Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

Draaglas en Draagkrag

swaar klipโค’๐Ÿ”—

Die Draaglasโ†โค’๐Ÿ”—

Elke mens, of jy nou jonk is of oud, het 'n las om te dra. So 'n las kan fisies van aard wees, maar die las kan ook psigies van karakter wees. Jou las kan verband hou met dinge van die gewone, alledaagse lewe soos werk, gesondheid, huwelik en huisgesin, maar dit kan ook verband hou met geestelike sake soos depressie, twyfel, moedeloosheid, wanhoop. By jongmense is die las dikwels nog nie te swaar nie. Hulle tel nog nie so swaar aan die lewe nie. Ook wanneer jy in die volle krag van jou lewe is, gaan dit redelik gemaklik om die las van die lewe te dra. Maar wanneer 'n mens ouer word, dan word die draaglas swaarder. Die liggaamskragte neem af. Allerlei kwale teister die liggaam. Jy moet klaarkom met die dood wat onafwendbaar op hande is. Die draaglas word soms maar al te swaar as jou lewensmaat jou ontval, as 'n onafwendbare verhuising op hande is, wanneer 'n opname in die hospitaal noodsaaklik word of jy volkome immobiel geword het. Wanneer die draaglas te swaar word dan is depressiwiteit dikwels die gevolg. Jy raak neerslagtig. Dinge word net te veel.

Die Draagkragโ†โค’๐Ÿ”—

God het die mens so geskape dat hy krag ontvang het om die dinge van die lewe te kan dra. Veral by jongmense lyk die draagkrag baie groot. Hulle sien vir veel dinge kans. Wanneer 'n mens gesond en sterk is, dan is daar baie draagkrag. Daar is voldoende draagkrag om die draaglas baas te raak. Dit is vir elke mens belangrik om te sorg dat sy draagkrag sy draaglas oortref. By jou draagkrag gaan dit daarom wat jy kan dra en by die draaglas gaan dit daarom wat jy moet dra. Daar moet in elke geval 'n balans wees, want wanneer die las te swaar word, dan gaan jy onderdeur.

Ingeboude Kragโ†โค’๐Ÿ”—

Van nature het elke mens voldoende ingeboude krag om die las van die lewe te kan dra. Daar is heelwat fisieke en fisiese krag beskikbaar in elke mens. Verhale van mense wat byvoorbeeld in konsentrasiekampe onder haglike omstandighede verkeer het, vertel vir ons oor hoeveel ingeboude krag die mens beskik. Tog moet ons die mens se eie innerlike krag nie oorskat nie. Hoe dikwels het die las van die lewe nie te swaar geword nie. Baie mense dreig om onder die las van die lewe te beswyk. Ook christene raak uit balans. Die draaglas is vir hulle groter as die draagkrag.

Depressieโ†โค’๐Ÿ”—

Ons moet nie dink dat christene ongevoelig vir depressie is nie. Die gedagte dat liggaamlike ongesteldhede 'n gelowige nie raak nie, is 'n misvatting. In die Bybel lees ons die voorbeeld van Elia, die groot profeet wat na 'n geweldige geestelike inspanning 'n insinking kry, liewer maar wil sterwe (1 Kon. 19:4). Hy is die slagoffer van 'n geestelike depressie.

Draaglas en Draagkrag by Paulusโ†โค’๐Ÿ”—

Die apostel Paulus het geen gemaklike lewe gehad nie. Die las wat hy as apostel van Jesus Christus moes dra, was baie swaar. In 2 Kor. 11 gee hy 'n opsomming van sy draaglas: hy was in die tronk, in doodsgevare, hy het van die Jode vyf maal die veertig houe op een na gekry, drie maal is hy met stokke geslaan, een maal gestenig, drie maal het hy skipbreuk gely, en hy was in gevare op see en van rowers. Het dit alles Paulus ondergekry? Het hy depressief geword? Hoor wat hy skrywe: ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee (Fil. 4:13). Hy kon al daardie dinge verduur, want sy draagkrag was groter as sy draaglas.

bergklim

Die Krag van Christusโ†โค’๐Ÿ”—

Daar is 'n ander krag as ons eie fisiese en psigiese krag beskikbaar om ons te help om die las van die lewe, hoe swaar ook al, te dra. Dit is die krag van Christus. Letterlik skrywe Paulus dat daar iemand is wat hom dinamiseer. Hier wys hy op die krag van Christus. Daardie krag noem hy in Fil. 3:10 die krag van Christus se opstanding. Hierdie krag stel Christus beskikbaar deur Sy Gees. Hoe ontvang ons hierdie krag? Net deur geloof, deur geloof in die opgestane Here Jesus Christus. Wie in Jesus Christus glo, wie naby Hom lewe deur die Bybel en die gebed, sal hierdie krag ontvang. Daarom spreek Paulus die wens uit, dat hy Christus mag ken en dat hy die krag van sy opstanding mag ondervind (Fil. 3:10). Nou is dit besonder opmerklik dat die opstandingskrag van Christus ontvang, ervaar en geniet word in gemeenskap met sy lyding. Daarom vervolg Paulus met die woorde: en deel te hรช aan sy lyding. Wie gelowig Christus se kruislyding vir homself tot versoening van sy sondes aanvaar, sal ook die opstandingskrag van Christus ontvang. Dan is die draagkrag altyd groter as die draaglas. Dan kan ons uithou selfs as die dood nader kom.