2 bladsye.

'n Nuwe Naam

wit steen

“Hy wat oorwin, sal Ek ’n wit steen gee”. So lees ons in Openbaring 2:17. En op hierdie steen staan ’n nuwe naam geskrywe waarvan niemand weet nie, behalwe dié een wat dit ontvang.

Dit klink voorwaar na iets wonderliks! Maar wat beteken dit?

Die wit steen is veelseggend. Dit laat ons dink aan die paradys, waar wit en deurskynende stene aangetref is. Hierdie stene in die paradys het gelyk soos ’n kristalhelder diamant (Genesis 2:12). Wit deurskynende stene is in die oudheid ook gebruik as teken van vryspraak, oorwinning of as toegangsbewys.

Dus, ’n skitterende teken! Dit is o.a. my identiteitsbewys waar ’n nuwe naam op geskryf word.

Gaan ons dan ’n nuwe identiteit kry? Moet ons ons ou een prysgee? Word ons deur ander mense vervang? Mag ons in die toekoms nie meer onsself wees nie?

Dit sou vreeslik beangstigend kon wees, maar dit is juis so veelbelowend! Christus wys daarmee aan ons dat Hy, die Seun van God, ’n persoonlike verhouding met sy Christene het. ’n Verbond. Jy is nie net ’n nommer vir Hom nie. Wat is persoonliker as ’n naam! Die nuwe beteken dan ook nie dat daar van die oue ontslae geraak moet word en dat daar heeltemal van nuuts af begin moet word, nie. Nee, die nuwe beteken: totale vernuwing. Jy behou jou identiteit, net radikaal anders.

Christus belowe om ’n totaal ander mens van jou te maak, maar tog bly jy wie jy is. Tot in ewigheid bly jy herkenbaar. Hoe kan ’n mens soms nie daarna verlang om verstaan te word nie, om uiteindelik reg opgesom en waaragtig geken te word. Die kern van ons eensaamheid is dikwels dat ons misken word.

Maar Christus hou vas aan wie jy is. Hy verbind en bly getrou aan die uniekheid wat Vader-Skepper in elkeen van ons gelê het. Hy het selfs ’n unieke verhouding met elke gelowige. Want hoor maar: Dit is ’n naam wat niemand ken behalwe die wat dit ontvang nie. Geen mens is vervangbaarbaar of kan ingeruil word nie. Vir Hom is elkeen van ons ’n kosbare pêrel – ’n diamant in sy oë. Nie een is presies dieselfde as ‘n ander een nie. En dit is te wonderlik vir woorde!

Christus sorg daarvoor dat dit wat eie is aan jou, jou mees karakteristieke, na vore kom. Dink net in hoe mooi jou toekoms nou lyk! Hoe misvormd ’n karakter ook al is; hoeseer ’n persoonlikheid-struktuur ook al aangetas is; ja al die dinge waarmee ouer mense nog kan sukkel vanaf hulle jeug. Christus sê: daardie persoon maak ek heel, Ek maak hom nuut. Pragtig, skitterend soos nog nooit tevore nie! Die mees persoonlike waarvan sommige nie hier kan ontslae raak nie, kan daar tot sy reg kom.

Maar, sal u dalk sê, is dit alles dan nou net bedoel vir die toekoms? Nee, dit is nie slegs dinge van eendag nie. Dit is ’n belofte wat Christus nou reeds begin waarmaak! Christus werk vandag reeds vanuit die nuwe identiteit wat Hy al voor Hom sien. Hy maak nou al ’n begin daarmee. Hy belowe om u te vernuwe na sy beeld. By Christus word jy weer mens! Nuwe mens! En Hy begin vandag reeds daarmee. Dit maak nie saak watter taak jy gekry het nie. Of jy dalk die huishouding behartig, of ’n eie besigheid besit. Of jy dalk ’n opdrag het as vader of moeder, of as oupa of ouma. Of dat jy die taak gekry het om ongetroud te wees, of afgetree of dalk siek is.

diamant

Watter taak jy ook al het, elkeen maak sy eie persoonlikheid ’n deel daarvan. En Christus vat dit alles saam. Hy vat dit saam na die toekoms. Want in die toekoms gaan Hy nie sê dat die hele lewe op aarde niks werd was nie. Nee, dit was dan die skepping van Vader! Wat wel sal gebeur, is dat ons klipharde egoïsme uit dit alles gesny sal word, gepoleer sal word, om die diamant te laat skitter. Soms kyk jy na jouself en na ander en jy dink: onooglik, onmoontlik, wat sal van my, van hom, teregkom? Maar daarvoor het ons Christus, die Seun van die lewende God, wat sy Heilige Gees gegee het om Sy beloftes vir ons en in ons waar te maak.

Die oomblik sal aanbreek wanneer Christus elke Christen aan homself sal voorstel. Dit is vergelykbaar met die spannende oomblik wanneer ’n standbeeld onthul word. Kyk , sê Christus vir jou: Dit is jý. Dit is wat Ek van jou gemaak het. Jy sal kan sê: Here, ek herken myself heeltemal daarin. U het al die slegtheid daaruit gehaal. Ja, dis ek. Ek is wat ek is. Dit is die mees verrassende, want die nuwe naam is ook Christus se naam. Sy naam en ons s’n sal baie soos mekaar lyk.

Dit is werklik ’n ewige verbond wat ons met hierdie God het!