Bron: Kerkblad, 1990. 2 bladsye.

Jesaja 40:9 - Waar is God?

O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op 'n hoë berg! O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie! Sê aan die stede van Juda: Hier is julle God!

Jesaja 40:9

man kyk op

Een van die belangrikste vrae van ons tyd is die vraag: Waar is God? Mense sê: Ons sien God nie meer in ons lewe nie, en ons sien Hom ook nie meer optree in die wêreld nie. God het verdwyn. Daar is selfs mense wat sê: God is dood!

Ons kan 3 dinge noem wat gemaak het dat die mense God nie meer in hul lewe en in die wêreld rondom hulle raaksien nie:

  • In die eerste plek word vandag geleer dat daar nie so iets soos 'n hemel is waar God sou woon nie. So 'n God, 'n God bo ons, bestaan nie.
     
  • Ten tweede het al die uitvindings en ontdekkings die gevoel dat daar 'n God bestaan wat ons moet help en verlos, laat verdwyn. Wanneer ons siek is, gaan ons mos na die dokter. Hy gee vir ons medisyne. Daardie medisyne werk baie goed. Ons hoef nie meer tot God te bid nie. Die dokter kan ons help.
     
  • Ten derde word daar geweldig baie gely in die wêreld. Daar is baie, baie mense wat swaar kry. Hulle ly honger, hulle is arm, hulle word gepla deur oorlog. En nou sê die mense: As daar werklik 'n God bestaan, hoekom kry sy skepsels dan so swaar?

Tog soek die mens vandag na God. Sowel die swartman as die blanke soek na God. Nou is daar mense wat sê: God vind jy daar waar die wêreld verander en verbeter. God is daar waar vryheidsvegters stry. God is by die plekke waar die vryheidsvegters landmyne lê. Maar as dit so sou wees, dan is God 'n God van oorlog, van landmyne, van doodslag en ellende.

Die Profeet Jesaja🔗

Die profeet Jesaja kom vir ons sê waar God is. Hy weet dit, want hy ken God. Hy sê in vers 2 van hierdie hoofstuk dat die heilige God en die sondige volk bymekaar hoort. God is saam met sy volk. Dit kan net gebeur omdat daar versoening is. Versoening is 'n moeilike woord. Maar dit is tog een van die belangrikste woorde van die Bybel. Wat beteken versoening? Jesaja sê in vers 2: Versoening beteken dat die skuld betaal is, dat die sonde vergewe is, dat God nie meer kwaad vir ons is nie. Op grond van die versoening kan daar in vers 1 staan: My volk ... julle God!

Die Stem van God🔗

God is saam met sy volk. Ons vind dus die Here daar waar sy volk is. Jesaja lê baie klem op die stem. Ons lees dit in vers 6 en vers 9. Die stem is die spreke van God. Dit is God se Woord. Wanneer die profeet tot die sondige stede van Juda se: "Hier is julle God", dan bedoel hy: God is daar waar sy Woord gespreek word, daar waar die versoeningswoord verkondig word. Jy moet dus kerk toe kom om God te kan ontmoet.

Jy moet saamkom met die volk van God, dan kan jy God ontmoet.

Twee Beelde🔗

Die profeet Jesaja praat in die volgende verse oor die arm van God, en hy vergelyk God met 'n herder. Dit beteken dat die Here ons Koning is en dat Hy herder is. Hy het 'n sterk arm. Dit beteken dat God regeer, Hy bestuur die wêreld en ook ons eie lewe. Hy is almagtig. In die Bybel is die arm altyd 'n beeld van krag en sterkte.

skaapherder

Maar God is ook soos 'n herder. Soos 'n herder sy skape lei, so lei God sy kinders. Hy lei die hele kudde, maar Hy lei ook elke skaap afsonderlik. Die lammerooie, die lammers, die kinders en die klein kindertjies.

Jesus Christus🔗

Dit alles wat Jesaja sê aangaande God het werklikheid geword in Jesus Christus. Jesus is die Koning en Hy is die goeie Herder. Hy regeer en Hy versorg. In Jesus Christus het God na hierdie wêreld gekom om ons te soek en te verlos.

God is ook Gees. In die werk van die Heilige Gees is God ook teenwoordig. Wanneer ons huil oor die sonde, omdat ons voel dat ons God bedroef het, dan kom dit net deur die Gees van God. Wanneer ons jubel oor die vergewing, dan is dit ook die werk van die Heilige Gees. U soek God en u vra waar God is. Wanneer u berou voel oor u sondes en wanneer daar blydskap in u hart is oor vergewing wat God wil skenk, dan kan u sê: Hier is God, in my hart, in my binneste. Die hart van die gelowige is soos 'n tempel waarin God woon deur sy Heilige Gees.

Die Betekenis van die Geloof🔗

In verband met die vraag: Waar is God? is die geloof so belangrik. Ons moet leer om te glo dat God Koning is en dat Hy Herder is. Ons moet leer om te glo dat God ons lewe lei en bestuur van dag tot dag. Die Heilige Gees werk die geloof in die hart deur die prediking van die Woord van God. Deur die geloof ondervind ons God. Dan ervaar ons Hom in ons lewe.

Dan kan ons vir ander mense wat God soek en wat vra: Waar is God? sê: Hier is God: in my kerk, in my lewe; ons ken Hom, ons ondervind sy krag en sy troos.