1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Wederkoms van Christus

Sy wederkoms is die laaste stap in die staat van Christus se verhoging. Die tyd en omstandighede van die wederkoms van Christus is die onderwerp van baie redetwis tussen Christene. Daar is egter geen twyfel daaroor dat sy wederkoms die hoop van almal wat Hom liefhet en heil van Hom ontvang het, is nie.

Sy terugkeer sal beteken dat ons Hom wat ons liefhet van aangesig tot aangesig sal sien. Hy was byna twee duisend jaar weg en ons sal Hom eers weer sien wanneer Hy terugkom.

Wanneer Christus weer kom sal ons verhouding met Hom volmaak word. Dan begin die bruilofsmaal van die Lam en sy bruid, die kerk, en sal Hy die kerk tot Homself neem (Openb. 19:6-9).

Dan sal die kerk sonder verdeeldheid en sonder oseane wat ons van mekaar skei, één wees (Openb. 21:1). Alle dinge sal in een — in Hom — verenig wees (Ef. 1:10).

In daardie dag sal alles vernuwe en verander word want daar sal ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde wees waarin geregtigheid woon (2 Pet. 3:13). Die gevolge van sonde en die vloek sal weg wees en ons sal weer ʼn paradys hê — hierdie keer ʼn hemelse paradys.

Dan sal die verbond van God met sy volk ook finaal en vir ewig verwesenlik word. In Christus is “die tabernakel van God . . . by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God” (Openb. 21:3). Dit is volmaakte verbondslewe.

Wanneer Christus terugkeer, sal al ons aardse moeite en verdriet verby wees. “ . . . God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan” (vs. 4).

Die vernaamste is dat daar geen sonde meer sal wees wanneer Christus weer kom nie. Die duiwel en die wat hom dien sal uitgewerp wees en al ons gesondig sal verby wees. Wat ʼn groot dag sal dit wees!

Vir die volk van God sal daar selfs geen moontlikheid wees om te sondig nie. “Ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is” (1 Joh. 3:2). Selfs ons vernederde liggame sal verander word om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam (Filip. 3:21).

Dan sal die wil van God om Homself te verheerlik in al die werke van sy hande verwesenlik word. Wanneer hulle aan die wederkoms dink, dink hulle wat God liefhet nie net aan hulleself en hulle heerlikheid nie, maar ook aan die heerlikheid van God. Wanneer Christus kom en die koninkryk aan God die Vader oorgee, sal God alles wees in almal.

Wat ʼn hoop! Is dit ook joune?