1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

God is Alomteenwoordig

kruis lig hemel

Kennis van God is die ewige lewe. Dit is ook die groot verskil tussen ʼn lewe van heiligheid en ʼn lewe van sonde, tussen ʼn lewe gevul met geestelike vrede en ʼn lewe soos ʼn onstuimige see wat nie tot rus kan kom nie (Jes. 57:20,21).

ʼn Belangrike deel van die lewe-gewende kennis van God is die kennis van sy alomteenwoordigheid. As die Alomteenwoordige word God nie tot plek en ruimte beperk nie. Afstand en plek het vir Hom geen betekenis nie. Hy is oral, Hy is die God wat alle dinge vul, maar nie deur hulle ingesluit word nie. Hy praat hiervan in Jeremia 23:23, 24: “Is Ek ʼn God van naby, spreek die HERE, en nie ʼn God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie sien nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die HERE”.

Wat ʼn waarheid vir ons lewe! Wat kan groter krag verleen aan ootmoedigheid, heiligheid en godvresendheid as die kennis dat God, waar ons ook gaan en wat ons ook doen, teenwoordig is?

Baie mense dink dat hulle hul bose werke kan wegsteek. En baie steek dit inderdaad vir ander mense agter ‘n geslote deur, in die donker en in die geheim weg. Maar God weet wat hulle doen. Hy is daar, selfs terwyl hulle hul boosheid bedryf: “Op elke plek is die oë van die HERE, en hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies” (Spr. 15:3).

Hoe dwaas is dit dan nie as iemand dink dat hy die ontdekking van sy sonde ontkom omdat daar nie getuies van was nie. Hoe dwaas is ons wanneer ons, soos Israel by Sinai, in die einste teenwoordigheid van God sondig. Hy is altyd teenwoordig, getuie van elke daad, woord en gedagte. Hy is die alomteenwoordige Regter.

Maar dit is vir hulle wat hulle bekeer en glo ook ʼn troos om te weet dat God oral is. Hy is in ʼn baie besondere sin vir hulle teenwoordig. Hy is naby dié wat gebroke is van hart en verslae is van gees, naby almal wat Hom in waarheid aanroep (Ps. 34:19; Ps. 145:18). Hy is as hulle Vader en Verlosser teenwoordig. Hy hoor hulle smeking, sien hulle gebroke harte, heel en red hulle.

God is ook naby sy volk in hulle beproewing en versoekings. “In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; deur sy liefde en deur sy medelyde het Hy hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die ou tyd” (Jes. 63:9). Dit is vandag nie anders nie.

In Christus is God naby sy volk. Christus is Immánuel, God met ons, ʼn reddende openbaring van God se alomteenwoordigheid. In Christus en deur Christus is God vir altyd by ons as ons God, ons Saligmaker en ons Vader.

Is u van God se alomteenwoordigheid bewus? Keer die kennis van sy teenwoordigheid u weg van sonde en bring dit in u heiligheid van hart en lewe? Sê u: “Waar ek ook al gaan ‘daar sal u hand my lei en u regterhand my vashou’ ”? (Ps. 139:10).