Bron: Vox Viva. 3 bladsye.

Moenie Huil Nie!

huil

Moenie huil nie. Dit is die boodskap wat na ons kom met Jesus se hemelvaart. Dit kom na ons in ’n wêreld waarin ons leef met baie sorge. Waarin dit vir ons voel asof ons so min sien van die regering van die Here. Oor baie dinge is ons bekommerd. Wat hou die toekoms vir ons in? Polities is die land se situasie baie gespanne. Rassegroepe vorm weer baie sterk pole wat teenoor mekaar staan en in plaas van aantrek eerder afstoot. As jongmense wonder ons soms of daar werklik vir ons ’n toekoms is in hierdie land. Die plek wat die kerk van Christus in Suid-Afrika inneem, lyk hoe langer hoe minder rooskleurig. Wat is God se plan met hierdie wêreld? Dit voel vir ons dikwels soos ’n totale geheim. Daarom dat ook die apostel Johannes huil in Openbaring 5:5. Die boek wat vol geskryf is met wat God se toekomsplan en toekomstige werk op aarde is, is verseël – en niemand kan dit oopmaak nie. Werklik iets om oor te huil!

God op Sy Troon🔗

Johannes sien God op sy troon. Hy is die Een wat regeer. Sonder twyfel. Dit glo ons. Maar die manier waarop Hy dit doen bly vir ons so onbegryplik dat dit vir ons voel asof alles vergaan. In die hand van God, hou Hy ’n boekrol. Dit is God se plan met die wêreld. Dit weet Johannes. God se oordeel oor sy vyande en die oorwinning van sy kerk word in hierdie rol beskryf. Hierdie rol is beskryf van binne en van buite. Alles wat God doen vir die verlossing en behoud van sy kinders in die laaste dae. Maar, en dit laat Johannes huil, hierdie boekrol is verseël. Geen mens kan daarin kyk nie. Die toekoms en God se wil vir ons is nie iets waarin enigeen sommer so kan kyk nie.

God het Nie Geheime Nie!🔗

Maar God laat ons ook nie in die duister nie. Die Here maak sy planne en koningskap bekend. Die boekrol word nie styf onder God se arm vasgeklem nie! God het in die Ou Testament altyd sy wil aan sy profete bekend gemaak. En in die Nuwe Testament is dit nie anders nie. God hou die boekrol op sy hand. Hy bied dit aan. Wie kan, mag dit uit sy hand neem om die seëls te breek en dit oop te maak. Maar ’n geslote boek is verskriklik. Daarom Johannes se ontsteltenis. As ons nie weet waarop alles afstuur en dat ons in die sorg van die Here kan wees nie, wat ’n verskrikking om op hierdie aarde te leef en te sterf. Maar ons word bemoedig:

Moenie huil nie, kyk, daar is een wat die boek kan neem en sy seëls oop kan maak.

Moenie Huil nie, Christus Regeer🔗

Johannes kry troos vir sy hele lewe. Jy hoef nie te huil nie, daar is hoop. Daar is Iemand wat die boek kan neem en dit oop kan maak. Daar is Een wat die geskiedenis van die wêreld tot sy volmaaktheid bring, ter wille van die kinders van God. Die een wat die boek oop kan maak, weet werklik wat die toekoms inhou. Maar meer. Hy werk self ook daardie toekoms uit! En dit is geen vreemdeling vir die gemeente van die Here nie. In die hemel self is daar niemand gevind wat die boek oop kon maak nie – geen engel is magtig daarvoor nie! Maar ook geen aardbewoner nie. Nie ’n lewende een of een wat gesterf het en onder die aarde is nie. Daar is geen mens, of organisasie van mense, geen koning of magtige regering wat kan bepaal wat in die toekoms met die wêreld sal gebeur nie.

Maar daaroor hoef ons nie te treur nie. Want daar ís Een wat die seëls met God se oordele oor die wêreld kan oopmaak. Moenie huil nie, die Leeu uit die stam van Juda is daar! Hy het oorwin. En Hy en Hy alleen het die mag om die verloop van die geskiedenis van die wêreld te bepaal. Geen trane meer nie! Ten minste nie trane van hulpeloos en hopeloosheid nie. Daar is tog ’n mens. ’n Heel besondere mens wat ons baie goed ken. Die Seun van Dawid. Hy is koning. Hy is die magtige leeu! Hy het klaar oorwin.

