Bron: Die Kerkblad. 2 bladsye.

God laat Satan toe

Toe sê die Here vir die Satan: Alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie.

Job 1:12

kaal baba

Die Here staan in volle beheer van die wêreld en die gebeure in elke gelowige se lewe. Dit is die kerngedagte in die hoofstuk. In die gedeelte lees ons dat dit juis God is en nie die Satan nie, wat die aandag op Job vestig. Die Satan kan slegs reageer op die woorde van God.

In die gedeelte sien ons dat God soewerein bly, ja, dat Hy die een is wat die besluite neem. Hy is die een wat dit toelaat dat Job beproef word.

Verder is dit opmerklik dat God hier besluite neem wat op die korttermyn hartseer, woede en frustrasie veroorsaak. Hierdie besluite, ongeag die gevolge by Job, is besluite wat Hy neem sonder om enige mens of skepsel toestemming te vra. Job word nie gevra of hy daarvoor kans sien dat die Satan hom beproef nie. Die Here beskik hierdie beproe­wing.

Soms is dit vir die gelowige van vandag moeilik om al die beproewinge en terugslae te begryp. Telkens is daar die waarom vraag in ons lewe. Uit die geskiedenis van Job leer ons dat God die oppermag het om te doen wat Hy wil en hoe Hy wil.

Hy is egter nooit vermakerig nie. In Job se diepste leed kon hy in vers 21 sê:

Sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die Naam van die Here.

In ons land ervaar ons toenemend die beproewinge, wat ons laat wonder oor die rede vir die beproewinge. Soms is die beproewings so erg dat ons wonder of God regtig die Almagtige is. Is Hy regtig nog in beheer van die wêreld? Dit wil amper voorkom of die duiwel nou in beheer is en aan God en sy kinders tydelike genade gee om net-net te lewe.

Vandag, terwyl ons nog tyd het, word ons uit die gedeelte in die Skrif daarop gewys dat God steeds die Almagtige God is wat dinge doen en laat gebeur soos wat Hy dit wil hê. Hy laat dit toe dat ons beproef word, sodat ons op die end nog nader aan God is om Hom in afhanklikheid te dien. Hy laat beproewinge in ons lewe toe, sodat ons sonder enige valsheid en sonder enige skyn die Here kan dien.

Job het nooit geweet dat die Satan God uitgedaag het nie. Tog het hierdie diep beproewing vir Job op die punt gebring dat hy stil geword het en nie meer met God bly worstel het nie.

Of ons vandag beproef word deur die dood van 'n geliefde, en of ons beproef word deur ernstige en 'n blywende siekte, kan en moet ons tot rus en vrede kom oor die Here se wil. Hy spot nie met ons nie. Hy is besig om ons toe te rus om in volle oorgawe die ewige lewe te kan beërf.

Of die land polities swaar tye beleef en tegemoet gaan, maak geen verskil daaraan dat die Here die een is wat heers en nooit sal toelaat dat een van sy kinders uit sy hand geruk word nie.

God laat Satan slegs toe om binne sy beskikking die gelowige te beproef. In u lewe hoef u daarom nie die mag van die duiwel en die antichris te vrees nie. God laat toe dat Satan vir oulaas nog sy mag probeer toon. Hy laat dit toe dat Satan die ware gelowige van Hom probeer weglok. Tog weet elkeen dat God in sy almag die blywende krag en verlossing in Christus bewerk het.

Hy wat in Christus glo, weet dat daar niks kan gebeur wat ons van die liefde van die Here sal kan skei nie. Die gelowige het dan hierdie sekerheid: Ja, God laat toe dat Satan die gelowige beproef, maar God beskik die volkome oorwinning deur Chris­tus in ons lewe.

As die angs van beproewinge vir u te veel word, neem dan u toevlug tot die Here en bid dat die Heilige Gees u mag vertroos en in staat mag stel om in die geloof staande te bly.

Mag die einde van ons beproe­winge in 'n loflied eindig. God het dit toegelaat dat ons beproef word, maar altyd het Hy ons deur sy Gees in staat gestel om hierdie beproewings te kan deurstaan. Die Satan sal bly probeer, maar die sekerheid van die oorwinning is in Christus vas en seker.