Bron: Kompas, 2013. 3 bladsye.

Matteus 13:10-15 - Hoe Luister Jy?

En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.

Matteus 13:10-15

Bybel🔗

Vir Wie is dit Bedoel?🔗

Gewilde sprekers gebruik illustrasies om dinge te verduidelik en die aandag van die luisteraars vas te hou. In Matteus 13 begin Jesus in gelykenisse praat. Dit lyk asof dit verhale of woordprentjies is wat die boodskap duideliker maak. Mense kan nou beter verstaan: Jesus praat mos in beelde uit hul daaglikse lewe.

Maar dan volg daar vir ons ’n verrassing. Die dissipels verstaan dat iets nie lekker is nie. Hierdie stories is moeilik om te verstaan! Wanneer hulle vir Jesus vra hoekom Hy dit doen, kry ons ’n skokkende antwoord: aan hulle is dit nie gegee “om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken” nie. Die gelykenisse het dus juis ’n teenoorgestelde effek: dit dien om mense uit te sluit, en nie om dit eenvoudiger te maak om die boodskap te verstaan nie!

Maar wag. Is dit Jesus se bedoeling dat net sekere mense sy boodskap kan verstaan, maar die meerderheid sal nie? Is die koninkryk dan maar net vir ’n groepie spesiale mense? Wanneer jy nie by die groep behoort nie, dan is dit neusie verby? Kan dit nooit verander nie: wanneer jy in is, is jy in, wanneer jy uit is, is jy uit?

Herowering🔗

Die meeste gelykenisse gaan oor die koninkryk van die hemele. Wat is dit eintlik?

Ons vind die eerste fase van die koninkryk in die Ou Testament. Daar was konings wat oor Israel regeer het. So het God sy volk regeer, beskerm en bymekaar gehou.

Maar die meerderheid van díe konings het God nie gehoorsaam nie. Daarom kon Israel nie die volledige prentjie wees van die koninkryk van die hemele nie, maar net ’n stippellyn. Net die omtrek daarvan het sigbaar geword.

Jesus het gekom om hierdie koninkryk op aarde te vestig. Die wêreld lê onder die mag van die duiwel, wat van skepsels rebelle maak. Jesus, die Koning, bring mense terug onder die regering en beskerming van God. Die regverdige Koning het gekom: Jesus! Hy het mag en gesag, en doen alles volgens die wil van God. Hy bring ongehoorsame kerklede en vyande van God na Hom toe terug.

Ontoeganklik?🔗

Hierdie koninkryk is vreemd in hierdie wêreld. Dit gaan oor geregtigheid pleks van invloed en besit. Dit kan nie gewen of gekoop word nie, maar net ontvang word in nederigheid. Dit is ’n groot skat, maar die meeste mense sien nie die waarde daarvan raak nie.

beursie geld

Dit versprei onopvallend, deur die ‘onsin’-boodskap van die evangelie en die liefde van Christene. En aan die hoof van hierdie koninkryk staan ’n Koning wat sterf!

Daarom sê Jesus die koninkryk van die hemele is verborge. Dit is ’n geheimenis vir almal. Niemand kan dit verstaan tensy God vir hom insig gee. Niemand kan binnegaan wanneer hy nie wedergebore is nie.

Teenoorgestelde Reaksies🔗

Die mees skokkende in Jesus se verklaring is eintlik die aanhaling van ’n profesie van Jesaja (Jesaja 6:9-10). Dit help ons om die rede agter die gelykenisse te verstaan.

Jesaja moes die straf oor die afgodery van God se volk aankondig. Maar God het vooraf reeds gewaarsku dat hy geen positiewe reaksies sou kry nie. Israel het die boodskap verwerp omdat hulle harte verhard was. Die woorde wat Jesaja gespreek het, het hulle verharding net versterk. En die ballingskap het plaasgevind.

Dit is belangrik om raak te sien wanneer Jesus Jesaja se oordeelswoorde aanhaal. Hy doen dit nie dadelik aan die begin van sy optrede nie, maar nadat Hy alreeds ’n lang tyd die koms van die koninkryk verkondig het. Die mense in Israel het tyd gehad om die boodskap te hoor en daaroor ’n besluit te neem. So het twee groepe begin en ontstaan. Daar was mense wie se oë geblink het: ‘hierdie is besonderse nuus, en dis belangrik! Eindelik is daar genade vir my!’ Hulle het rondom Jesus gesit en luister. Ander mense het hul rug op Hom gedraai. Die wonders wat Hy gedoen het, was nie genoeg nie. En die woorde wat Hy gespreek het, het hul teenstand opgewek. Die leiers van die Jode het daarin voorop geloop en was sy felste teenstanders.

