Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

Kersfees is Moontlik Sonder 'n Geboorteverhaal

koningskroon

‘n Mens is gewoond daaraan dat 'n Kerfeesboodskap sal kom uit een van die Evangelies wat 'n geboorteverhaal bevat. ‘n Mens assosieer byna outomaties die krippie die ster, die herders en die wyse manne met Christus se geboortetonele. Maar al die dinge — die herders, die wyse manne, die ster, die krippie, die stal, ens. — is tonele uit Matteüs en Lukas. Jy gaan geen geboortetoneel in Markus vind nie! Die vraag is:  Kan ‘n mens dan nie Kersfees vier uit Markus nie? 

As dit so is, maak ons Evangelis 'n baie groot fout! Markus skryf aan mense in Rome, dié mense van sy tyd!  Rome is die hoofstad van die wêreld. Hulle moet die waarheid hoor! Maar Markus weet dat hy aan Romeine skryf. Hy weet presies waar om te krap waar dit jeuk. In Rome, die Noordelike Halfrond, het die mense reeds op 25 Desember 'n fees gehad, 'n geboortefees, die geboorte van die son! Hulle het geglo die son word elke jaar weer "gebore". Op 25 Desember is die son die verste van die aarde in die Noordelike Halfronde. 

Markus kies om Jesus nie aan hulle as baba uit te beeld nie. Hy wil nie 'n verkeerde Kerskaartjie rondstuur nie, 'n Baba Jesus, 'n prentjie van  God, die Almagtige en Heerlike, as die "Babatjie". Alles kan met Kersfees so fraai uitgebeeld word dat mense vergeet Wie die Christus werklik is. Sy heerskappy word al meer verguis en verag. Mense kan maklik leef in 'n wêreldse feestelikheid en valse gerustheid.

Markus begin juis anders. Hy begin ook met die "begin" van die Evangelie (vgl 1:1), maar sy begin begin later as die ander.  Markus praat ook "Kerfeestaal" maar hy doen dit sonder die geboorteverhaal. Hy vertel ons ook van die Koning wat gekom het en redding gebring het, maar dan begin hy nie met die Babatjie, Christus, nie maar met die Koning, die volwasse Man, Christus, wat oppad is as Koning.

Kersfees beteken dat die tyd in Christus vol geword het — bekeer jou en glo sy Goeie Nuus. 

Die Tyd het Vol Geword🔗

Ons het gesien dat Petrus doelbewus 'n ander begin kies. Hy begin met Koning Jesus Christus en nie met Baba Jesus nie. En wat is dan die Koning se eerste woorde? Die eerste woorde van die Koning is: "Die tyd het vol geword … bekeer jou".  Jesus sê dit (hier in Mark 1:15) eers na sy doop en versoeking. Hy sê dit nie vroeër in sy bediening nie, maar eers nadat daar duidelike getuienisse optree om te wys dat Hy werklik die Christus is. Hy sê dus hier dat die tyd vol geword het, maar nie voor ander dit reeds gesê het nie. Hy is dus nie die eerste of die enigste wat verkondig dat die tyd vol geword het nie. 

In Markus 1 is daar 'n koor van getuies wat almal dieselfde sê as Jesus … Die tyd het vol geword. Behalwe Jesus is daar Johannes die Doper, die profete, God die Vader, die Heilige Gees, Markus en Petrus.

Op 25 Desember is dit Kersfees. Dan is daar baie mense wat sal saamstem dat die tyd vol geword het. 

Die jaar het vol geword. Dit is die laaste maand van die jaar. Dit is die laaste maand waarin daar in 2008 fees gevier kan word. Feestyd is vol.  Kersfees is seker die grootste fees oor die wêreld heen. Werktyd is vol. Ons hou vakansie en ons rus na 'n jaar van harde werk  Prettyd is vol. Mense sit by die Kersboom en kry geskenke. Die Matrieks is Margate toe en daar is hope pret na die eksamens. Die pret én die kanne is vol!  Welwillendheid is vol.  Mense van heinde en verre is vriendelik met mekaar oor geloofsgrense heen. Jy kry kaartjies van mense wat jy nie ken nie. Besigheid is vol.  Mense van enige geloof is bly oor Kersfees, want dit beteken mense spandeer hope geld in hulle winkels. Jy kry dalk meer kaartjies van besighede as van familie.

kersfees

Maar Christus bedoel glad nie een van hierdie dinge nie. Hy wys wat Hy bedoel  "Die tyd het vol geword" ... "Die Koninkryk het naby gekom"! Die tyd is vol, die koms van God se Koninkryk op aarde het aangebreek! Dit is geen verbygaande misbare geleentheid waarna Hy verwys nie God self het sy Koninkryk naby aan die mens gebring! Dit is die Koninkryk van die Evangelie. 

