1 bladsye.

God Versoen

En sit die versoendeksel bo-op die ark; maar in die ark moet jy die Getuienis neerlê wat Ek aan jou sal gee.

Eksodus 25:21

Ark van die verbond

Die Here het sy openbarings oor die tabernakel nie vir ons gegee om dit te bewaar soos ‘n soort Bybelse Museum van oudhede nie. In ’n museum kan jy kyk na ’n afbeelding of model van die tabernakel, en daarna weer onaangeraak aangaan met jou lewe. God was egter met Israel op pad na Christus, en daarvan getuig hierdie hoofstukke in Eksodus by uitstek. Hierdie hoofstukke is ’n vingerwysing na Jesus en sy werk. Die Here doen dit op ’n indringende manier. Neem die ark as voorbeeld! Hoe pragtig sou hierdie kis (want dit is wat die woord ark beteken) nie gelyk het nie! Selfs die mates is deur God noukeurig voorgeskryf, tot op die sentimeter: “...twee en ‘n halwe el lank, een en ‘n half el breed, en een en ‘n halwe el hoog” (vs. 10). Dit was net soos al die ander voorwerpe in die tabernakel van akasiahout gemaak. Die hout is lig, en verrot nie. Verder moes die ark met goud oorgetrek word. Goud is die suiwerste en kosbaarste metaal. Dit is die simbool van die heiligheid en hoogheid van God.

Moses moes die twee tafels met die wet – die Getuienis – in die ark neerlê. Ons kan aanneem dat die hele wet, die tien gebooie, op elkeen van die twee tafels neergeskryf was. In die dae van die ou Ooste was dit gebruiklik dat ’n verdrag tussen ’n Groot Koning en sy onderhorige in duplikaat opgestel is. Die versoendeksel is bo op die ark geplaas. Het u al opgelet dat die mates van die versoendeksel presies net so groot is as die mates van die ark: “...twee en ’n halwe el lank en een en ’n halwe el breed” (vs. 17). Die versoendeksel het die ark tot op die millimeter presies afgesluit.

In die ark het die tafels met die wet gelê. Dié het vir Israel aangekla. Watter Israeliet het nie skuldig gestaan teenoor God se vurige wet nie? Nou kom God en Hy plaas die versoendeksel bo op die wet. Elke jaar, op Jom Kippoer – die Groot Versoendag – word die versoeningsbloed daarop gesprinkel. God se barmhartigheid bedek die oordeel geheel en al. Vandaar die term: versoendeksel.

Slegs vir hulle, wat hul toevlug neem tot die bloed van Jesus, is daar versoening vir hul sondes. Daarvan spreek hierdie versoendeksel met sy noukeurige gespesifiseerde mates. Jy is beslis nie hier in ’n Bybelse Museum nie!