Bron: De Reformatie. 2 bladsye.

Romeine 6:13 - Slawediens vir die Duiwel

En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.

Romeine 6:13

Boeie

ʼn Vloekwoord het ʼn stem nodig om te kan kwes.  ʼn Hou moet uitgedeel word om seer te maak. ʼn Blik wat wil doodmaak vra vir oë.  Die kwaad het hande en voete nodig om kwaad te kan doen.

Die koning van die kwaad soek onderdane om die kwaad te bedryf.  Besef ons hoe afhanklik hy is van mense wat hul hande en voete, hul stem en hul oë aan die kwaad wil uitleen?  Besef ons dan ook hoe graag hierdie koning onsself in sy mag wil kry, sodat ons bereid is om die onreg hande en voete te gee?

Paulus roep ons op om ons nie langer in diens van die sonde te stel nie.  Daar staan letterlik:  stel jou lede, jou ledemate (ʼn mens sou kon sê, jou onderdane), nie in diens van die sonde as ʼn werktuig vir die onreg nie.  Paulus roep ons op om diensweieraars te word.  En dit dra vrug, want sonder hande en voete verloor die kwaad mag.  Die onreg kan nie deurwerk as ons lede diens weier nie.  Die Satan word op hierdie manier daadwerklik van mag beroof.  Want elke hou wat nie gegee word nie, tel.  Elke vloekwoord wat nie seermaak nie, is een minder.

Daarteenoor is elke woord wat troos, een meer.  En elke hand wat heelmaak, ten goede.  Dit is die keersy.  Om diens aan die kwaad te weier, en die goeie, die regverdige, hande en voete, stem en oë te gee.  Help, heelmaak, troos, opsoek, om so die goeie te dien.  Om so God te dien.  Want God wil aan die goeie u hande en u voete gee.

Paulus praat oor twee verskillende diensverbande.  Elke woord en elke daad van ons staan op die kruispunt van die keuse.  Elke hand en voet is vir kwaad of goed.  In wie se diens stel ons ons ledemate?

Hoe maklik is dit nie om aan die kwaad ʼn woord te gee nie.  Een stamp met jou hand, ʼn voet uitsteek om te laat struikel, ʼn ysige blik.  Dis in die klein dingetjies.  Maar dit gaan diep.  Want daaragter sit die koning van die kwaad wat dit reggekry het dat jy vir hom slawediens bewys.  Dit gaan diep, omdat dit van die duiwel kom wat die kwaad wil laat deurvreet.

Dit kom ook van diep.  Want agter woorde en dade sit die hart wat bereid was tot diens aan die kwaad, wat wou buig vir die duiwel.

kwaai kyk

Wanneer dit so diep sit, moet die geneesmiddel ook diep werk.  Wanneer Paulus ons oproep om diens te weier, dan kan hy dit nie as iets vanselfsprekend noem nie.  Jesus Christus moes eers die mag van die kwaad aan die kruis breek, en daarna opstaan uit die dood om die nuwe lewe te laat deurbreek.  Deur sy Gees wil Christus daardie nuwe lewe nou ook laat deurbreek in ons eie bestaan.  Die kwaad, deur Hom weggedoen aan die kruis, mag nie meer deurwerk in hulle wat aan Hom behoort nie.

Weier daarom diens aan die duiwel.  En stel jouself in diens van God as ʼn werktuig, ʼn wapen vir dit wat goed is, wat help en troos en opbou.  Dit is wat pas by Christus.  Die wat Hom volg in sterwe en opstanding, word ʼn werker, ʼn soldaat, in diens van die reg.