2 bladsye.

Nie Sommer 'n Geselsie nie, maar 'n Gedugte Wapen

pistool

Ons sig op die gebed kan nogal verander namate ons meer besef dat ons gebed hom afspeel in besette gebied. Beset deur die duiwel. Die Bybel noem die satan die ‘owerste van hierdie wêreld’ (Joh. 12:31).

Dit is nie maar net ’n stryd teen ’n slegte karaktertrek van ons nie, teen ’n verleiding waarvoor ons nou maar eenmaal ’n sagte plekkie het nie, maar teen wêreldmagte, wêreldheersers en bose geeste (Efés. 6:10-17).

En te midde van die buitengewoon groot sataniese magte en kragte is daar net hoop vir bidders! Vir mense wat sonder ophou bid by elke geleentheid (Efés. 6:18).

Alléén vir Bidders🔗

Dit is juis die rede hoekom die Kategismus die gebed noem “die vernaamste deel van die dankbaarheid wat God van ons eis: God gee sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wat Hom sonder ophou daarom bid en daarvoor dank.”  (Heidelbergse Kategismus, Sondag 45). God koppel die demonstrasie van sy mag aan ons gebed. “Julle het nie, omdat julle nie bid nie.” (Jak. 4:2).  Daarom het geestelike louheid, halfhartigheid, matheid, altyd te make met ons gebedslewe!

Hoekom ly ons neerlaag na neerlaag in ons geloofstryd?  Omdat ons te min besef het van die krag van die gebed. Hoekom word die gebed so maklik die laaste punt op ons agenda? Omdat ons te min besef in watter mate ons daardeur die satan ’n kans gee om houvas op ons lewe te kry en te hou. Hy lag in sy vuis as hy ons sien swoeg en rondhol en studeer dat die vonke spat, solank as wat dit alles nie opgedra word in en omring word deur gebed nie. Dan vind hy in ons ’n maklike prooi.

Kom ons stel daar bestaan so iets soos ’n geestelike pistool en ons kon elke engel van satan, elke bose gees sien, sou ons dan nie die hele dag met daardie pistool in die hand wou rondloop om, elke keer dat die satan jou wil bykom, op hom te skiet nie? Die gebed is so ’n pistool! Met ons gebed kan ons die satan op die kantlyn plaas!

Nee, nie deur die krag van ons gebed nie, nie deur die tegniek van ons gebed nie, nie deur die hoeveelheid tyd wat ons daaraan bestee om te bid nie.  Dit is ’n misverstand om te dink dat, hoe meer intens ek sug en roep, hoe meer tyd ek op die knieë deurbring, des te meer sal God geneig wees om my te gee wat ek vra. Gebedsverhoring hang nie af van die gebedsprestasie van die bidder nie. Ons moet nie bid asof God omgepraat kan word nie. Asof God gemanipuleer moet word, deur die regte gebedstegniek en met baie gebedsgeweld, sodat Hy in ’n hoek vasgekeer word.  Dit is die manier waarop die heidene tot hulle gode bid, sê Matthéüs 6:7: hulle dink dat hulle God kan en moet manipuleer. Ons moet meer en intensiewer bid, om te groei in die gemeenskap met God.  Omdat God Self sy gawes koppel aan ons vrae. Maar nie om by God bereidheid te wek om ons goedgunstig te wees nie. God sal ons nie gee om ons gebed nie, maar op ons gebed.

berg

Berge Versit🔗

Hoekom kan ek nou so stellig beweer dat ons met die gebed ’n magsmiddel in die hand het om die duiwel op die kantlyn te plaas? Ek haal dit uit die Bybel: Markus 11:23,24: “Want, voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: Hef jou op en werp jou in die see – en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur – hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry.”  Hierdie woorde is allereers gerig aan die dissipels wat later die wêreld ingestuur word in diens van God se koninkryk. Die dissipels het baie geloof nodig om verder as die geweldige teenkragte en magte wat die heil van God wil dwarsboom, te kan kyk. En daarom kom Jesus met hierdie woorde oor berge wat versit kan word deur gelowige gebed. Dit gaan dan nie oor die berge van ons moeites en wense en verlanglysies nie, maar die berge wat uit die pad geruim moet word vir die heil om te kan deurstroom.

Wanneer ons gebed hom bevind in die spoor van die werk van die apostels, dan mag ons ook die beloftes vir ons toe-eien. Wanneer my gebed in diens staan van die koms van die koninkryk, sal dit berge versit. Dan sal die duiwel in ’n spesifieke situasie, met betrekking tot ’n bepaalde saak of in ’n bepaalde moeite, aan die kortste end trek.

Net soos dit baie duidelik in Matthéüs 7:7 gestel word: “Bid, en vir julle sal gegee word.” Alles wat ons graag wil hê? Nee, maar wel alles wat ons bid om meer en beter dissipels van Hom te kan wees. Al  ‘die goeie dinge’, so noem vers 11 dit. En in Lukas 11:13 staan wat daardie ‘goeie dinge’ is: die Heilige Gees.

Die Gees wat kragtiger is as die krag van die duiwel. Die Gees van Christus wat die oorwinnaar is, aan wie alle mag gegee is in die hemel en op die aarde. Die Koninkryksgebed mobiliseer die mag van Christus. As ons bid volgens God se wil, dan nooi ons Christus uit om sy heerskappy te toon in ’n bepaalde situasie, om sy beloftes waar te maak. God wil en sal ons geloof vrug laat dra, wanneer ons Hom daarom bid in Jesus se naam. Dit is bid in die lyn van Jesus, en dus gerig op die koms van die koninkryk.

Ek het iemand ’n slag hoor vertel oor die belangrikheid van gebed in die geestelike stryd, en daarby het hy ’n pragtige beeld gebruik, naamlik: die hakie en ogie. Die dinge in my lewe waaroor ek nie met God praat nie, is soos ’n ogie waarby die satan maklik kan inhaak, om my so weg te trek van God af. Maar sodra ek daaroor begin bid, bid ek as’t ware die ogie oop, sodat die hakie kan uitglip. Die satan verloor sy houvas daarop en deur die opening wat ontstaan het, kan God inkom. ’n Skitterende beeld wat baie duidelik laat sien hoe daar oor elke onderdeel van my lewe geveg word, en die belangrike rol wat my gebed daarin speel.

hakie en ogie

Nou moet ons dit nie in ’n meganisme omskep nie, in ’n tegniek soos: as ek bid vir iemand se bekering, dan sal God wel moet verhoor ... want dit is tog ’n gebed in belang van die koninkryk?  Nee, dan sou dit weer op manipulasie van God neerkom. Ook verharding van mense is in belang van die koninkryk. Ons mag God se vrymag nooit en op geen enkele manier aantas nie. Nie deur manipulasie nie, maar deur jou te beroep op God se beloftes. Sluit aan by God se eie Woord. Laat elke gebed gedrewe wees deur die een groot passie van jou lewe: God se wil in alle dinge, God se heil deur al die nasies heen, God se ryk bo enige ander ryk uit. Dié wat bid vanuit hierdie passie, sal berge versit.