Bron: Die Kerkblad 1994. 2 bladsye.

Kersfees is tyd vir groot blydskap

Die tyd vir jolyt en groot vrolikheid. So word Kersfees deur mense wêreldwyd beskou. En ons Gereformeerdes? Deel ons hierdie beskouing of het ons daarteen beswaar? Die populêre gerug is immers dat Gereformeerdes teen alles besware het. Het ons besware teen 'n opgeruimde Kersfees?

Natuurlik nie. Die kenmerk van Gereformeerd-wees is nie om teen alles en nog wat beswaard te wees nie. Dit is 'n fout om die anti-klok om die nek van alle Gereformeerdes te hang. Ons is nie gekant teen 'n opgeruimde Kersfees nie. Ons is egter daartoe verbind om die manier waarop ons Kersfees vier, soos alle ander dinge wat op ons pad kom, te weeg op die skaal wat God ons gegee het: sy Woord, die Bybel (vergelyk 1 Tess. 5:21, 22).

Uit die Bybel is dit duidelik dat Kersfees 'n fees van groot blydskap behoort te wees. Daarvan getuig die engeleboodskap aan die skaapwagters op die eerste Kersnag baie duidelik: "Ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap" (Luk 2:10). 'n Opgeruimde stemming by Kersfees slaag dus die toets van die Skrif.

Die  rede  vir  ons  Kersblydskap🔗

Die Skrif lei ons egter ook om te vra na die rede vir ons Kersfees-blydskap. In Lukas 2:11 hoor ons dat ons by Kersfees bly moet wees omdat die Saligmaker wat Christus die Here is, vir ons in die stad van Dawid gebore is. Deur al die eeue weet Christene dit maar al te goed: dat ons by Kersfees met blydskap die geboorte van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, gedenk. Daaroor bestaan daar geen twyfel nie.

Daarom kan en moet alle Christene - nie net Gereformeerdes nie! - ernstige beswaar hê teen enige praktyk wat die aandag probeer aftrek van die ware rede vir Kersfees. Kerspartytjies, kersbome, kersvaders en kersgeskenke is miskien groot pret. By sulke praktyke moet ons elkeen onsself egter eerlik afvra: Hoe bring ek dit waarmee ek nou besig is in verband met die werklike rede vir Kersfees? Hoe ver staan hierdie praktyke van die sentrum van my Kersvreugde af? Of het dit dalk self die sentrum van my Kersvreugde geword?

Die  styl  van  ons  Kersviering🔗

Die rede vir Kersfees bepaal onvermydelik ook die styl van ons Kersvierings. Kersvreugde wat opborrel uit die fontein van die geboorte van ons Here Jesus, is vol uitbundige jubeling, maar gaan ook gepaard met 'n rustige soberheid. Dit soek nie die bedwelming van fuifpartye of die opwinding van roekelose duur geskenke op nie. Veel eerder soek dit die geselskap van medegelowiges op, en gedy dit in die kring van die huisgesin en familie. By Kersfees word huisgesin en familie opnuut saamgebind deur die geloof in ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskaplike vreugde oor sy menswording.

Jesus Christus se menswording is vir ons nie net rede tot blydskap nie, maar ook rede vir groot dankbaarheid. Want om mens te word, was vir Hom, die Seun van God, een groot vernedering. In Filippense 2:6, 7 staan oor Hom geskryf: "Hy wat in die gestalte van God was, het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word." Hierdie vernedering het Hy vir ons deurgegaan omdat Hy ons liefhet. "So lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê" (Joh. 3:16).

Gereformeerdes is dus nie Kersfees-pretbederwers nie, en mag dit ook nie wees nie. Wat hulle wel moet doen, is om die wêreld duidelik te wys op die ware rede waarom ons Kersfees vier, en ook daarop te wys dat die gepaste styl vir Kersvierings dié van dankbare blydskap voor God is. En om daarin 'n voorbeeld te stel.