1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Name van Ons Saligmaker

Die Bybel heg groot waarde aan die name van Jesus. Dié name is in die teologie só belangrik dat hulle gewoonlik in ʼn afsonderlike afdeling behandel word.

Die naam Jesus was, byvoorbeeld, só belangrik dat dit voor die geboorte van Christus deur ʼn boodskapper van God self aan Josef meegedeel is. Die betekenis van die naam wat deur die engel geopenbaar is, is ʼn evangelie in die kleine, waarin elke deel van die naam ʼn preek op sy eie is (Matt. 1:21). Deur hierdie Naam word die mens gered (Hand. 4:12).

Die naam Christus is so betekenisvol dat, toe Petrus die Naam bely het, Jesus verklaar het dat Petrus “salig” is, omdat hy die Naam net kon weet omdat God self dit aan hom geopenbaar het (Matt. 16:17). Die Naam, wanneer dit bely word, is die onbeweeglike fondament van die kerk (vs. 18) en bewys van die wedergeboorte (1 Joh. 5:1). In die twee briewe van Johannes word hulle wat die Naam nie bely nie aan die kaak gestel as die Antichris en ʼn verleier (1 Joh. 2:22; 1 Joh. 4:3; 2 Joh. 7).

Ons word ook, wat die naam Here betref, geleer dat dié naam so groot is dat niemand kan sê “dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees” (1 Kor. 12:3). Wat vir die naam Here geld, is ook waar van al die ander name van ons Saligmaker.

Die name van Jesus is belangrik omdat hulle, ander as ons name, presies sê wie Hy is en wat Hy is. Die name is deel van God se openbaring in Jesus Christus en daarom ʼn belangrike deel van die evangelieboodskap, die blye boodskap van verlossing. Kennis en belydenis van dié name beteken verlossing.

Daarom word daar so baie name van Jesus en van God en van die Heilige Gees in die Skrif gegee. ʼn Mens kan tot 150 verskillende name vir Jesus in die Skrif vind. Dit is ʼn seën om hulle almal te kan ken en weet wat hulle beteken!

Die seën en ontvangs van seëninge word egter nie gebring deur ʼn betekenislose herhaling of dreunsang van die name nie. Wat saak maak is kennis van die betekenis van die name uit die Woord van God. Deur so ʼn kennis is ons geloof sterk; weet ons in wie ons glo en word ons oortuig van die reddende krag van Jesus (2 Tim. 1:12). Daar moet geloof in sy name wees — dié geloof dat Hy alles is wat deur sy name verklaar word. Sonder kennis is geloof baie swak.

Ons wil dit beklemtoon. Daar is mense wat dink dat die opsê van hierdie name een of ander krag besit. Daar is in die Skrif geen grond hiervoor nie. Die verlossende krag van die name van Christus kom alleen deur die geloof in Hom wat in die name geken en liefgehad is, en geloof moet, deur sy name, weet wie en wat Hy is.

Ken u die name van Jesus? Ken u Hom in sy name — ken u Hom persoonlik en as Verlosser? Het u sy name lief, lief genoeg om hulle voor die wêreld te bely? Dan is u, soos Petrus, geseën.