2 bladsye. Vertaal deur Alet du Plessis.

Joh 14:14 - Ek Sal Dit Doen

As julle my iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.

Joh. 14:14

biddende hande

Dit is ʼn uitspraak van die Here Jesus wat ons telkens weer tref by die lees van Joh. 14:14. Bedoel die Heiland dit regtig? Sal Jesus dit regtig doen as ons in sy  Naam bid? Dit lyk so dikwels anders. Dit bly vir ons ʼn moeilike teks.

Verhoor God die gebede wat ons as Christene na Hom toe opstuur? Vir baie is dit ʼn lastige vraag. Want hulle het  so dikwels gebid sonder om te ontvang. Maar, sal iemand sê, selfs al sê God “nee”, dan  is dit ook verhoring. Hy gee ons nie altyd wat ons vra nie, maar Hy gee wat ons nodig het. Dit is waar, maar dit is nie waaroor die Here Jesus hier praat nie.

Wat Gaan Gebeur🔗

Jesus berei sy dissipels voor vir die afskeid. Die tyd kom nader dat hulle Hom nie meer by hulle sal hê soos wat hulle die laaste jare gewoond was nie. Dit sal vir hulle moeilik wees. Maar dit is nodig, ook vir hulle. Want dit gaan vir die Here Jesus daaroor dat hulle ʼn plek sal kry in die huis van die Vader.

Hulle sal Hom volg na die huis van die Vader. Hy self is die weg. Maar om Hom te volg, sal ook die res van hulle lewens bepaal. Hy sal sy dissipels ook betrek. Hulle sal dieselfde werke doen wat Hy op aarde gedoen het, selfs nog groter. So sal die werk wat Christus op aarde gedoen het voortgaan, al is Hy self nie meer liggaamlik daar nie.

Die groot doel daarvan is dat die Vader in die Seun verheerlik sal word. Dit het Hy self ook altyd voor oë gehou toe Hy sy werk volbring het.

Dit is groot dinge waaroor die Here Jesus praat. Die dissipels kan dit nie verstaan nie. Hulle is vol vrae. Ons hoor vir Thomas en Filippus. In die antwoorde van die Here Jesus kan jy sy ongeduld hoor. Verstaan julle dit dan nog nie? Maar Hy pas nie sy plan by hulle onbegrip aan nie.

Wat Belangrik Is🔗

Hoe sou die dissipels dit alles kon uitvoer? Die woorde: “wie in My glo” is baie belangrik. Deur die geloof gaan daar nuwe werklikhede vir jou oop.

Jy leer die Here Jesus ken. Jy leer Hom steeds beter ken deur die woorde wat Hy spreek. En deur Hom leer jy ook die Vader ken. Die Vader en die Seun vorm ʼn hegte eenheid sodat niks tussen hulle kan kom nie (vers 10, 11). Dit is goed om ons beeld van God daaraan te toets!

Daarmee wil die Here ook iets in onsself teweegbring. Hulle wat glo sal die dinge gaan doen wat Jesus gedoen het, en nog groter dinge. Niks is te wonderlik nie.

Dit beteken dat jy ook dieselfde gesindheid kry wat die Here Jesus gehad het. Dieselfde verlange om die wil van God te doen. Om jou lewe in sy diens te stel. “U wil geskied!” Terwille van die behoud van sondaars.

Dit kan ons onsself nie indink sonder die werk van die Heilige Gees nie, waaroor die Here Jesus ook in hierdie hoofstukke praat.

Bid in die Naam van Jesus:  dit kan jy net doen met  ʼn nuwe hart, as jy met ʼn geestelike band aan die Here Jesus verbind is. Dan is dit nie belangrik wat jy self graag wil doen nie. Dan is God se wil belangrik.

Riem en hart

Riem Onder die Hart🔗

Maak dit jou nie bang om so voor God te lewe nie? Moet jy dan alles van jouself opgee? Dis verstaanbaar dat sulke gedagtes by mens opkom. Maar dit dui aan dat ons miskien nog nie goed verstaan het nie. Want as die wil van die Here Jesus ook jou wil word, is dit in werklikheid nie ʼn inperking nie. Dit gee juis ware vryheid, ontplooiing, ruimte.

Ook om te bid wat jy wil. Wat jy geleer het om te wil deur die Heilige Gees. Sê dit maar, so moedig die Here Jesus sy leerlinge aan. Wat jy ook al in my Naam vra, sal Ek doen. Vir iemand wat hom deur die Gees laat lei is dit ʼn geweldige houvas.

Jy hoef jouself nooit meer af te vra:  sal die Here  die goeie oor my en my naaste beskik?  Die goeie,  dit kan jy deur die Woord en die Gees van God ontdek. En daarvoor mag jy vrymoedig vra. In die naam van Jesus.

Vertrou dan maar op Hom. Hy sê self: Ek sal dit doen!