Bron: Die Kerkblad, 1990. 1 bladsye.

Die Sleutel van die Dood

Sleutel

Dit is 'n heerlike evangelie dat daar 'n opstanding van die liggaam is. Die dood en die graf het nie die finale sê nie. Daar is Een wat sterker as die dood is, Een wat belowe het: Wie in My glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Die angel van die dood is verwyder, omdat Christus deur sy opstanding die dood oorwin het.

Om die dood te oorwin, moes die oorsaak van die dood, naamlik die sonde, eers weggeneem word. En dit het Christus kom doen. Hy ly en sterf onder die toorn van God oor ons sonde. Maar die graf kon Hom nie hou nie. Na drie dae het Hy opgestaan en daardeur die dood oorwin. Daarom kan Paulus vra:

Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 15:55-57

Nou dra Christus die sleutel van die doderyk en die dood. Daar kom 'n dag wanneer Hy elke graf gaan oopsluit sodat die gelowiges met 'n onverganklike opstan­dingsliggaam kan opstaan. Lees gerus Johannes 5:28-29 waar gesê word dat daar 'n uur sal kom wanneer almal wat in die grafte is sy stem sal hoor en sal uitgaan tot die opstanding van die lewe.

En vra jy: wanneer sal dit ge­beur? Ons weet nie. Die engele weet ook nie. Selfs die Seun van God ken nie die presiese uur nie. Net die Vader in die hemel weet presies wanneer (Markus 13:32). Dit is egter nie die belangrikste om te weet wanneer dit sal gebeur nie, maar wel dat dit sal gebeur met die wederkoms van Christus.

As Christus nie opgestaan het nie sou die dood nog oor ons geheers het. Dan sou ons 'n lewe en 'n godsdiens sonder enige toekoms gehad het. Dan sou elke graf die eindpunt van daardie mens se lewe gewees het. Dan sou ons moes sê: Laat ons nou eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Maar omdat Chris­tus opgestaan het, is ons getroue diens aan die Here nie tevergeefs nie. Christus is die Weg, die Deur en die Sleutel. Daarom is elke graf van 'n gelowige 'n deurgang en nie 'n eindpunt nie.