Bron: Die Kerkblad, 1985. 1 bladsye.

Verskuilde Ongehoorsaamheid

Ons lees in die Bybel oor twee opvallende voorbeelde van verskuilde ongehoorsaamheid. Die een word in 1 Samuel 15 verhaal waar Saul die duidelike opdrag van die Here ontvang om alles wat aan die koning van Ama­lek behoort, dood te maak. Hierdie opdrag het Saul nie uitgevoer nie, maar die koning self gespaar en ook die mooiste kleinvee en beeste. Met die aankoms van Samuel later by Saul, het Saul sy ongehoorsaamheid aanvanklik probeer wegsteek, maar die geblêr van die vee het hom verraai. Daarna het Saul sy ongehoor­saamheid probeer goedpraat, maar uiteindelik moet hy uit die mond van Samuel 'n skerp veroordeling aanhoor.

Die tweede voorbeeld is Moses wat deur die Here geroep word om die volk Israel uit Egipte te gaan bevry (Eksodus 3 en 4). Moses se reaksie is bekend hoe hy aan die begin sy opdrag probeer ontduik met allerlei redena­sies. Uiteindelik kom sy onwilligheid na vore as hy teen­oor die Here erken dat hy nie wil gaan nie — verskuilde ongehoorsaamheid.

In ons lewe gebeur dit ook dat God 'n bepaalde saak, nood of persoon oor ons pad bring met die duidelike implikasie dat ons met oorgawe daaraan moet aandag gee. En dan kan ons ons verantwoordelikheid so maklik wegpraat, maar ten diepste is dit by ons ook maar ver­skuilde ongehoorsaamheid. Dalk is dit 'n medelidmaat wat jy goed ken en tog so onverskillig lewe. Dit is duidelik dat die Here jou wil gebruik as instrument in daardie persoon se lewe om hom te vermaan. Maar dan probeer jy jou onwilligheid met pragtige redenasies goedpraat, maar tog is dit diep binne jou maar net ver­skuilde ongehoorsaamheid.

Miskien is dit jou worsteling met die sonde dat jy so vol jaloesie en selfsug teenoor jou naaste lewe. Dit hinder jou en jy probeer daarteen stry. Jy praat selfs met iemand daaroor, maar jy kan dit so ingewikkeld maak waarom jy dit nie regkry om met liefde teenoor jou naaste op te tree nie. En tog is jou eintlike probleem dat jy nie regtig wil nie. Jy wil nie jou gesindheid ver­ander nie, want dan gaan dit soveel van jou vra. Jy sal moet erken dat jy verkeerd was. Jy sal moet liefhê, en liefde ruk jou uit jou veilige sondige hoekie waarin jy so maklik met jou verskuilde ongehoorsaamheid kon wegkruip.

Ons kan hierdie sonde van verskuilde ongehoorsaam­heid ook wyer op die kerk toepas. Laat ons onsself eerlik afvra of ons nie belangrike roepingswerk van die kerk in hierdie land eenkant toe skuif nie. En dan verbloem ons ons roepingsontrouheid met mooi en ingewikkelde redenasies, maar eintlik is dit: Ons wil nie.