Bron: Kompas, 2007. 1 bladsye.

Dit is Goed om 'n Vrou nie aan te Raak nie

vrou in koringveld

Ons leef in ʼn wêreld waar die uitleef van seksualiteit ʼn baie hoë premie geniet. Die wêreldbekende psigoloog, Maslow, het ʼn piramide opgestel wat die hiërargie van ʼn mens se lewensbehoeftes voorstel. Heel onder aan die piramide, as basis van ʼn mens se lewensbehoeftes, word op een vlak gestel o.a.: asemhaling, kos, slaap, water, … en liggaamlike omgang. Op hierdie basis van die piramide funksioneer ʼn mens se lewensbehoeftes as instinkte.

Verlief wees, die ervaring van erotiese gevoelens, die uitleef daarvan … dit word as onmisbaar beskou. Dit is eers wanneer hierdie behoeftes bevredig is, dat daar na ander behoeftes soos veiligheid, sekuriteit, die behoefte aan liefde, orde of vriendskap gekyk word. Daar moet gestreef word na vryheid vir elke mens om hom- of haarself op hierdie basiese vlak te kan uitleef. Erotiek moet sy vrye gang kan gaan. Net soos slaap, asemhaal, eet en drink. Die mens is eintlik ʼn gevangene opgesluit in ʼn behoeftebevredigingstronk waarin hy nie anders kan as om sy (dierlike) instinkte uit te leef nie.

Die Here hou aan ons ʼn heel ander prentjie voor wanneer oor die vryheid van die liefde gepraat word. In 1 Korintiërs 7 val Paulus met die deur in die huis: “dit is goed vir ʼn man om ʼn vrou nie aan te raak nie” (7:1). Hy gee geen waarskuwing vanuit ouderwetse preutsheid aan manne om weg te bly van vroue nie. Maar mans én vroue in ʼn seksmal Korinte hoor wel ʼn bevrydende evangelie.

Seksuele uitlewing is geen onmisbare noodsaak nie. Asof jy nie volkome vrou of man daarsonder sou kon wees nie. Die Christelike uitgangspunt is radikaal anders: wie die Here aanhang, het een gees met Hom geword – my liggaam is in die eerste plek ʼn tempel (woonplek) van die Gees (1 Korintiërs 6:17). My liggaam behoort in die eerste plek aan die Here wat dit duur gekoop het. Seksuele onthouding is goed vir ʼn mens. Dit is goed dat jonk en oud hierdie bevrydende Woord hoor. Ons hoef geen slawe te wees van ons “libido” nie – Sigmund Freud ten spyt!

Wanneer Paulus oor seksualiteit gaan praat, wil hy begin met hierdie vryheid, rykdom en vervulling wat ons in Christus het. In die gemeente van Christus is jy voluit mens in Christus. Jy hoef nie eers jou liggaam vir ʼn ander te gee nie. Jou liggaam hoef nie op die huweliksmark aangebied te word nie. Jou liggaam is klaar duur gekoop.

Ook word die huwelik nie as “norm” vir almal voorgehou nie. Hy wil juis voorkom dat ons die huwelik gaan idealiseer. Net so min as wat die Here wil dat ons die ongetroude lewe as ideaal aan mekaar gaan voorhou. Volgens Paulus kan getroud en ongetroud rustig langs mekaar staan as twee moontlikhede waardeur ons die Here se eienaarskap oor ons lewe kan uitleef. Maar albei moet dan ook geldende opsies vir ons almal wees. Daar mag nie vanuit die huwelik met “simpatie” na ongetroudes gekyk word nie.