Bron: Vox Viva. 1 bladsye.

Geslagsregister wat Hoop gee

stamboom

Min van ons sal seker verkies om aan die geslagsregisters in die Bybel prioriteit te gee in ons persoonlike Bybelstudie of prediking. Dink byvoorbeeld aan ons Here Jesus se geslagsregister in Matteus 1. Oënskynlik net 'n klompie name. Kritiese teoloë is ook gou om aan te toon watter “foute” daar in dié lys voorkom. Van naderby beskou blyk egter die wonderlike wyse waarop die Gees vir Matteus gelei het om die geslagslys juis só neer te skryf soos dit in Matteus 1 staan, want die lys verkondig God se vrye genade wat hoop gee aan sondaars. Dit sien 'n mens wanneer jy sien wíé se name daar staan — gekoppel met die Heiland self. Name soos: Tamar, Ragab, Rut, Batseba. Ja, ook  Abraham, Dawid en Maria — Jesus se moeder. Nie een van hierdie mense was bo-gemiddeld vroom nie. Tewens, hulle was almal sondaars wat dit allermins verdien het dat Jesus uit húlle sou voortkom. Die feit dat God hulle ingesluit het, getuig van Sy ondeurgrondelike guns en juis dít gee hoop!

Maria was net 'n gewone jong vrou. In teenstelling met wat beweer word - naamlik dat sy sonder erfsonde gebore is — was sy 'n sondaar wat 'n Verlosser nodig gehad het. Só bely sy self in Lukas 1: 46-47: “my siel juig in God my Verlosser”. Dieselfde geld vir Abraham en Dawid. Dit mag wees dat ons geneig is om hulle tot 'n status van verhewe vroomheid te verhef, maar die Skrif doen dit nie. Die Bybel praat heel openlik van Abraham se vrees en lafhartigheid en sy gebrek aan vertroue op God (Gen. 12:11-19, 20:1-18). Dieselfde geld vir Dawid se owerspel, moord en leuens. Ons weet ook troebel sy familielewe was — klaarblyklik omdat Dawid nie dissipline uitgeoefen het nie. Hy het immers stil gebly toe Amnon vir Tamar verkrag het en dit het daartoe gelei dat Absalom vir Amnon vermoor het.

Die opneem van die name van Tamar, Ragab, Rut en Batseba in Christus se geslagsregister, sorg egter vir die grootste verrassing. Nooit sou menslike logika húlle insluit nie. Tamar was Juda se Kanaänitiese skoondogter. Sy kon nie 'n kind hê nie en het haar skuldig gemaak aan prostitusie en bloedskande. Sy het haar eie skoonpa verlei deur haar as prostituut te vermom. Daaruit is die tweeling Peres en Sera gebore en só het sy en Peres saam met Juda deel geword van Jesus se geslagslyn. Ook Ragab was 'n prostituut van beroep en daarby 'n heiden (nie-Jood). Sy het uiteindelik die moeder van Dawid se oupagrootjie geword. Rut was 'n Moabiet met geen reg om met 'n Israeliet te trou nie. God het haar egter in die huisgesin van Israel gebring en deur haar huwelik met Boas het sy Dawid se ouma geword. Die vierde is Batseba, wat die Messiaanse lyn betree het deur owerspel met Dawid. Hul tweede seun was Salomo, deur wie God die Messiaanse linie voortgesit het. Verbysterende genade. Hoe ánders sou menslike logika Jesus se voorgeslag bedink het! Pleks daarvan dat Matteus 1 menslike “onjuisthede” bevat, is dit juis 'n getuienis van die geïnspireerde Woord van God wat daarvan getuig dat Jesus nie vir gesonde mense gekom het nie, maar om sondaars te red.