1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

God se geregtigheid

Soos sy genade, barmhartigheid en liefde, is God se geregtigheid ʼn “mededeelbare eienskap” van God. Hy gee dit aan ons as ʼn gawe, sodat ons ook regverdig is. Dat God aan ons sy eienskappe gee, en ons daarmee maak soos Hy is, is ʼn groot wonder. Dit is selfs meer wonderlik dat Hy aan ons wat sondaars is, hierdie gawes gee. (Rom. 4:5).

Van al God se gawes is daar nie een só belangrik soos sy gawe van geregtigheid nie. As Hy aan ons dié gawe gee, doen Hy dit omdat ons hoegenaamd geen geregtigheid van ons eie het nie, en omdat ons sonder geregtigheid bestem is om deur Hom verdoem te word. Wanneer Hy aan ons die gawe van sy eie geregtigheid gee, is ons voor Hom geregverdig, onskuldig en sonder enige moontlikheid van verdoemenis.

Weet u dat regverdiging die gawe van God se eie geregtigheid is? Dit is ʼn gawe van geregtigheid wat nie in hierdie wêreld gevind word nie, maar wat van die hemel kom en daarom, soos Luther dikwels gesê het, ʼn vreemde geregtigheid is (Rom. 3:21). Hierdie geregtigheid verkry Hy vir ons deur die lyding en dood van sy eie Seun, en Hy gee dit aan ons deur die werk van die Heilige Gees en deur geloof (Hab. 2:4; Rom. 1:17; Rom. 3:22-26).

Die wonder is dat hierdie geregtigheid geheel en al van God kom. Dit moet beklemtoon word, omdat so baie evangeliese mense vandag die Gereformeerde leer van vrye en genadige regverdigmaking laat vaar en ʼn regverdiging deur geloof en werke leer, ʼn leer wat min van Rooms Katolisisme verskil. Die waarheid is dat God nie alleen die geregtigheid – sy eie – voorsien nie maar dat Hy dit ook in die persoon van sy Seun vir ons verwerf en verkry. Selfs die geloof, waardeur die geregtigheid aan ons gegee word sodat dit ons eie geregtigheid word, is nie ons eie werk nie, maar God se eie, ewige werk in Christus en in die Gees (Rom. 11:6).

God is egter nie regverdig sodat Hy iets het om aan ons te gee nie. Hy het ons nie nodig om regverdig te wees nie. Hy in regverdig in Homself (Ps. 11:7; Ps. 116:5; Dan. 9:7; Joh. 17:25; Openb. 16:5).

Wat beteken dit dat God regverdig is? Geregtigheid is voldoening aan die reg, maar aan welke reg voldoen die geregtigheid van God? Die antwoord is dat Hy self die maatstaf is van wat goed en van wat kwaad is (Ps. 35:24). Sy volkomenheid is die norm waaraan al sy skepsele moet voldoen en waaraan Hy self in al sy dade en woorde voldoen. Hy kan nooit van onreg beskuldig word nie (Rom. 9:14). Daar kan nooit ʼn fout by ʼn enkele woord of daad van God gevind word nie (Ps. 19:10; Rom. 9:20). Wat Hy doen is reg, omdat dit Hy is wat dit doen. Dit is sy geregtigheid.

Dat God ons regverdig maak, beteken dat Hy by ons ʼn wonder van louter genade werk om aan die norm van sy eie volmaaktheid te voldoen. Hy het dit gedoen deur sy Seun te stuur om vir ons sondes te ly en om vir ons sy guns te verdien. Aan Hom die dank.