Bron: Die Kerkblad, 1984. 1 bladsye.

Tempo-Erosie

klok

Hierdie tyd van die jaar is opvallend vol klagtes oor vol programme en opgehoopte werk. November- en Desembermaande is die dun punt van die jaartregter waardeur alles wat nog gedoen moet word, moet gaan. Die gevolge is dan gejaagdheid, onrustigheid en frustrasie en dit het tot gevolg dat daar dikwels nie tyd is vir 'n rustige binnekamergodsdiens, vir huisgodsdiens, vir selfondersoek en nadenke nie. Dit is van die een vergadering of byeenkoms na die ander, sodat ons met reg kan vra of ons met die gejaagde lewenstempo nie te doen het met een van die gevaarlikste vyande van die moderne tyd nie. Dit is 'n tempo-erosie wat stilweg en geleidelik die goeie grond van ons geloofsdiepte uitkalwe. Die uiteinde is Christene met lam knieë wat nie met krag op die dinamiese eise van Gods Woord kan antwoord nie.

Vanweë swak tydsbenutting en tydsbeplanning is ons dikwels self die oorsaak van tempo-erosie in ons lewe. In Prediker 3 word gesê dat daar vir alles 'n bepaalde tyd is en dan word daar met dié woorde afgesluit: ''want daar is 'n tyd vir elke saak en elke werk". Kan ons dit nog vandag sê? Om jou dagprogram koninklik te beplan is iets meer as net om sistematies te werk. Dit behels goeie selfondersoek, 'n goeie uitgewerkte werksagenda en 'n gedissiplineerde werkorde waarin deeglik tussen die belangrike en minder belangrike sake onderskei word (Fil. 1:10).

Dit help nie veel om net goed te beplan en daar is nie ook die selfdissipline en selfbeheersing om die beplanning uit te voer nie. Ten diepste word dit in die gelowige gewerk en versterk deur die Heilige Gees en dit vra genoeg tyd om met aandag en nadenke met die Woord van God om te gaan. Om koning van jou dagprogram te wees en te bly vra die inset van al jou liggaamlike en geestelike vermoëns. In Prediker 9:10 staan daar geskrywe: "Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag". Om koning van jou dagprogram te wees roep jou op om dapper en doelgerig keuses te maak om sekere hooi nie op jou vurk te laai nie, omdat stil-wees en rustig-wees saam met jou gesin nie verspeelde tyd is nie maar kosbare tydsbenutting.

Dit is verkeerd dat ons dae en jare verbyskiet soos 'n gedagte, want elke dag is 'n gawe van God wat bewustelik in sy diens gebruik moet word. Daarom moet ons bid: "Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom" (Ps. 90:12) Jy moet dus die moed hê om in die lig van jou kragte, jou beskikbare tyd en jou vermoëns, 'n keuse te maak tussen al die dinge wat jy moet en kan doen. Daar word veels te veel op 'n lukraak manier gespeel met baie ysters in die vuur, terwyl nie een werklik warm word nie. Dink hierdie vakansie daaroor na.