2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Jesus en die Gees

...en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

1 Korintiërs 12:3b

Die Pinksterevangelie van Handelinge 2 laat op ’n pragtige manier die krag van die werking van die Heilige Gees sien. ’n Geluid soos van ’n geweldige rukwind. Tonge soos van vuur wat op elkeen gaan sit. Petrus, vervul met die Heilige Gees. Pinkster was uniek en dit het duidelik gemaak dat die werk van die Heilige Gees fokus op die die hart van die Evangelie: Jesus Christus. Dit word keer op keer in die Nuwe Testamentiese briewe onderstreep.

Dit is baie belangrik dat ons sal leer om hieraan vas te hou: Jesus en die Gees is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Hoe anders sou jy Hom ken as deur die Heilige Gees?

’n Bipolêre Gesprek🔗

Wie die brief van Paulus aan die Korintiërs bietjie ken, sal weet dat Paulus in dié brief dikwels in uiterstes praat. Paulus begin heel positief met ’n onderwerp, net om ’n oomblik later te vervolg met die ‘maar’ van ’n korreksie of vermaning. Hy prys die Korintiërs dat hulle in alles in Christus ryk geword het en in dieselfde asem laat hy daarop volg dat daar nie onder hulle verdeeldheid moet wees nie. Heel aan die begin skryf Paulus dat dit die Korintiërs aan geen genadegawe ontbreek nie, maar vervolgens gebruik hy nie minder nie as drie hoofstukke om uit te lê wat die werk van die Heilige Gees werklik is. Dit lyk asof die gemeente van Korinte vooraf vir Paulus ’n brief met vrae oor die werk van die Heilige Gees geskryf het. Wat duidelik moet wees, is blykbaar ʼn verwarring. ’n Legio antwoorde word in die boek Korintiërs gegee op die vraag wat die werk van die Heilige Gees is, sodat die Korintiërs uiteindelik hulself kan begin afvra: werk die Gees ook werklik by ons?

Jesus deur die Heilige Gees Sien🔗

Dáárop gee Paulus ’n verrassende antwoord: niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Dit lyk na ’n maklike antwoord, dit lyk selfs té maklik, maar niks is minder waar nie. Wie sê ‘Jesus is Here’ bely daarmee: ‘Hy is mý Here’. Hy is die God wat die sê het oor my. Ek is sy eiendom. Hy het my met sy bloed gekoop. Dit gebeur nie vanself nie en is ook nie vanselfsprekend nie. Vanself sien jy van Hom niks, en het jy ook geen enkele behoefte aan so ʼn Here nie. Juis dít is die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees open die Woord van die Here en laat jou sien wie jy vir die Here is. Ek is in die skuld by die Heilige God. Die Heilige Gees rig jou blik op Christus, bring sy skatte na jou toe en maak hulle jou eie, sodat jy sien en bely: “Jesus is Here; Hy is my Here; deur die Heilige Gees. Ek is sy eiendom; die Heilige Gees verseker my daarvan”.

Jesus deur die Heilige Gees Erken🔗

Om te sê dat Jesus Here is, het alles te doen met die belydenis dat Hy in jou lewe Koning is. As Jesus Christus in jou hart gekom het, regeer Hy ook jou lewe. As ek Hom leer ken het, is dit my lus en my lewe om Hom in my daaglikse lewe te dien. Dan het Hy immers nie alleen alle mag in die hemel en op die aarde nie, maar tog ook in my persoonlike lewe? Dit is juis op hierdie punt wat dit duidelik blyk of die belydenis dat Jesus Here is, èg is. Of dit werklik deur die Heilige Gees geleer is, of nie. Om Christus as Koning te erken, beteken om jouself te verloor. Ék word onttroon, verloor eienaarskap van myself. Dit kos stryd; nie net aan die begin nie, maar my lewe lank, want vanuit myself is dit die laaste ding wat ek wil hê. Maar waar die Heilige Gees werk, dáár verloor die eie ek. Die Heilige Gees sorg daarvoor dat dit jou grootste verlange word om, selfs teen die verset van jou eie ek in, die Here as Koning te ken en erken. Om elke dag na sy wil te handel. Hy leer my dat dit diens van die Here goed is, en die moeite werd, ondanks al die stryd en spanning wat dit oplewer. Die Korintiërs het dit al te goed geweet. In hulle dae was daar maar één heer – die keiser. ‘Die keiser is heer’ was die sekulêre geloofsbelydenis. Nee, sê Paulus, Jesus is Here. Ons behoort net aan Hom. Ons bely Hom alleen as Heer, deur die Heilige Gees.

Is u deur die Gees van Pinkster oortuig? Ken u Jesus as Here? Wat ʼn seën is dit, dat dit nie van jouself afhang nie. As onomstootlike bewys van sy eie werk, leer die Heilige Gees ons om Christus te bely.