1 bladsye. Vertaal deur Dries du Plessis.

'n Huwelik om God te Verheerlik

ringe

Die heiligheid van die huwelik word bedreig en alle mense vermoed dit waarskynlik. Elkeen weet dat die egskeidingkoers skandelik hoog is en homoseksuele verbintenisse word op groot skaal gewettig. Ten einde die huwelik te beskerm, veg sommige in siviele howe, sommige skryf boeke, sommige preek, sommige onderrig en so gaan die lysie aan.

Of dit resultaat lewer, is oop vir debat. Wat nie vir debat oop is nie, is God se doel met die huwelik – om Hom te verheerlik (lees 1 Korintiërs 10:31). Hoeveel te meer moet ons dan nie daarna strewe om hierdie doel te bereik met en deur ʼn goddelike instelling wat deur genade aan ons gegee is, ʼn instelling wat Christus se perfekte band met Sy kerk weerspieël.

In die doel van die huwelik vind ons die beste wapen om die huwelik te beskerm. Indien huwelike daarna streef om God te verheerlik, word hulle heiligheid bewaar. As gevolg daarvan sien die wêreld God se wonderlike gawe van die huwelik in die regte lig en kry hulle ʼn blik op God se wese, liefde en uitnemendheid.

God moet eerste kom in die huwelik om dit uit te leef tot Sy eer. Maar dit is nie maklik om God eerste te stel in die huwelik nie. Mans kan maklik hulle leierskap van die huishouding voorop stel, vrouens kan dieselfde doen in hulle taak van versorging en so kan die een die ander vóór God stel. Hierdie is maar net ʼn paar voorbeelde van dinge wat afgode kan word as God nie eerste gestel word in die huwelik nie.

Om God eerste te stel in ons huwelike, moet ons die huwelik se posisie reg verstaan. Die huwelik is sekondêr en tydelik en God is primêr en ewig. Daarom moet ons huwelike altyd terugwys na God. Om dit te kan doen, moet ons onsself elke dag aan God onderwerp. Terwyl die Skrif vir ons leer wat ons pligte en verantwoordelikhede is, gee die Skrif vir ons spesifiek die verhewe voorbeeld van Christus en Sy bruid. In Efesiërs 5:22-24 kry mans die opdrag om hulle vrouens te lei soos Christus die kerk lei en vrouens kry opdrag om hulle mans by te staan soos Christus die kerk ondersteun. Wat ʼn veeleisende voorbeeld om te volg! Dink daaraan dat dit Christus is wat perfek is – sonder skuld, sonder plig om verskoning te vra, en tog was dit Christus wat sy lewe afgelê het uit liefde vir sy bruid en uit gehoorsaamheid aan sy Vader (Efesiërs 5:25).

Mag ons deur Christus se voorbeeld nederig gemaak word en alle pogings aanwend om so te lewe. Mag dit waar wees van ons huwelike en ook van ons christelike lewe.