2 bladsye. Vertaal deur Awie Buitendag .

Lewensgevaar

gevaarteken

Die geloofsbelydenis wat seker die minste gelees word, is dié van Athanasius, wat met nogal dreigende taal begin:

Vir elkeen wat salig wil word, is dit in die eerste plek nodig dat hy die algemene geloof moet vashou. As iemand dit nie heeltemal en ongeskonde bewaar nie, sal hy sonder twyfel ewig verlore gaan. Die algemene geloof is: Ons moet die een God in die Drieheid en die Drieheid in die Eenheid eer.

Dit is inderdaad dreigende taal! Moet ewenwel nie dadelik steier nie, bestudeer dit eers goed. Hier word gesê dat dit vir die ewigheid belangrik is hóé jy God eer. Daarmee word nie bedoel dat jou lewe volgens voorskrifte ingeklee moet wees nie, maar dat jou hele lewenshouding deurtrek moet wees van die besef dat jy met die Drie-enige God te doen het.

Klink dít vir jou dwaas? As God werklik Drie is, dan is dit tog ʼn belediging as jy voor die Vader, maar nie voor die Seun of voor die Heilige Gees op jou knieë gaan nie.

Jy asem tog sy suurstof in sy wêreld in. Om Hom verkeerd te benader kan dalk lewensgevaarlik wees.

Jy het ʼn onbetwisbare skuld teenoor Hom, en jy is totaal magteloos om iets daaraan te doen. Dit is altans wat Hy sê as Hy jou “dood deur die misdade” noem (Efesiërs 2:5). Daarby sê Hy dat daar maar één manier is om voor Hom tot lewe te kom en dit is as jy saam met sy Seun sterf en opgewek word.

Dalk sal jy sê dat dit tog ook kan gebeur al is Christus nie goddelik nie. Kyk maar na die Jehova-getuies, wat die Drie-eenheid ontken, maar tog saamstem oor Jesus se lyding as betaling van skuld. Hulle sê ook nie dat Jesus maar net ʼn gewone mens was nie. Volgens hulle was Jesus die eersgeskapene wat die hoogste van die engele is. Só gesien is Jesus tog geweldig hoog en byna goddelik. Hy word selfs God se seun genoem – maak dit dan saak of Hy werklik God is? Jy hét mos groot respek vir Hom.

Ja, maar jy vergeet van die volkome oorgawe, die verbysterende prysgawe van jouself. Aan hom, die Jesus van die Jehova-getuies, kan daar geen oorgawe wees nie, want hy is nie God nie. Dit mag van pas wees om teenoor hom respek en dankbaarheid te betoon, en veral ʼn bereidheid om hom te volg in ʼn opregte lewe, want dit moet jy self doen. Geen oorgawe nie, maar self doen.

As jy mooi lees, dan vind jy dit ook terug in die lektuur van die Jehova-getuies. Jesus het slegs as mens gely – as volmaakte mens het Hy met sy lewe betaal vir die skuld van die eerste Adam. Omdat Adam die hoof van die mensheid was, is die hele mensheid nou bevry van die erfskuld wat Adam veroorsaak het. Nou lê die keuse by jou: gaan jy nog voort om opsetlik te sondig, of leef jy verder as ʼn regskape mens.

Oftewel, volgens die Jehova-getuies: ‘Die losprys is die basis waarop die mens die ewige lewe kan verwerf’ – dit wil sê ʼn selfverworwe ewige lewe.

Jehova-getuies

As Christus nie waarlik God is nie, dan kan jy jouself nie aan Hom oorgee nie. Jy kan nie in sy arms saam met Hom deur die dood gaan nie. Jy moet op eie moeë bene agter Hom aan ploeter. Jy mis die rus, die lofsang, die uitstrek na die geheimenis van Hom wat oneindig groter is as ek. Dié geheimenis wat die geloofsbelydenis van Nicéa só onder woorde bring:

God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God…

en deur die belydenis van Athanasius byna liries besing word:

Die Vader is ongeskape, die Seun is ongeskape, die Heilige Gees is ongeskape; onmeetlik is die Vader, onmeetlik is die Seun, onmeetlik is die Heilige Gees;
die Vader is ewig, die Seun is ewig, die Heilige Gees is ewig.
Nogtans is daar nie drie ewiges nie, maar een Ewige,
net soos daar ook nie drie ongeskapenes of drie onmeetlikes is nie, maar
een Ongeskapene en een Onmeetlike.

Elkeen wat die Seun loën, het ook nie die Vader nie.1 Johannes 2:23

Ons aanvaar daarom van harte die drie ekumeniese geloofsbelydenisse, naamlik die Apostoliese, dié van Nicéa en dié van Athanasius, en óók wat die vadere in die Nederlandse Geloofsbelydenis in ooreenstemming daarmee bepaal het.