Bron: Kerk en Woord, 2000. 1 bladsye.

Teleurgesteldes in die Kerk

spieël🔗

Wat Doen Jyself?🔗

Daar is nogal heelwat teleurgesteldes in die kerk. Die een laat van hom hoor, die ander ly in stilte. By die een sit dit ook dieper as by die ander een. Maar, so mag gevra word, het jy al in die spieël gekyk en ontdek wie jyself is? Of lyk jy meer na die fariseër wat uit die hoogte neerkyk op ’n slegte klompie mense, met wie hy eintlik niks te doen wil hê nie? Wie homself leer ken in God se lig, deur die ontdekkende werk van die Heilige Gees, sien hoe skuldig hy self is, ook al praat hy daarmee nie die kwaad van die ander mense goed nie. Josef kon sê: julle het dit kwaad bedoel. Dit bly staan. Wanneer Petrus die Here en sy medebroers so teleurstel deur sy verloëning van die Here Jesus en die Heiland na hom kyk, gaan hy na buite en huil bitterlik ... oor eie kwaad. Want vir wie stel ons self teleur in die kerk? Doen ons dit onnadenkend of met opset? Ons eie hart is arglistig en wat kan ’n enkele woord nie doen nie? Jakobus wys op die kwaad van die tong, waardeur ’n groot brand ontstaan. Ook in die kerk. Ook daar geld dat ’n klein vuurtjie ’n groot klomp hout aan die brand kan steek.

Oplossing🔗

Teleurgesteldes soek ’n oplossing. Die een wil van kerk verander, die ander van kerkverband, die derde verlang ’n ander dominee, ’n vierde soek ’n ander kerkraad. Maar wat bereik jy daarmee? Weggaan los niks op nie.

Dieselfde mense kom jy met ander name êrens anders weer teë. En jy neem jouself saam! Mor is meer die werk van die bose as wat dit iets bydra. Dinge uitpraat kan soms na ’n moeilike saak lyk. In bepaalde gevalle kan dit nog meer kwaad doen en nog meer skade berokken.

Maar wat staan ons dan wel te doen? As daar Een is wat in die kerk teleurgesteld kan wees, dan is dit die Koning van die kerk. Hy het geweet waaraan Hy begin het! Maar dit het vir Hom swaar lyding beteken, toe Hy moes vra: kan julle nie een uur met my waak nie? Lyding was dit, toe al die dissipels op die vlug geslaan het. Dit het diepe lyding beteken toe die vernaamste van die apostels die Heiland verloën het, presies op die oomblik toe Hy gesê het: vra dit maar aan my dissipels wat ek geleer het!!! Dan sê Petrus: “Ek ken Hom nie!” Vandaar dat daar maar één oplossing denkbaar is: Kyk na Jesus.

Ook daarna om Hom te volg, as Hy Hom nie skaam vir syne nie. Dit begin deur self skuld te bely, om steeds te besef dat jy ’n sondaar is en ook te "glo" dat die kerk uit sondaars bestaan. Waarvoor Jesus die dood ingegaan het. Sal ons dan nie alles oorhê vir die kerk, waarvoor Hy sy bloed gegee het nie? So leer ons ook bid: Here, gee dat ek ander nie teleur stel nie. En veral dat ek U nie verdriet veroorsaak nie. Bewaar my volgens U Woord!