Bron: Die Kerkblad, 1989. 2 bladsye.

Twyfel

vraagteken🔗

Moenie Twyfel Nie🔗

Die Bybel maak ’n dringende appèl op ons om nie te twyfel nie. Die uitspraak van die Skrif oor twyfel is baie sterk bewoord.

Jak 1:6: “(’n Mens) moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.”

Mark 11:22: “Elkeen wat vir hierdie berg sê: Lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur.”

Tog Twyfel Ons🔗

Desnieteenstaande die feit dat ons weet dat ons nie mag twyfel nie, twyfel ons tog. As gevolg van die swakheid van ons eie vlees en die volgehoue listige aanslae van Satan op ons, twyfel ons oor wesenlike dinge. Die een dag is daar ’n diepe en onwrikbare geloofsekerheid by jou, sodat jy kan sê: Ek weet ek is salig! En net die volgende dag dan voel jy of jy in jou geloofslewe ronddobber.

– Die een oomblik sink Petrus as hy op die water wil loop, en moet hy uitroep: “Here, red my!” (Matt 14:30), en die ander oomblik is hy weer die rots. “Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou.” (Matt 16:18).

– Thomas is die een oomblik bereid om saam met Christus te sterwe (Joh 11:16), en die volgende oomblik kan hy nie eers saam met Christus wakker bly nie (Luk 22:46).

So erg kan dit wees dat die uit­verkore kind van God soms vir ’n tyd lank die gevoel van die genade verloor.

Hoef Nie te Twyfel Nie🔗

Ons as mense is swak en sondig. Ons subjektiewe gevoel van ons saligheid is nie altyd die korrekte weergawe van die feite nie.

Die uitverkorene se saligheid is nie afhanklik van sy gevoel nie. Ons saligheid is vas en seker in Christus. Die uitverkorene is in Christus uitverkies – voor die grondlegging van die wêreld (Ef 1:4).

Die sekerheid en die waarborg van jou saligheid lê buite jouself in Christus. Die gelowige hoef dus nooit aan sy saligheid te twyfel nie.

God se Beloftes Staan Vas🔗

1 Kor 10:12: “Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” Daar is net een manier waarop jou swakke skrede van twyfel in vaste tred kan wees, en dit is wanneer jy deur die geloof vasgeanker is aan die onwankel­bare rots van God se beloftes; dit is wanneer jy deur die geloof ingeënt is in Christus self – ons Leidsman en Voleinder in die geloof.

brander

God se Woord is die Waarheid🔗

Sy beloftes aan die gelowige verander nie.

  • alle twyfel verdwyn wanneer ons Rom 8:39 hoor: “Geen skep­sel, kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.”
     
  • alle twyfel oor ons kindskap van God verdwyn wanneer ons 1 Joh 3:11 hoor: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook.”

Wat meer is: Rom 8:16: “Hierdie (Heilige) Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is.”