Bron: Kerk en Woord, 1995. 2 bladsye.

Om te Dans of Nie te Dans Nie ...

dans

Soms kom die vraag by ons na vore: Wat is met dans verkeerd? Sou sommige soorte dans aanvaarbaar wees? Dit is tans by jong mense ’n aktuele vraag.

In hierdie artikel wil ek met julle deel wat die Bybel en ons Belydenisgeskrifte direk of indirek hieroor sê.

In die algemeen word verstaan dat die Bybel nie ’n populêre naslaan ensiklopedie oor alle soorte sake is nie. Baie van vandag se sake moet in die lig van die Skrif ondersoek word.

Die soort danse wat die beste aan ons bekend is, is baldanse of ander sosiale danse. Dit is waar sommige mans met hulle eie vrou of meisie dans, terwyl ander mans met iemand anders se vrou of meisie dans. Die danse word met toepaslike musiek begelei.

Verskeie soorte danse het ’n eeue oue herkoms. Sonder twyfel was daar by die eerste mense van God se skepping alreeds danse en sou in Abraham se tyd bestaan het. Israel het om die goue kalf gedans en Dawid het voor die Here gedans. Herodias se dogter het ook voor die gaste van koning Herodus gedans net voordat Johannes die Doper onthoof is.

Ons moet onmiddellik sê dat die drie genoemde danse nie almal eenders is nie. God was baie ontevrede met die dansers wat die goue kalf aanbid het. Herodias se dogter se danse was waarskynlik baie suggestief en het vir Herodias plesier verskaf en gelei tot Johannes se onthoofding. Dawid het met alle mag “voor die Here” gedans by die terugkoms van die ark. Dawid het met niemand anders gedans nie en sy vrou het hom verag omdat hy homself so voor God en sy onderdane verneder het. Dus is alle danse nie eenders nie.

Dans is trouens ’n manier om iets uit te druk. So word ballet deur sommige mense as baie kunstig beskou, dit is vloeiend, opmekaaarvolgend en vertel soms ’n storie (alhoewel baie noupassende klere, sterk beligting wat elke liggaamsdeel beklemtoon moontlik meer as kunstig mag wees). Disko-danse is openlik sensueel met draaiende, swaaiende liggaamsbewegings wat tot meer intieme genietinge uitlok.

Baldanse is ook ’n manier van uitdrukking! Baie min mense sal met iemand van hulle eie geslag dans. Baie min getroude paartjies sal tuis met mekaar dans!

Nee hierdie soort danse moet in ’n groep gedans word, met maats van die teenoorgestelde geslag en meestal met ’n maat wat gewoonlik nie hulle eie maat is nie. Een van die doelstellings is om met verskillende mense buite die geselsvlak in aanraking te kom. Baie intieme liggaamlike aanraking kan plaasvind as die paartjie skouer aan skouer (of bors teen bors, of mond teen mond) saam beweeg. In hierdie ritmiese eenheid is die vrou toegeeflik, terwyl die man lei, en dit suggereer dat die liggaam van die vrou ondergeskik is aan dié van die man.

dans

Dus, watter soort uitdrukking sou dit wees? Die antwoord moet volg: intiem. Selfs in hierdie tyd van meer openlike kontak sal die gemiddelde mens verleë wees as iemand anders as sy eie vrou of meisie vir meer as ’n paar sekondes, byvoorbeeld groet, hom omhels. Maar in die baldanse is dit heeltemal reg. Dit word sosiaal aanvaarbaar om iets wat normaalweg (en met rede) as uitnodiging tot privaatheid en persoonlike kontak te doen.

Liggaamstaal spreek “boekdele” oor die manier wat iemand oor iemand anders voel. Om iemand toe te laat om in jou “persoonlike ruimte” te tree is ’n uitnodiging tot intimiteit en nabyheid. Dit sou egter flou van ons wees om te suggereer dat elke dansbelewenis sou lei tot seks. Dit is eenvoudig nie waar nie en sal ’n oordrywing wees van die uitdrukking van baldanse.

Dog, waar ons weet wat God (in die Bybel) vir ons oor die menslike natuur vertel het, sou dit naïef wees om oor dans in beheerde omstandighede toesig te hou. Want mens kan nie oor die oë, gedagtes, verbeelding of senupunte toesig hou nie!

Beheerde dans is potensieel ’n eerste tree tot moeilikheid, want dit is nie vir lank emosioneel bevredigend nie en word ’n stimulans tot minder beperkende dansplekke en ander tiener bymekaarkomplekke.

Wat van “volksdanse” waar min of geen liggaamskontak plaasvind nie, maar pare in ’n vaste patroon, wat bepaal word deur die leier, dans? Persoonlik sien ek min verkeerd daarmee. ’n Mens kan nie dieselfde norme van intimiteit en seksuele stimulans op volksdanse toepas nie.

volkspele

Ek wil net dit sê: Party van ons sal waarskynlik sê: “Dans is dans en as jy volksdanse kan doen, hoekom nie disko nie, alles is tog dans!” Miskien moet ons terwille van hulle veilig speel en terselfdertyd onsself daarvan weerhou om ’n presedent, wat ons almal in dieselfde sloot laat beland, te skep. Een (onskuldige) soort dans mag lei tot ander onaanvaarbares.

Met verwysing na dieselfde gebod oor owerspel: Sondag 41 sê duidelik: “Alle onkuisheid is deur God vervloek en daarom verbied Hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat mens daartoe kan verlei.” Ons bid ook “...en lei ons nie in versoeking.”

As kinders wat heilig moet wees voor God, doen ons goed om weg te bly van baldanse of enige soort of soortgelyke danse.