Bron: Wegwijs, 2005. 2 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler .

Wat Moet Ek Doen?

Die enigste manier om die wil van God te wete te kom, is om die Bybel te lees. Daarin het Hy sy wil geopenbaar. Die Bybel gee egter nie antwoorde op individuele vrae nie. Daar is byvoorbeeld nie ʼn spreuk wat vir jou sê dat jy nie ʼn vragmotorbestuurder nie, maar ʼn tuinier moet word. Hoe kom jy agter wat die wil van God vir jou lewe is? Ek wil graag met behulp van die beeld van ʼn reis waarop jy as Christen is, ʼn paar breë lyne vir die praktyk trek.

Die Kompas🔗

Ons het gesien dat die vraag na God se leiding dikwels op kruispaaie in jou lewe ontstaan. Watter rigting moet jy inslaan? Met wie moet, of moet jy nie trou nie? Wat is vir jou belangrik? Ons noem dit prioriteite. Dit bepaal ons koers. Dit lyk asof jy op belangrike oomblikke in jou lewe aan jouself oorgelaat word. God vat ons nie by die hand nie, maar laat ons kies. Ons kan ook sê: geloof hoort saam met selfstandigheid. Juis daarom hou dit meer in as om iewers op te soek wat die wil van God op daardie kruispad in ons lewe is.

Dit blyk uit tekste soos Esegiël 36:26. God belowe ʼn nuwe hart en ʼn nuwe gees ná die neerlaag van die ballingskap. Dit was ʼn straf van God, omdat Israel sy wil weggegooi het. God se antwoord hierop was nie ʼn meer gedetailleerde stel voorskrifte nie, maar die belofte dat mens onder sy leiding die oorspronklike voorskrifte kan uitvoer. Dit is opvallend dat dit gaan oor ʼn nuwe gees, en nie ʼn nuwe siel nie; die gelowige is nog homself, maar tog ʼn ander. Om in jouself tuis te wees, kan net behoorlik gebeur in die geloof; terselfdertyd verander die rigting van jou lewe heeltemal. Dit word deur die belofte van ʼn nuwe gees aangedui. Dit kan, sê God, omdat Hy sy Gees gee. Dit gaan nie by Esegiël daaroor dat ons lewensbeginsel vervang word nie, maar dat dit vernuwe word. God laat ons nie aan onsself oor nie, maar kom persoonlik by ons om ons te help om die regte koers in te slaan. Hy is self ons kompas. Origens bly dit ʼn stryd, omdat die oorblyfsel van die ou gees nog doenig is om ons parte te speel. Dit is dus belangrik om gedurig die kompas te raadpleeg.

Die Landskap🔗

Wie oor rigting en koers praat, dink aan ʼn roete. Om ʼn vakansievoorbeeld te gebruik: jy stippel jou roete uit na jou vakansiebestemming. As jy Rome toe wil gaan, kan jy oor Keulen of oor Parys reis, of tussendeur. Jy kan kies tussen ʼn vinnige roete (vlieg) of jy kan sê ‘ek gaan duimgooi.’ Jy maak jou keuse binne die gebied van Europa. Die landskap waarin ons die keuses van ons lewe maak, is die skepping. Dit is die landskap waarin die vrae opkom: Wat wil ek word? Met wie wil ek trou? Wat wil ek met my lewe?

ʼn Mens kan dit so saamvat: Die Heilige Gees pas die verlossing deur Jesus Christus op ons lewe toe, deur ons weer mens te laat wees soos die Vader dit by die skepping bedoel het. Vernuwe na die beeld van God. Jy kry jou vryheid (ook om te kies), wat deur sonde verlore gegaan het, terug.

Lewe deur die Gees beteken nie net om met ‘geestelike’ dinge besig te wees nie, maar het ʼn plek in jou hele daaglikse bestaan. Jy hoef nie op ʼn sendingreis te gaan om God volledig te dien nie, jy kan dit ook as timmerman doen. As jou hart daarin is, is dit vir God ewe mooi. Die sendeling moet dalk nog ʼn ambag leer, maar vir ʼn goeie timmerman is ook op die nuwe aarde altyd werk. Die landskap van God lê voor ons oop.

Keuses is dikwels ook nie tussen goed of sleg nie. Of jy nou loodgieter word of messelaar, in altwee beroepe kan jy God dien. Die een pas miskien net beter by jou. Jy kan ook daarna kyk. Pasop vir die slaggat dat jou roete dié van ʼn ander moet wees. Moet byvoorbeeld nie ʼn kind dwing om sy vader in ʼn familiebesigheid op te volg nie.

Die Kaart🔗

ʼn Goeie kaart ontsluit ʼn gebied. Dit is belangrik wanneer jy by jou vakansiebestemming aankom, om jou staptoere te kan beplan, oulike plekke te kan besoek ens. Anders dwaal jy dalk rond, kom ook mooi dinge teë, maar nie die regtes nie. Kry eers die kaart.

ʼn Kaart is egter ʼn gereduseerde werklikheid; jy sien nie meer as breë trekke nie. Jy sien ʼn bepaalde pad word met ʼn groen streep as skilderagtig aangedui, maar daar is maar één manier om te sien hoe mooi die pad is, en dit is om daarop te loop of ry. So kan mens ook die plek van die Bybel beskryf. Dit is ʼn altyd-geldige kaart van die landskap van God. Daar kom nie al om die ander jaar ʼn nuwe uitgawe nie. God wys ook die doodloopstrate aan; en die gevaarlik gebiede. Dit lê by ons om die kaart reg te lees. Dit beteken één oog op die kaart, en die ander op die wêreld rondom ons. Wie net na die kaart kyk, mis die regte afdraaipad. Wie net buite kyk, kom nie waar hy wil wees nie. Hy volg maar ʼn pad wat mooi lyk, maar wat straks na ʼn afgrond lei.

Die belofte dat mense met nuwe lewensbeginsels vanuit die wette van die Here sal lewe, is opvallend in Esegiël 36. Daar is meer in die wet as net veroordeling; vanuit die verlossing is daar werklike lewe. As my wil is om net te wil wat God wil (Psalm 119), word die geopenbaarde wil van God, sý roetebeskrywing vir my lewe, baie belangrik. In die Bybel koms ons dit dikwels teë dat iemand dink aan wat God vroeër gesê het. Hy kan dit net doen as hy dit weet. So werk die Heilige Gees.

Oor die vrae op die kruispaaie dan: God laat ons baie vryheid toe, behalwe die vryheid om die verkeerde te wil.

Besette Gebied🔗

Soms kry reisigers ʼn negatiewe reisadvies. Jy kan ʼn mooi bestemming kies, maar dit is ʼn gevaarlike gebied. Die wêreld is wel die landskap van God, maar ons het ook te doen met ʼn besetter, die duiwel. Die probleem is dat jy dit nie altyd maklik kan identifiseer nie. Soms word dit aangedui: jy kan nie as Christen enige beroep kies nie. Ander kere is dit ