1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Wonder van die Koms van Christus

Ons moet nie vergeet dat die wederkoms van Christus aan die einde van die wêreld ʼn wonder en ʼn wonderwerk is nie — die laaste wat die wêreld sal sien. Dit is ʼn werk van God, wonderlik in ons oë en wat ons verstand te bowe gaan. Inderdaad is alles wat hoort by die einde van die wêreld ʼn wonder en wonderwerk van God.

Die tekens van die wederkoms van Christus, die opstanding van die dooies, die wegvoering van die heiliges om met Christus te wees, die vernietiging van die ou aarde en hemel deur vuur, die eindoordeel en die verheerliking van die gelowiges; alles hoort by daardie dinge wat nie in aardse en natuurlike terme verklaar kan word nie. Dit lê op die terrein van die bonatuurlike en kan net deur geloof aanvaar word.

Verskeie Skrifgedeeltes maak dit duidelik dat dit ook van die koms van Christus waar is. Openbaring 1:7 getuig byvoorbeeld: “elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het”. Dit dui aan dat die opstanding van die dode dan reeds sou plaasgevind het én dat die koms van Christus ʼn wonderwerk van God is.

Hoe dit moontlik is dat alle oë Hom by sy verskyning sal kan sien, is nie moontlik om te verklaar nie, maar ons twyfel nie daaraan dat die Woord van God waar is nie. Elke oog moet Hom sien want Hy kom as die openbaring van God vir verlossing én vir oordeel. Elke skepsel, lewend en dood, sal in sy verhouding tot Hom geoordeel — vrygespreek of vervloek — word.

Nog ʼn Skrifgedeelte wat die koms van Christus as ʼn wonder en wonderwerk van die almagtige God openbaar, is 2 Thessalonicense 2:8 wat sê dat die mens van sonde, “die Ongeregtige” tot niet gemaak sal word deur die verskyning van die wederkoms van die Here. Dit is weereens moeilik om te verstaan, maar dit herinner ons daaraan dat die wederkoms nie ʼn natuurlike gebeurtenis is nie.

Die koms van Christus is ons hoop, want al moet ons ook voor die regterstoel staan, sal Christus saam met ons by die oordeel wees. Hy sal ons regter wees. Selfs nie die gedagte aan die oordeel kan die wonderlike hoop wat ons in Hom het, beskaam nie. Ons saligheid in en deur die oordeel is deel van sy verlossingswerk.

Dit is op hierdie wederkoms wat ons wag en hoop. Ons hele lewe as gelowiges kan hieruit beskryf word: in alles is die verskyning van Jesus Christus die doel en oogmerk. Niks anders kan vir ons soveel saak maak nie.

Samevattend is die koms van Christus dus deel van die wonder en wonderwerk van ons verlossing. Sedert die begin van die geskiedenis het God Hom geopenbaar as die enigste Verlosser wat doen wat geheel en al bo die krag en gedagtes van die mens is. Hy red ons deur die wonder van die genade in Jesus Christus. Die wederkoms van Christus is die laaste openbaring van daardie groot wonder van genade en barmhartigheid.