Bron: Kompas, 2002. 3 bladsye.

Tieners vir Christus

Bybelstudie

Die sogenaamde ‘klein jeugverenigings’ is ’n gevestigde verskynsel in ons gemeentes. Jongmense van 12 tot 15 jaar kom elke week bymekaar om onder leiding van ’n ouer persoon Skrifgedeeltes te bespreek. Dit is ’n uitdaging om leier van so ’n jeugvereniging te wees! Mev. Inge de Visser vertel meer daaroor.

Vanaf Januarie hierdie jaar mag ek weer ’n leidster van ’n Bybel-studiegroep met tieners wees. Ons kom elke Vrydagaand bymekaar en dit is pragtige werk.

Die doel van ons samekomste is om ons Heiland beter te leer ken. Daarom gebruik ons die uur wat ons het, volledig om Bybelstudie te doen. Tyd vir ‘vrye bydraes’ of ander vorme van ontspanning is daar nie.

Laat ek my vyf uitgangspunte opsom, om duidelik te maak wat in my gedagtes is as ek vir die aande voorberei.

Vrae Vra🔗

Danksy onderrig in die kerk en die gereformeerde skole het tieners alreeds baie kennis. Hulle kennis van Bybel en belydenis is deeglik. Maar hulle weet ook van die sonde in die gesinne en in die kerk. Party van hulle het ’n persoonlike worsteling omdat hulle uit voel en nie deur die groep aanvaar word nie.

Die tienertyd is ’n belangrike periode om met vrae besig te wees. Nie net kennisvrae nie, maar lewensvrae. Juis in hierdie fase van verwarde gevoelens en onsekerheid. Mag hulle dit uitspreek? Of skep ons ’n atmosfeer van: ’n gereformeerde seun praat nie so nie en gereformeerde dogters vra nie daardie vrae nie, want ons ken die antwoorde immers lankal uit die Bybel? Ek dink dat ons hulle nie so mag benader nie. As hulle net stilbly oor al die dinge waarmee hulle besig is, hoe sal hulle groei?

By die skool, deur die TV en deur maats kan daar baie dinge op hulle afkom waardeur onsekerheid gesaai word. Dit is belangrik dat ons daaroor kan gesels sonder om mekaar skuldig te laat voel. Ons behoort mekaar nie onmiddellik in die kamp van die ongelowiges te plaas nie. As ons Bybelstudie doen, mag daar vrae gevra word. Ek stimuleer hulle selfs om krities na te dink en nie alles as vanselfsprekend te aanvaar nie, voordat die moeilike dae van vertwyfeling kom en hulle nie antwoorde opgebou het nie.

Sekerheid🔗

Die antwoorde wat ons as leiers gee kan belangrik wees vir die groei van die geloof. Dit gaan nie altyd oor perfekte antwoorde nie. Ons kan nie altyd die Here se dade deurgrond nie. Ons weet nie altyd waarom die Here iets doen nie. Dit moet ons ook openlik bely, tot troos van kinders wat sukkel om vrede te maak met hulle eie situasie. Een ding is seker: die Here is in beheer en Hy is goed! By die voorbereiding is die volgende altyd in my gedagtes: die Here is met sy genade aanwesig. Dit help, as mens daardie “jeans-manne” en -vroue sien sit en “chappies” kou. Die Here is oor hierdie klomp bewoë en soek ook deur hierdie Bybelstudie hulle hart en hulle oorgawe. Sy liefde duur ook vir hulle tot in ewigheid.

Ons sal praat oor die sondes wat ons doen. Konkreet. Hulle voel ook maar sleg as hulle partykeer saam vloek met ander. As hulle skelm met verkeerde maats uitgaan. Hulle ken ook die slegste kant van die TV en video. Hulle drink partykeer bier en weet wat dit is om so ’n bietjie swewerig te voel. By die Bybelstudie het ons die doel om mekaar te ken en te verkondig dat die Here bo al hierdie dinge wat ons doen, staan. Hy het ons lief en ken ons. Dit help nie om onsself vir die Here weg te steek nie.

jongmense drink

Ons kan sy liefde leer ken deur na te dink oor hoe die Here Jesus vir ons gely het. Dit beteken glad nie dat ons die sondes goedpraat nie, maar wel dat ons ons sondes leer bely en dat ons die krag van Christus se opstanding leer ken. Tieners kan baie entoesiasties raak vir Christus, omdat hulle hulle eie onmag leer insien. Wat ’n wonder as hulle begin besef dat die Here regtig vergewe!

Egtheid🔗

Jongmense is gelukkig krities. Hoe goed is dit dat die Here aan ons jongmense gee, wat ons kan toets, terwyl hulle hul eie sienings op die lewe ontwikkel. Dit is ’n genade vir volwassenes dat hulle daar is met hulle oë en ore en veral met hulle monde! Dit help ons om vir hulle eg en waar te wees. Hulle voel skerp aan as ons iets vir hulle verberg of voorgee. Vir ons as leiers is dit God se kontrole op ons lewe. Ons kan daaroor dankbaar wees. Tieners help ons om baie bewustelik te leef.

