Bron: Die Kerkblad, 1995. 1 bladsye.

Openbaring 13:16 - Die Merkteken van die Dier

En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe ’n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word

Openbaring 13:16

Die ryk van die Antichris is ’n totalitêre staat. Daarin beskik die owerheid geheel oor al die inwoners. Hulle moet almal inval met dieselfde politieke struktuur. Dit is tipiese eenparty-staat. Almal is onderworpe aan dieselfde maatskaplike en morele gebruike en beginsels. En almal het dieselfde godsdiens - veral in die godsdiens, wat die innerlike van die mens ten diepste raak, mag niemand uit pas wees nie. Om hierdie eenheid te verkry en te handhaaf, ontvang elke mens wat dan op aarde leef, ’n merkteken op sy voorhoof of op sy regterhand of op beide.

Eintlik het ons hier ’n Griekse woord wat afgelei woord van die begrip dat die merk in die vel gegrif of ingedruk word. Dit lyk asof dit moontlik tatoeërmerk kan wees. Vir my is die hoofstuk dat ons moet uitmaak wat dit beteken dat die merk op die regterhand aan die voorhoof aangebring word. Dan kan ons aflei waarop die simboliek van die merk wys.

Die regterhand is die hand waarmee ’n mens normaalweg werk. Dit is ook die hand van gemeenskap of kameraadskap. Dit kan derhalwe iets inhou van die werkkrag en is ’n eenheidsteken van alle aardbewoners. Op die voorhoof is ’n merk duidelik sigbaar vir elkeen. Ons kan derhalwe sê dat die merk van die dier duidelik onderskeibare teken van samehorigheid is. Hoe die teken dan presies daar sal uitsien en of dit letterlik op die regterhand en voorhoof aangebring sal word, is van minder belang. Belangrik is dat almal presies en duidelik sal weet wie die aanhangers van die dier is. Eintlik moet ons dit andersom stel: die klein minderheid wat die dier en sy beeld nie wil aanbid nie, sal maklik uitgeken word.

In ons tyd van rekenoutomate is dit selfs moontlik dat so ’n masjien gevoer kan word met informasie van alle aardbewoners en dat alles omtrent elke mens onmiddellik vasgestel kan word deur bloot paar syfers te draai - wie weet? Alle bevolkingsregisters word net saamgegooi in een masjien en die Antichris en sy profeet beheer elke mens op aarde. Die elektriese brein kom ook uit die aarde - die oorsprong van die dier uit die aarde en hy kan dit handig gebruik. Daar mag in die toekoms selfs nog baie meer en wonderliker middels ontwikkel word, sodat hierdie merkteken geen probleem vir die Antichris en sy profeet sal wees nie.

So plaas die duiwel, die na-aper van God, sy seël op sy volgelinge, soos die Here ook syne verseël het. En dan kan hy toeslaan. Die heiliges of verseëldes van die Here word uitgeken en van elke moontlikheid om ’n bestaan op aarde te maak, uitgesluit. Niemand mag koop of verkoop as hy nie die merk van die dier dra nie. In ons tyd is allerlei geslote koöperasies vir my ’n treffende voorbeeld van hoe hierdie boikot teen die Christene toegepas kan word. Die ganse mensdom gaan immers een magtige wêreld-koöperasie wees. Die uitgeworpe Christene sterf dan ’n gewisse honger-dood.

En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitver­korenes sal daardie dae verkort word. Matt 24:22