Bron: Die Kerkblad, 1986. 2 bladsye.

Hoe kan Gelowiges Volhard?

wedloop

Uit die dodesel skryf 'n man, nugter en vol blymoedigheid. Hy het volhard tot die laaste toe (2 Timoteus 4:7, 8). Hy het die goeie stryd gestry, die wedloop vol­eindig en die geloof behou.

Hy het baie swaar gekry. Hy is met klippe half dood gegooi, ver­skriklik geslaan, telkens onskuldig in die tronk gegooi, doodsangs op die stormsee beleef. Selfs nou as hy die dood in die oë kyk, is hy 'n oorwinnaar.

Wat is die geheim om so te kan volhard? Wat is die sleutel tot Paulus se sukses? Hoe kan hy so deur een krisis na die ander voren­toe beur en uiteindelik by sy bestemming uitkom?

'n Man wat weet, sê ons hoe. Die Heilige Gees lei hom om ons te begelei. Paulus leer die jeugdige Timoteus: Bly in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is. Timo­teus se opvoeding was op die Bybel gebou. Hy het amper van sy kleintyd af die Bybel aan moe­dersknie leer ken. Paulus leer aan Timoteus dit: Hou aan om intieme omgang met jou Bybel te hê.

Dit was Paulus se geheim om so te kan volhard: intieme kennis van die Bybel. Daaglikse gebruik en oordenking van die Woord.

Paulus waarsku Timoteus teen die geweldige verslegting wat sal intree, teen die tydsgees wat die mense sal oorweldig (2 Timoteus 3:1-5).

In die besoedelde lug van die tydsgees kan jy en ek nie asem kry nie. Maar die hele Bybel, elke on­derdeeltjie, is deur God ingegee. Letterlik sê Paulus: Die Bybel is deur God ingeblaas. Om die tyds­gees te kan weerstaan, moet ons lewe van die asem wat God in ons neus inblaas. Die vars lug van die Bybel kan ons longe weer skoon­maak.

Want die Heilige Gees werk deur die Bybel. As God met jou besig is, werk Hy deur sy Woord en Gees.

Dit is die sleutel tot volharding: gemeenskap met die Woord (met 'n hoofletter), Jesus Christus, gemeenskap met die Heilige Gees.

Teenoor die tydsgees staan die Heilige Gees. In plaas daarvan om jou longe met die tydsgees vol te trek, moet ons met die Heilige Gees vervul word. Prakties werk dit so: wie vol is van God se Woord, sal met die Heilige Gees vervul wees.

Hoe meer jy die Woord inneem, en aanneem en omgang met jou Bybel het, hoe sekerder is jy dat jy sal staan tot jy jou asem hier op aarde moet uitblaas.

Die Dordtse Leerreëls sê dit so duidelik (5.14):

God bewaar, kontinueer en voleindig die volharding deur die aanhoor, die lees en die oorden­king van die evangelie en deur ver­maninge, dreigemente en beloftes in die evangelie.

Die Woord en Gees rus die mens vir sy lewensdoel toe. Deur gereëlde Bybelstudie word jy bruikbaar, raak jy geskik om God te dien, word jy toegerus (2 Timoteus 3:17)

Teenoor die totale aanslag op die mens, staan die mens wat volkome toegerus is. Hy kan volhard.

Paulus

Paulus se lewensgeheim wat hom selfs deur die dodesel se neerdrukkende bedompigheid dra, is Skrifstudie.

Wil jy volhard tot die einde?

Nou dan moet jy volkome toe­gerus kom. Dis nie speletjies om te bly staan nie. Daarom sal ons met hernude erns ons Bybel moet bestudeer.

Jongmens, leef by jou Bybel. Bestudeer, bepeins en bespreek die Woord.

Dan kan ons krisisse deurstaan, op die pad van heiligmaking vorder, versoeking weerstaan. Die Bybel bring al die smaak van oor­winning op die tong.

Want ek asem die vol teue van die krag van God se Gees in.