Dit beteken ook dat ons ons bes sal doen om al die broeders en susters wat ons voorgegaan het, te leer ken as egte mense! Die Bybel vertel ons hoe die Here met hulle ‘gewerk’ het en ons kan daarvan leer! Wat leer ons oor Abraham? As ons lees hoe ryk die Here hom gemaak het, dan moet ons minstens dink in terme van 5 BMW’s en 6 Mercedesse in ons tyd. Dan begin dit vir hulle leef. Kamele beteken niks vir ’n tiener in Pretoria wat belangstel in ‘motorbikes’ nie. Dit is nie deel van sy belewingswêreld nie.

As ons Abraham en sy leefwêreld goed wil leer ken, moet ons tyd neem en inleef en ’n brug probeer slaan na vandag se tyd. Dan sal ons onsself kan indink en nie veroordeel as Abraham ongeduldig raak wanneer hy so lank op die vervulling van God se beloftes moet wag nie. Hoe hanteer ons dit as daar iets aan ons belowe is? Ons kan mos ook nie wag nie? Ons kry respek vir ons voorvader, omdat hy deur moeite moes gaan. So herken ons ook ons eie ongeduld. Ja, ouers en leiers het ook dieselfde probleem. Die tieners het dit lankal waargeneem. Hulle moet nog net hoor dat ons dit erken. Juis daardeur kan die ontsag vir God se oneindige liefde toeneem. Ons leef saam as mense wat hulle sondes ook erken en wat leef onder die oë van ’n vergewende God. Ons sal aan Hom nooit genoeg dankie kan sê nie!

Persoonlike Benadering🔗

Ek is baie dankbaar dat ons studiegroep nie groter as twaalf tieners is nie. As daar meer sou wees, sou ek nie die orde positief kon handhaaf nie. Hulle is almal lewendige persone en elkeen is waardevol. So ken ons mekaar: die een met oulike tekkies, die ander met ’n eie haarstyl. Die een se ouma is siek, die ander een se skoolkamp was lekker. Hulle hou van die nonsens TV-program ‘Dark Angel’ en is haastig om huis toe te gaan om dit nog te kan sien.

Elke tiener is soos hy is en moet voel dat daar vir hom of haar omgegee word. ’n Mens weet nie altyd van dinge wat tuis of by die skool gebeur het nie. Maar by die Bybelstudie is hulle welkom.

Betrokke Raak🔗

Betrokke wees is belangrik. Die Bybelwoorde moet impak op die tieners se gedagtes kry. Ons lees die Bybel baie keer uit gewoonte. Dit is nie verkeerd nie, maar dit kan die effek hê dat die bekende woorde nie dieper insink nie. Bybelstudie moet ons raak. Die stem van die Here moet ons hart bereik.

Byvoorbeeld Genesis 12. Die geskiedenis was by die tieners oorbekend. Daar was geen nuwe elemente nie. By die skool en by katkisasie is dit al dikwels behandel en by die huis is dit ook al baie keer gelees. Daarom benader ons die studiegedeelte ’n bietjie meer direk. Waarom noem ons Abraham die vader van alle gelowiges? Wat is dit om te glo? “Om te glo is om alles wat in die Bybel staan te aanvaar”, sê hulle getrou. Pragtige gereformeerde kinders. Maar wat sê mens dan met die woord glo? Wat moes hy dan glo? “Het ons ook dinge wat ons moet glo, maar waaroor ons onseker is? Vir my is dit partykeer maar moeilik om in te dink dat die Here regtig opgestaan het uit die dood! Dit beïndruk my so baie…”

Baie versigtig kom die een met die jel-hare: “Ja, ek kan dit ook amper nie glo nie dat ons weer gaan opstaan as ons dood was nie…” Skrik die ander tieners van hierdie woorde? Nee, hulle voel meer vry om hulle eie vrae ook te vra.

jong seun

“Ek weet nie of die wêreld wel in so ’n kort tyd geskape is nie, hoe kan dit alles? Ons leer so baie ander goed daaroor…”

“Ek kan amper nie glo dat die mense wat nog nooit van Hom gehoor het nie sommer doodgaan in die hel. God het hulle tog ook geskape…?”

“Waar is die hemel eintlik…?” “En ek weet nie waarom daar in party gesinne soveel verdriet kom nie…”

Daar was die gesprek! Elke voorbeeld kon bespreek word sonder om mekaar te veroordeel. Ons kon die vrae eerlik onder oë sien en dit by die Here bring. Ons het gesien dat om te glo meer is as om met jou mond die Bybel na te spreek. Dit gaan ook om aanvaarding van die Here se leiding in jou lewe. Aan die einde het ons die Here gedank dat Hy groter is as al ons vrae en dat Hy magtig genoeg is om ons rus te gee.

Tieners vir Christus🔗

Die tienertyd is belangrik vir lewenskeuses. Bybelstudie in verenigingsverband kan ‘boring’ wees as ons net op kennisvlak bly. Dit kan boeiend raak as jy self regtig daarin betrokke raak. Mag die studiebyeenkomste stimulerend inwerk en die tieners ’n groeiende verlange gee om die Here met hulle hele hart te dien. Want Christus, die Here, het planne met hulle. Planne vir die toekoms van sy kerk.