2 bladsye.

Joshua 9:14-15 - God Bestuur en Lei ons Lewe

Toe neem die manne van hulle padkos; maar die mond van die HERE het hulle nie geraadpleeg nie. En Josua het met hulle vrede gemaak en met hulle ’n verbond gesluit ...

Josua 9 : 14,15

Lees Josua 9: 1-18

ou brood🔗

Die Oordeel van God🔗

Die mense wat in die tyd van Josua in die land Kanaän gewoon het, het so baie gesondig dat die Here besluit het om hulle te verdelg. Die inwoners van die land moes almal veroordeel word. Die maat van hulle sondes het vol geword. Die Here het Josua en die volk Israel gebruik om die oordeel uit te voer en die inwoners van die land te straf.

In hierdie lig moet ons Josua 9 sien. Josua is die beeld van Jesus. Jesus se naam was in die taal van sy volk ook Josua. Die naam beteken: Die Here red. Maar Jesus is ook die Regter wat kom om te oordeel.

Vreesbevange Gibeoniete🔗

Nadat Josua die twee stede Jerigo en Ai verower het, word die inwoners van die volgende stad so bang dat hulle ’n plan maak om die oordeel vry te spring. Hulle het die oordeelsdade gehoor. Dit sit hulle aan die werk. Dit is alles goed en wel, maar hulle wil nie in die God van Israel glo en hulle tot Hom bekeer soos die mense van Ninevé nie, maar hulle probeer hulleself red deur lis. Hulle kan ook nie die vloek vryspring nie. Dit lees ons duidelik in vers 23: “Nou dan, vervloek is julle!” HuIIe trek ou klere aan en hulle neem brood saam, wat al baie oud en droog is, en so probeer hulle om Josua en sy manne te mislei.

Die Ontmoeting🔗

Die manne van Gibeon kom by Josua in die laer en hulle ontmoet die leier en die oudstes van die Joodse volk. Hulle is baie slim. Hulle praat baie vroom. Hulle het gehoor van die Here, die God van Israel.

Hulle het gekom om ’n verbond te sluit. En nadat hulle so mooi gepraat het, kom hulle met die bewyse van hulle mooi woorde en voornemens: die brood wat oud en droog is, die klere en skoene wat gedaan is en die wynsakke wat geskeur is. Dit is baie indrukwekkend. Dit lyk asof hulle die waarheid praat.

Die Sonde van Josua🔗

Josua sluit ’n verbond met hiérdie mense. Hy belowe hulle dat hulle nie doodgemaak en uitgeroei sal word nie. Dit was egter teen die wil van die Here. Daar was ’n duidelike bevel van die Here om al die mense te straf.

Wat was egter Josua se groot fout? Hy het geluister na die mooi, ontroerende woorde. Hy het gekyk na die verslete klere, die ou wynsakke en dit het hom en sy oudstes baie beïndruk. Dit is daarom aangrypend dat mense van sover gekom het, dat hulle al van die God van Israel gehoor het, en dat hulle nou ’n verbond met die Here wil sluit. Tog is hulle nog nie heeltemal gerus nie. Kan dit nie ’n bedrogspul wees nie? Om heeltemal seker te maak, neem hulle van die manne se padkos. Ja, dit smaak soos ou brood. Die saak is reg (vers 14a). Maar hulle het nie die mond van die Here geraadpleeg nie (vers 14b).

Hier is ons by Josua se sonde. Hy luister na mooi woorde; hy gee ag op bedrieglike tekens; hy maak seker en neem van die manne se brood. Maar hy vergeet die vernaamste: hy vergeet die gebed! En juis op die gebed sou die Here hom duidelik gemaak het dat die mense besig is om hom en sy oudstes te bedrieg.

oop poort

Gou kom hulle agter dat hulle bedrieg is. Toe hulle Gibeon wil verower, is die poorte oop, die mense is nie bang nie. Toe kom uit wat die lis was.

Die Voorbeeld van Jesus🔗

Jesus is ook herhaaldelik versoek om nie die pad na die kruis te gaan nie. Maar telkens lees ons van die Here Jesus dat Hy gebid het. Die gebed van Jesus om ook as mens die wil van sy Vader te leer verstaan, is baie treffend. Christus het Hom in alles deur sy Vader laat lei. Nooit het Hy probeer om sy eie pad te loop nie. Hoewel Hy ook die Seun van God was, het Hy altyd die gebed beoefen om die wil van sy Vader te kan weet en te kan volg.

Ons Sonde🔗

Ons sonde is dat ons so dikwels self alles beplan en dat ons die Here nie aanroep nie. By die groot dinge van die lewe soos die huwelik, die werk, die keuse van ’n beroep, vertrou ons op ons helder verstand, op mooi woorde van mense, op bedrieglike tekens. Ons maak selfs seker dat ons nie bedrieg word nie. Maar ons vergeet die vernaamste, naamlik die gebed.

Ons Roeping🔗

By Josua sien ons wat gebeur wanneer ons die leiding van die Heilige Gees nie soek nie. Daarom is die gebed so belangrik. Die Here sal ons op die gebed deur sy Gees duidelik die pad wys. Dit vra oefening. Daar moet ’n aanvoeling vir die Wil van God ontwikkel word. Die Here lei ons van stap tot stap. God lei ons deur sy Woord en ons sien dit in die omstandighede van die lewe. Deur geestelike groei kry ons meer en meer ’n aanvoeling van wat goed is vir ons, en wat nie goed is nie. Dit vra ’n voortdurende oefening.