Bron: Die Kerkblad. 3 bladsye.

Vergeet om te Vergeet - Onthou om te Onthou

brein en puzzel

Daar is baie wat sê: die oorstap oor die drumpel van die ou jaar na die nuwe jaar is nie die moeite werd om besondere aandag aan te gee nie. Die dae is die hele jaar deur maar gelyk.

Tog, in die kerklike tradisie in verskillende lande, is hierdie oorgang na 'n nuwe jaar so belangrik geag dat soms selfs twee eredienste belê is: een die aand van 31 Desember en een die oggend van 1 Januarie. Dit is bedoel om terug te kyk en te oordink wat God in die ou jaar gedoen het en om te bespieël wat in die nuwe jaar van God verwag kan word.

Hoe ons ook al tradisioneel kerklik of in familie- of in gesinsverband die oorstap na 'n nuwe jaar maak, vir ons persoonlike lewe is dit op so 'n aand die moeite werd om terug te kyk en om te oorweeg wat ons vorentoe kan verwag. Ons kan dit doen op die manier van Laurika Rauch wat in haar bekende lied sing dat ons moet vergeet om – wie ook al – te vergeet en moet onthou om te onthou. Daardie skynbaar diepsinnige formulering vra baie van 'n mens. Die winteratmosfeer voor die kaggelvuur se kole word in die lied opgeroep om nie te vergeet nie en om altyd te onthou.

Nou is daar mense en dinge wat jy tog maar bitter graag wil vergeet, maar jy kan nie van hulle ontslae raak nie. En daar is mense en gebeurtenisse wat jy sielsgraag wil onthou, vashou in jou herinnering, maar dit haak nie vas in jou geheue nie.

Vir ons geestelike lewe is sowel vergeet as onthou baie belangrik. En dan nie alleen by die kaggelvuur of by die jaarwisseling nie, maar by elke dag van die nuwe jaar.

Paulus oor Vergeet en Onthou🔗

Die apostel Paulus wys vir ons in een van sy briewe hoe hy in sy geloofstryd worstel met twee dinge: om te vergeet en om te onthou. Hy vertel in een van sy briewe wat hy uit die tronk geskryf het, die brief aan die Filippense, dat hy "vergeet die dinge wat agter is en dat hy hom uitstrek na wat voor is" Filippense 3:14.

Wat agter is, is Paulus se verlede. Dit was werklik indrukwekkend:

 • hy is 'n egte Israeliet

 • uit die elite-stam van Benjamin

 • op die agste dag besny, 'n Hebreër

 • 'n geleerde Fariseër

 • 'n wetsgehoorsame Jood

 • hoog in aansien by die godsdienstige leiers (Filippense 3:5-6)

Nou gooi hy dit alles weg. Hy wil dit so gou as moontlik vergeet. Dis vir hom waardeloos. Hy gee dit alles prys omdat hy Jesus Christus ontmoet en leer ken het. Hy het in Christus deur geloof in Hom vryspraak ontvang (Filippense 3:9). En wat hy onthou, is net een Persoon: Christus. Hy onthou Christus as sy grootste en enigste bate (Filippense 3:8).

klok

Die Wisseling van Tyd na Ewigheid🔗

'n Jaarwisseling het iets van 'n profetiese perspektief. Die oorgang van die ou jaar na die nuwe jaar wys op die een of ander manier na die oorgang van die tyd na die ewigheid. Elkeen van ons moet hom daarop voorberei, want dit kom onherroeplik.

Dit is weer die apostel Paulus wat ons wys hoe ons op die drumpel van tyd en ewigheid moet vergeet en onthou. In sy tweede brief aan Timoteus is die apostel besig met sy testament. In daardie testament kyk hy terug na die verlede. Merkwaardig is dan dat die apostel nou nie alles wat hy vroeër ondervind het vergeet het nie. Hy skrywe in 2 Timoteus 4 vir sy leerling oor mooi dinge, maar ook oor lelike dinge:

 • Sy helper Demas het by hom weggeloop (vs.10).

 • Verskillende van sy medewerkers het na ander plekke in die groot Romeinse ryk vertrek (vs.10).

 • Aleksander, die kopersmid, het hom baie kwaad aangedoen (vs.14).

 • Sy vriende het hom by die hofsitting in die steek gelaat. Niemand het hom help verdedig nie (vs.16).

 • Hy onthou ook nog dat hy sy reismantel, sy boeke en perkamente vergeet het om saam te neem (vs.13).

Een van die min mooi dinge waar Paulus op wys is dat Lukas, die sendingarts, by hom is (vs.11).

Maar wat onthou Paulus die beste? Waarop is sy gedagtes veral gerig? Op die koninkryk van God. Hy skrywe:

Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. (vs.18)

Die koninkryk van God, daarop is Paulus se gedagtes gefokus. Die koninkryk het hy verkondig, soos Lukas ons aan die einde van sy tweede boek vertel (Hand. 28:31).

Wat Maak Ons by die Jaarwisseling?🔗

Daar is sekere dinge in die jaar wat verby is wat ons graag wil vergeet, maar ons bly dit onthou. Daar was stellig ook mooi dinge wat ons graag wou onthou, maar ons vergeet so gemaklik, veral as 'n mens ouer word.

In watter situasie ons ook al verkeer, gesond of siek, saam met familie en vriende of alleen, ons moet in die geloof ons aandag rig op Jesus Christus, ons ewige Koning. Sy ryk kom. Elke jaar is ons nader aan daardie groot gebeurtenis dat Jesus terugkom.

kerkklokke

Wat Uiteindelik by die Oorstap na 'n Nuwe Jaar die Belangrikste is🔗

Ons mag baie dinge vergeet, onplesierige gebeurtenisse, traumatiese ervarings, onaangename toestande. Vergeet dit maar. Maar daar is een ding wat ons nooit mag vergeet om te onthou nie:

 • VERGEET nie een van sy weldade nie (Psalm l03:2)
  Dink aan al die seëninge wat so onverdiend van die Here ontvang is. Hoe Hy ons in die afgelope jaar gelei, bewaar, versorg, uitgehelp het. Daar is in ons lewe baie dinge wat ons nie kan onthou nie. Wat ons in ons huwelik, ons gesin, by ons werk, in die kerk so al nie al beleef het nie. Maar daar is een ding wat ons altyd moet onthou:

 • ONTHOU altyd dat Jesus Christus uit die dood opgewek is (2 Timoteus 2:8)
  Sy opstanding is die waarborg dat elkeen wat in Hom glo ook sal opstaan om altyd by Hom te wees.