Institusie van die Christelike Godsdiens (1559) - Boek 1 Hoofstuk 15 Die aard van die skepping van die mens: ‘n Bespreking van die vermoëns van die siel, die beeld van God, vrye wilsuiting en die oorspronklike ongeskondenheid van die mens se natuur

Die mens is na die gelykenis van God geskep (bestaande uit ‘n geskape liggaam en ‘n geskape siel) en kan daarom nie die skuld vir sy bedorwenheid op God afskuif nie. Deur die eerste Adam is ons vervreem van God, maar Christus, as die tweede Adam, hernuwe ons sodat ons weer die beeld van God kan vertoon.