Mense kan dalk vra:  Is die boodskap wat ons dan nou van Koning Jesus hoor, minder pret as van Baba Jesus; is daar by hierdie Koning nou minder tyd vir welwillendheid, minder vreugde? Nee, Evangelie beteken juis "Goeie Nuus". Daarom moet ons eintlik Jesus se woorde vertaal met: “bekeer julle en glo die Goeie nuus”. Christus kom bederf juis nie die goeie nuus nie! Nooit sal die tyd van vrede verbygaan vir hulle wat Hom volg en sy heerskappy vier nie. Die Feestyd van 25 Desember sal baie gou verbygaan en die wêreld sal vinnig weer besig raak met sy gewone dinge en probleme. Die werkstyd sal die vakansietyd inhaal. Die prettyd sal in huil verander. Drank verniet word maklik dronkverdriet. Die vol geldsakke word leë broeksakke. Maar Markus se Evangelie verval nie. “Hemel en aarde sal verbygaan maar My woorde sal nooit vergaan nie” (Mark 13:31).

Die Goeie Nuus is die nuus dat God die tyd van sy belofte vol gemaak het. Hy het sy Seun beloof en Hy het gekom. Hy het dit wat weggeraak het in die Paradys weer vir ons gebring, die lewe. Die mooi-tuin wat woes-tuin geword het. Hy het gekom om sonde, dood en ellende vir ewig uit die weg te neem! 

Die woestyn moet al begin plek maak vir die Koninkryk. 

  1.  Die stem van Markus 1:1-2 roep in die woestyn; 

  2. die stem van Johannes die Doper roep in die woestyn;

  3. die doop word in die woestyn bedien; en

  4. Christus word in die woestyn versoek deur die Satan. 

So verander die toneel. Waar daar sand is en dood was, is nou lewe — die Koninkryk het naby gekom. Christus het gekom en Hy oorwin die Satan en die sonde. Hy kom en Hy gee die Gees terug aan sterwende sondaars, die Gees wat ons verlaat het oor ons sonde.

Die Heilige Gees maak ons oë oop vir die werklikheid dat die tyd inderdaad in Christus "vol geword het". Nie 'n jaar wat vol geword het nie. Nie 'n emosie of 'n begeerte nie, maar die tyd, die ewige lewe!

In Christus word die tyd werklik vol. Nog nooit het God die Skepper skepsel geword nie. Maar in Christus se koms word Skepper ook skepsel. Hy word nou volmaak verenig met sy skepping vir elkeen wat Hom glo! Dit is geen gewone koning dié nie, dit is God! 

Die man wat in die Evangelie van Markus aan die woord is, is volgens kerklike tradisie Petrus. Vir hom het die Goeie Nuus werklikheid geword. Hy vertel die Goeie Nuus en sy medewerker, Markus, skryf die Evangelie neer. Maar Petrus (en Markus) getuig verder dat die Goeie Nuus lank reeds begin het!  Die begin van die Goeie Nuus is al in die "profete" te vinde. So begin Petrus die Evangelie. Hy wys dat die Evangelie lank reeds geskryf staan. Dit is geen verhaaltjie wat hy uit sy duim suig nie. Dit was lank reeds op Skrif gestel! Dit was oral in die Ou Testament. Dit was ook nie net op een of ander obskure plekkie geskryf nie. Hy gebruik daarom die meervoud "geskryf in die profete". 

In die NAB is daar "geskrywe in die profeet Jesaja", maar dit is nie wat die meeste oorspronklike handskrifte sê nie en ook nie wat in die teks te sien is nie. Ons sien dat Markus na drie verskillende geskrifte in die Ou Testament wys, naamlik Exodus 23:20; Maleagi 3:1 en Jesaja 40:3. Die drie maak ‘n formidabele getuie! Die eerste profeet is Moses, die skrywer van die Tora, die eerste vyf boeke van die Bybel. Jesaja is weer die eerste profeet in die bundel “Groot Profete” — Jesaja, Jeremia, Esegiël en Daniël. Maleagi is weer die heel laaste profeet van die Ou Testament, die een wat die koms van die Engel van die verbond afwag. Hulle almal getuig dat die tyd vol geword het, dat God lank reeds deur sy profete geroep het: Maak die pad reguit die Koning kom.  En nou het Hy gekom! Hy self roep nou, nie meer net die Ou Testament  en Johannes die Doper nie, maar Hy self roep nou: "Bekeer julle en glo hierdie Goeie Nuus!

doringkroon

Maar die kragtigste getuie van hulle almal is God die Vader.  Hy roep Self met sy doop uit: Dit is my geliefde Seun! Hy roep: "Bekeer jou na die ewige Koning en volg Hom!". Hy gee ware volheid en vreugde. Hy neem dood en sonde weg. Hy neem weg die sug na erkenning van mense en die malle gejaag na vervulling in dit wat nie kan vul nie. 

Bekeer Jou en Glo die Goeie Nuus🔗

Ons het gesien dat die tyd vol geword het en dat die getuies oral roep dat ons ons moet bekeer en die Koning volg. Maar bekering is nie genoeg nie.

Die Jode het aanvanklik gelyk of hulle verstaan. Markus sê dat die hele Joodse land na Johannes gegaan het en gedoop is met belydenis van hulle sondes. Ons kan 'n vergelyking tref tussen wat vandag met Kersfees gebeur en wat daar gebeur het. Mense het op groot skaal meegedoen aan die Christusfees. Hulle het ook sigbaar gewys hulle deel in die fees van die koms van die Koning. Dit moes 'n gesig gewees het om te sien! Almal kom van oral oor en hulle laat hulle doop in die woestyn en hulle bely hulle sondes. Pragtig!!