leeu en lam🔗

ʼn Lam!🔗

Johannes kyk rondom hom, maar sien geen magtige leeu nie! Net ’n Lam… Daar staan hy asof hy geslag is. In die middel van die troon met die vier en twintig ouderlinge rondom Hom. Wat kan hierdie Lam doen te midde van ’n wêreld soos wat ons voorgestel word in Openbaring, waar die slang en die dier wat uit die aarde voortkom en die draak teen Hom kom oorlog voer? Is daar hoop? Ja, want die oorwinning is klaar behaal! Die Lam staan daar ASOF geslag. Hy dra die merktekens van die stryd wat gestry is. Aan sy hande en voete sit die wonde van die kruis waaraan Hy vasgespyker was. Maar Hy leef. Hy STÁÁN in die middel van die troon. Hierdie Lam het klaar die oorwinning behaal. Dit is Jesus wat dood was en kyk Hy lééf!

Sal alles dan nou tog goed verloop vir die kerk van Christus in die wêreld? Is hierdie Lam werklik magtig genoeg? Ja, kyk maar hoe word sy krag en mag vir ons voorgestel. Hierdie Lam het sewe horings op sy kop. Tekens van krag. Sewe. Die volmaakte getal. Volmaakte goddelike krag ter beskikking van hierdie Lam. Niemand kan staande bly teen hierdie Lam nie. Hy het oorwin en is besig om sy verslaande vyand se laaste weerstand te verpletter! Hy beskik oor sewe oë wat die Sewe Geeste van God is. Dit is die Gees van God wat op Pinksterdag uitgestort is om oor die hele wêreld die evangelie te laat verkondig.

En geen magtige regering kon dit nog ooit stuit nie. Nie die magtigste yster- of bamboesgordyn kon dit nog ooit doen nie. In alle lande oor die hele wêreld word van die oorwinning van die Lam getuig. Hierdie Gees is soos sewe oë wat weet presies wat in die wêreld gebeur. Moenie huil nie! Wees nie droewig nie. Die Gees wat die dieptes van God ondersoek, weet wat in die wêreld gebeur. In die kleinste besonderhede van elkeen van ons se lewe.

Hemelvaart🔗

En dan gebeur die geweldige! Die Lam bestyg die troon en neem die rol uit die hand van Hom wat op die troon in die hemel sit. Dit is wat gebeur met Christus se hemelvaart. Dit is wat ons op hemelvaartsdag gedenk. Die troonbestyging van ons Here Jesus. Met sy hemelvaart sê die Vader aan die Seun:

Sit aan my regterhand tot ek jou vyande maak ’n voetbank van jou voete.

Ons sal niks van die hemelvaart van Jesus verstaan, as ons nie gaan let op die heerlike posisie wat Hy inneem… die plek wat die Vader aan Hom gee, nie. Daar het immers al meer mense opgevaar na die hemel? Dink maar aan Elia wat in ’n vuurwa die hemel ingeneem is. Henog wat die hemel ingeneem is. Maar Elia of Henog sit nie aan die regterhand van die Vader nie. Hulle kon nie die boek neem en sy seëls oopmaak nie! Daardie plek is gereserveer vir Jesus. Met sy hemelvaart, ontvang Hy die posisie aan die regterhand van die Vader op sy troon. Hy is nou die verheerlikte Koning!!

voetbank

Van daar stuur Hy sy diensknegte om die evangelie oor die wêreld te laat verkondig. So gaan die Gees oor die hele wêreld en kondig Jesus se heerskappy aan. Sy diensknegte wat sy getuies is, is soos Hy self wat sy troonrede hou, aankondig dat Hy regeer. Wat nou ook al in die wêreld gebeur – die Lam regeer. Hy het alles in sy hande. Niemand kan ons uit sy hande ruk nie. Hy hou ons vas en regeer oor alles ter wille van sy gemeente. Wat ’n troos! Moet daarom nie huil nie. Daar is een wat waardig is om die boek te kon neem – dit het Hy gedoen met sy hemelvaart.

Almal Moet Hom Aanbid🔗

En nou gaan almal Hom aanbid. Ons kry in die volgende verse ’n gedurig-wyer-uitkringende beweging van almal wat voor die Lam buig. Sy verlossingswerk is nie slegs bedoel vir my binnekamer of vir die erediens of vir die sendingwerk of evangelisasiewerk nie. Dit raak die hele skepping. Almal moet voor sy heerskappy buig. Droog dus maar die trane af! Moenie huil nie! Hemelvaart gee nie betraande oë nie, maar oë wat die heerlikheid van die Lam op die troon bewonder in geloof.