Bron: Die Kerkblad, 1986. 2 bladsye.

Genesis 15:5-6 - Sien is Glo

Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan… Abram het toe in die Here geglo…

Genesis 15:5 en 6

kyk deur lens

Sien is glo … hoor ons dikwels. Dit hang in 'n groot mate af van die ge­loof van die kyker. Dit hang uitsluit­lik af van die geloof van die kyker.

Geloof is die hoeksteen van ons hele godsdiens. Hoe sou ons gods­diens lyk as ons geloof daaruit sou wegneem? Onnodig om te vra, want sou daar iets oorbly?

Geloof bepaal dus ons hele uitkyk op die lewe.

Wanneer God vir Abram sê "Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan," was daar twyfel in die hart van die groot geloofsheld, soos die skrywer van Hebreërs hom noem.

Inderdaad hoor ons in die vooraf­gaande verse woorde van ongeloof of verwyt. Wat kan U my gee? Ek sal kinderloos sterf! U het nie vir my 'n nageslag gegee nie!

En dan nie lank daarna nie, lees ons: Abram het toe in die Here geglo. Hoe is dit moontlik? Wat het hierdie ommekeer in Abram be­werk? Wat het Abram se klein ge­loof in geloof verander? Die antwoord lê in vs. 5.

Toe het die Here vir Abram buitentoe laat gaan en aan hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan … Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag wees…  

Hierin lê die antwoord opgesluit. Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan.

Abraham het die sterre gesien, maar hy kon hulle nie tel nie, want dit is 'n saak van onmoontlikheid.

Maar hy het tot die besef want Jesus het vir sy dissipels gesê, nadat die ryk jongman bedroef weggegaan het … Wat vir die mens onmoontlik is, is vir God moontlik … God kan nie alleen die sterre tel nie. God is veel meer. Ja, Hy is … wat Abram in die vorige hoofstuk bely het Genesis 14:22.

Hy is die Here, God die Allerhoog­ste, Skepper van die hemel en van die aarde.

God het Abram se oë verder as die sterre laat kyk. Abram het gekyk en so die Almag van. God ingesien. Daaruit het hy geweet: Niks is vir God onmoontlik nie.

God het vir Abram die geloof ge­gee. Of kom ons sê, die insig gegee om God raak te sien dat Hy die Almagtige is.

Op die vraag: Wie het Abram se ongeloof in geloof verander, is nou voor die handliggend.

sterre

God het hom die geloof gegee en hierin sien ons prakties dat geloof uit kennis en vertroue bestaan.

So het Abram "gesien" en geglo. En die belofte van die nageslag het Abram eers dertien jaar later met Isak se geboorte ontvang.

As Abram die opdrag ontvang om vir Isak te gaan offer, is Abram ook bereid daarvoor.

Ja, hy het gereed gestaan om sy enigste seun te offer. Hy was daarvan oortuig dat God by magte is om hom uit die dood te wek, waaruit Abraham vir Isak ook, om dit so te stel, terug ontvang het. Hebreërs 11:18, 19

Daarom, wanneer die ongeloof dreig om ons te oorval laat ons dink aan wat God vir Abram gesê het: "My hulp, my krag, my geloof kom van die Here wat hemel en aarde geskape het "… Dan is "sien" glo.

Amen.