Jesus begin nou in gelykenisse praat. So sal die twee groepe duidelik uitkom en word hulle van mekaar geskei. Die groep wat Jesus se woorde aanvaar het, sal meer ontvang. Maar die teenstanders sal deur die gelykenisse uitgesluit word. Hulle sal nie verstaan nie, en hulle net meer vererg. En die bietjie wat hulle verstaan, maak hulle kwaad en verhard hulle harte.

Onderskeid🔗

Jesus se woorde dring aan op ’n beslissing. Jy bly nie dieselfde nie en jy kan nie op die plek bly waar jy nou is nie. Jy gaan óf al hoe nader aan Jesus wil kom, óf jy gaan afstand tussen jou en Jesus skep omdat jy nie van sy woorde hou nie.

Jesus se woorde is ’n uitnodiging en ’n oproep om die koninkryk binne te gaan. Jy moet besluit: is Hy regtig die Seun van God en die enigste Redder? Dan moet jy jou lewe aan Hom toevertrou! Of dink jy Hy is op sy beste ’n morele voorbeeld en ’n groot leraar? Dan stap jy ’n pad wat van Hom af weg lei, en sal jy al hoe meer in die duisternis raak.

Ek loop in my werk baie mense raak wat roekeloos is met die openbaring van Jesus. Hulle maak asof dit nie regtig saak maak hoe hulle die kennis van God wat hulle uit die Bybel kan kry, hanteer nie. Hulle kan ook volgende week of volgende jaar, wanneer hulle minder besig is, aandag daaraan gee. Hulle mis die dringendheid van die boodskap. En hulle vergeet dat God die oordeel laat kom oor mense wat sy Seun verwerp. Die duiwel het hulle verblind, hy laat hulle dink dat God hulle ook wel sal seën wanneer hulle nie vir Hom luister nie en Jesus nie belangrik vir hul lewens ag nie.

Jesus verduidelik hoekom Hy in gelykenisse praat. Enigiemand wat sy woorde verwerp, verwerp die Vader wat Hom gestuur het. En hy of sy kan nie die koninkryk binnegaan nie. Selfs die bietjie kennis wat hulle nou het, sal God hulle ontneem.

Ja, Jesus het baie geduld met die mense wat swak is, die geknakte riet en die lamppit wat rook (Matteus 12:20). Maar dis die mense wat in hulle swakheid God soek. Hulle sal aangeneem word.

geknakte riet

Maar die mense wat in hul hoogmoed neerkyk op die lydende Kneg, wat dink hulle is wyser as die dwaasheid van God, en wat nie tyd het vir hul Skepper en Verlosser nie, val onder hierdie oordeel. Hulle kan die geheime van die koninkryk nie verstaan nie. Hulle sal al hoe meer in hul eie wysheid dink dat dit maar nonsens is. En so maak die Here die deur van die koninkryk voor hulle wyse neuse toe.

Die Beloning vir die wat Luister🔗

Pasop hoe jy luister! Kom na Christus toe in nederigheid. Gaan sit aan sy voete en laat jou wys maak deur die waarheid. Verwonder jouself oor die genade wat Hy vir sondaars gee. So ’n nederige houding is die sleutel om die deur na die koninkryk oop te sluit. Jy stap binne in ’n groot ruimte vol oogverblindende skatte. Hulle is só asemrowend dat jy die een na die ander kas oopmaak en alles bewonder. Die volgende ding wat jy ontdek, is nóg mooier as die vorige een.

Indien jy luister in geloof, sal dit wat jy het (jou geloof) in ’n oorvloed verander. Die kennis van God wat jy nou het, sal dan groter word. Jou insig in die Bybel word dieper en jy begin God nog meer bewonder en prys. Jy ontvang wysheid vir jou daaglikse beslissings, en die Here gee vir jou volharding in die geloof.

Jy is dan nie meer soos ’n kind wat agter enige gier aanhardloop nie; jy word nie meer deur elke nuwe idee of lering heen en weer gedryf, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listelik tot dwaling te bring nie; maar, terwyl ons in die gemeente van Christus in liefde die waarheid betrag, ontvang ons saam die volwassenheid van Christus, ons Hoof (Efesiërs 4:14-15).

Luister in geloof en die koninkryk is joune.