1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Val van die Mens

Die mees tragiese gebeure in die hele wêreldgeskiedenis was nie die massamoord deur die Nazi’s, die wêreldoorloë, die groot depressie of enige ander mensgemaakte of natuurlike ramp nie, maar wel die mens se sondeval. Die één gebeurtenis verklaar al die ellende, moeite en lyding in die wêreld. Was dit nie vir die sondeval nie sou daar geen dood, geen siekte, geen oorlog, geen hospitale, geen pyn en geen vervreemding van God gewees het nie.

Laat ons goed verstaan dat dit die val van die mens was wat al hierdie dinge teweeggebring het. Ons moet nie oor God kla en sê dat as Hy ʼn God van liefde en genade is sulke ellende nie kan bestaan nie. Dit is nie god nie, maar die mens wat vir hierdie dinge verantwoordelik is.

Hierdie ellende het oor ons gekom nie alleen omdat Adam gesondig het nie, maar omdat sy sonde die sonde van almal is (Rom. 5:12). Omdat hy gesondig het, en ons saam met hom, het die dood en die ander gevolge van die sonde oor alle mense gekom: “Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het”.

Hierdie getuienis van die Skrif mag nie afgemaak word deur te kenne te gee dat die verhaal van die sondeval in Genesis 3 nie die historiese waarheid is nie. As ons dit doen kan ons nie meer die toestand van die mens, die toestand van die wêreld waarin hy woon en die noodsaaklikheid van die koms van Christus as die tweede Adam verklaar nie.

Daar is verskeie ander dinge van blywende belang wat ons oor die sondeval moet weet:

Eerstens, dat Eva eerste gesondig het; daarom moet die vrou in die kerk ondergeskik wees en met smart kinders baar (1 Tim. 2:11-14; Gen. 3:16).

Tweedens, dat die eerste sonde gedoen is deur die aanstigting van die duiwel. Deur sy leuens en bedrog het hy Adam en Eva en hulle nakomelinge vermoor (Joh. 8:44); en omdat hulle gewillig na sy leuens geluister het, is hulle ook vir die sondeval en die gevolge daarvan verantwoordelik.

Derdens, dat die sondeval van die mens die rede is waarom God nie deur die mens vir geestelike toestand geblameer kan word nie. Almal word in sonde “dood” gebore, maar het die mens volmaak geskape en aan ons in Adam ʼn volmaakte verteenwoordiger gegee. In Adam het die mens gewillig teen God gekies en al die goeie gawes wat God aan hom geskenk het, kwytgeraak.

Vierdens, dat die leuen waardeur die mens geval het, dieselfde leuen is waarna hy vandag nog luister en wat hy steeds glo: “. . . dat julle soos God sal wees” (Gen. 3:5). Deur sy eie “vrye wil” te verhef, deur aan te dring dat hyself die bewerker van sy lot is, matig hy hom in sy goddelose leringe, filosofieë en lewenswandel aan om hom niks te laat voorskryf nie en ontken hy die soewereiniteit en gesag van God. Hy wys dat hy nog die leuen van Satan glo.

Glo jy dat jy saam met Adam geval het; dat sy val nie net dié van die mensdom is nie, maar ook joune? As jy dit glo, weet jy waarom Christus alleen ons kan red en waarom ons in Hom moet glo.