1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Tekens van die Koms van Christus

Die Skrif sê dat die koms van Christus altyd met tekens gepaard gaan. So was dit met sy koms in die vlees (Luk. 1:18-20, 41-45; Luk. 12:2) en so sal dit met sy wederkoms wees (Matt. 24:3, 30; Luk. 21:11, 25). Hierdie tekens is belangrik en moet reg verstaan word.

Die tekens val in verskillende kategorieë. Daar is tekens in die skepping (Matt. 24:7, 29), in die geskiedenis (vs. 6, 7) en in die kerk (vs. 10-16). Sommiges is maar net “ ʼn begin van die smarte” (vs. 5-8); ander wys duideliker op die einde (vs. 14-16); en nog ander gaan saam met die werklike koms van Christus (vs. 29-31).

Daar is ʼn paar dinge wat ons oor hierdie tekens in verband met die heerlike Bybelse waarheid dat Jesus waarlik kom, wil beklemtoon. Onthou dat die Skrif van sy koms praat as iets wat reeds besig is om te gebeur. Hy is reeds op pad.

Dat Christus besig is om te kom, beteken dat al die tekens van sy koms nie soos padtekens is, wat bloot iets in die verte aankondig of aanwys nie. Die tekens van Christus se koms is soos die gefluit van ʼn trein en die trilling van die spoorstawe. Sulke geluide is deel van die aankoms van die trein en word veroorsaak deur die koms van die trein.

Ons kan dus die tekens van die koms van Christus as die geluid van sy voetstappe terwyl Hy naderkom, beskryf. Net soos die geluid van voetstappe harder en duideliker word namate iemand naderkom, só word die tekens van die koms van Christus duideliker gesien en gehoor namate sy finale verskyning naderkom.

Ons glo dat dít die betekenis is van die opeenvolging van tekens in die Openbaringboek is. Die seëls, basuine en skale tref opeenvolgend ʼn vierde deel van die aarde (Openb. 6:8), dan ʼn derde deel van die aarde (Openb. 8:7-12) en eindelik die hele aarde (Openb. 16:3, 4, 17). Die seëls, basuine en skale van Openbaring stel dieselfde tekens en oordele voor, maar die tekens en oordele neem in felheid toe en word al duideliker waargeneem namate die geskiedenis voortgaan en Christus nader.

Daar is ewenwel ʼn sin waarin hierdie tekens méér is as net die geklank van die voetstappe van Christus. Die waarheid is dat dié tekens deur die koms van Christus veroorsaak word, soos die aankomende trein die geluid van sy fluit en die dreuning van die spoorstawe voortbring. Hierdie tekens word deur die koms van Christus veroorsaak, omdat Hy geheel die geskiedenis en die skepping én die kerk regeer.

Christus, as die soewereine Koning en Heer van alle dinge, is die Een wat alle dinge in die hemel en op die aarde ten uitvoer bring en laat gebeur (Matt. 28:18). Dit is die troos van die gelowiges, omdat hulle weet dat niks per toeval of sonder sy wil gebeur nie.

Ons kan dus aan hierdie tekens dink as die bewys van die hand en werk van Christus in die skepping en die geskiedenis. Dit is tekens dat Hy nie lukraak werk nie, maar dag ná dag besig is om alle dinge tot hulle bestemde einde te bring.

Wat ʼn besondere perspektief verleen dit nie aan alles wat met ons, en rondom ons gebeur nie. In plaas van vrees en wanhoop, hoop ons en wag, want alle dinge spreek van sy krag en sy koms. Te midde van oorloë, rampe en afvalligheid, terwyl mense se harte beswyk van vrees en die kragte van die hemele geskud word, kan ons na bo kyk en ons hoofde ophef, omdat ons verlossing naby is (Luk. 21:25-28).