Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Doodsvrees en Opstandingsvreugde

verlepte blom🔗

Angs vir die Dood🔗

'n Dogtertjie het eendag vir haar ma gesê: "Ek wil nie meer verjaar nie!" "Hoekom?", vra haar ma. Die dogtertjie antwoord: "As ek verjaar, word ek al ouer. Ek wil nie ouer word nie, want dan gaan ek eendag dood en ek wil nie doodgaan nie!" Eintlik voel ons almal diep in ons harte dieselfde. Ons is bang vir die dood. Ons weet: eendag is dit my beurt. Namate 'n mens ouer word, dink hy meer aan die dood. Met die dood is dit nog nie klaar nie. Agter die dood is die oordeel. Hoe sal dit wees as ek voor God se regterstoel moet verskyn?

Die Kuns om te Sterwe🔗

In die Middeleeue het die dood op 'n verskriklike manier rondgegaan. Oorloë en pessiektes het groot dele van die mensheid laat sterwe. Op allerlei maniere het hulle probeer om die mense voor te berei op die dood. In die Britse museum lê op een van die rakke 'n boek met die titel: Ars moriendi, Die kuns om te sterwe. Dit is 'n blokboek uit die vyftiende eeu met 'n hele aantal houtsnede. Die mens word voorgestel soos hy op die sterfbed lê deur duiwels omring, maar ook deur engele beskerm.

Die Bybel oor die Dood🔗

In die heidense godsdienste word die dood gesien as 'n natuurlike verskynsel. Soos in die natuur die seisoene wissel en na lente en somer, herfs en winter kom, so kom daar na die lewe die dood. Dit is maar 'n siklus van lewe en dood, sterwe en opstaan. Die Bybel neem die dood baie ernstig. Die dood is 'n gevolg van die sonde. Daarom kom na die dood die oordeel.

Paulus oor Lewe en Dood🔗

Dit is belangrik om na Paulus te luister wanneer hy praat oor lewe en sterwe. Die groot apostel Paulus praat op 'n merkwaardige wyse oor lewe en dood. Wanneer dit oor die dood gaan dan sê hy: "Ek het al gesterwe" (Rom. 7:9) en met betrekking tot die lewe sê hy: "Ek leef nie meer nie" (Gal. 2:20).

Hoe word Ons van die Doodsangs Verlos?🔗

Die Nuwe Testament gee vir ons 'n heerlike aanduiding hoe om van die vrees vir die dood verlos te word. In die eerste plek is daar die boodskap van die opstanding. Dit is selfs die mees sentrale boodskap van die Nuwe Testament. Ons mag dit glo, en dit is die Heilige Gees wat deur die prediking van die opstandingsevangelie die geloof in die opstanding in ons harte wil werk. Daarin lê reeds 'n geweldige troos. Om te weet dat Jesus werklik, liggaamlik opgestaan het. Maar dit is in die tweede plek baie belangrik om daarop te let hoe die Nuwe Testament oor die opstanding getuig.

Van die Toekoms na die Hede🔗

Wanneer die Here Jesus in Joh. 11 'n diepbedroefde Marta wat oor haar broer treur, ontmoet, dan sê sy vir Jesus: "Ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan" (Joh. 11:24). Soos die ortodokse Jode in daardie tyd het sy geglo dat daar aan die einde van die tyd 'n opstanding sal wees. In sy antwoord aan Marta bring Jesus 'n korreksie aan. Hy sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo sal lewe, al het hy ook gesterwe" (Joh. 11:25). Jesus bring die opstanding vanuit die toekoms na die hede. Die opstanding is reeds 'n teenwoordige werklikheid. Ons is soos Marta maar al te geneig om vorentoe te kyk. Maar ons moet leer om na die hede te kyk. Die opstanding is reeds vandag 'n heerlike werklikheid.

vars roos

Jesus is dié Opstanding🔗

Daar is nog 'n dieper betekenis in Jesus se trooswoorde aan Marta. Hy gee nie net opstanding en lewe nie. Hy is die opstanding en die lewe. Dit beteken in Hom, in sy Persoon, is die opstanding 'n werklikheid. Dit gaan nie alleen om sy dade nie, maar ook en veral om sy Persoon. Daarom kan Jesus in Joh. 3:36 sê: "Wie in die Seun glo, het die ewige lewe". Die ewige lewe, opstandingslewe is in Christus, die Seun van God aanwesig. Hy het dit bewerk deur sy kruisdood. Hy het aan die kruis die dood doodgemaak.

Blydskap oor die Opstanding🔗

Hoe kry ons deel aan die opstandingslewe? Jesus gee Self die antwoord. "Wie in My glo" (Joh. 11:26). Geloof in Jesus Christus, geloof in die Seun van God verdryf die vrees vir die dood uit ons hart en vervul ons met vreugde oor die opstanding. Die Heilige Gees wil die opstandingsgeloof in ons harte werk deur die verkondiging van die opstandingsevangelie!