Bron: Die Kerkblad, 1986. 1 bladsye.

'n Skrefie in die Gordyn?

gordyn

Die opvoering van 'n drama eindig wanneer die gordyn finaal sak. Maar soms wonder die toeskouers hoe dit daarna agter die gordyn lyk. En dit gebeur wel dat 'n speler deur 'n skrefie glip en gou iets hier voor kom vertel.

Nou is die lewe baie soos 'n drama wat opgevoer word — en die dood laat dan die gordyn sak. Baie keer wens diegene wat na die "spel" gekyk het, dat hulle deur 'n skrefie kan inkyk of net kortliks vertel word van daaragter.

Iets hiervan het ons beleef met 'n onlangse TV-pro­gram. Daarin het 'n Amerikaanse vrou kom vertel oor haar belewenisse nadat sy na bewering byna 'n halfuur dood was. Sy het gepraat oor bundels lig en groen gras en aanloop na 'n pragtige stad — as inligting vir die wat nie hierdie program gesien het nie.

Hoe moet ons as Gereformeerdes oor hierdie "dra­ma" dink, met 'n persoon wat van agter die gordyn ge­kom het — en toe hier gebly het? Die feite en kontroleer­baarheid laat ons daar. Dit gaan om beoordeling in Skriflig.

Die Bybel vertel van enkele mense wat van agter die gordyn teruggekom het — agt in totaal, benewens die wat met Jesus se sterwensmoment en die aardbewing opgewek is (Matteus 27).

Die Skrif bevat egter geen gegewens oor wat hulle agter die gordyn sou beleef en daaroor vertel het nie. Dit is in sigself al 'n opmerklike feit. En Paulus praat in besondere omstandighede van 'n man (dit moet hy self wees) wat tot die paradys (as plek van heerlikheid) weggeruk is en verbasende dinge gehoor het — maar hy voeg by: "wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie" (2 Korintiërs 12).

Die saak word verder deur die Here Jesus besonderlik gehanteer in sy gelykenis van die ryk man en Lasarus (Lukas 16). Die ryke het duskant die gordyn roekeloos gelewe — onder meer in rykmansblindheid teenoor die worsteling van ellendiges. En daarvoor beland hy in die doderyk in pyn. Dan ken hy Lasarus, maar hy wil hom nog as bode gebruik — vir eie gerief of om nog lewende broers te waarsku. Die Here (by monde van Abraham) wys die versoek af. Die ryk man en enige mens moet weet die gordyn bly toe. Duskant moet mense luister na die Woord (Moses en profete). Geen spesiale of by­komende gesante is beskikbaar nie.

Daar is net een wat uit die dood opgestaan het, en bly lewe het. Dit is die Here Jesus. Deur sy apostels het Hy verder ook alles vertel wat mense hoef te weet of kan vat.

Onthou dit: daar is lewe na die dood. Daaroor beskik God, en sy Woord bied genoeg daarvoor. Ekstra getuie­nisse is onnodig, onkontroleerbaar en onbetroubaar — en móét afgewys word.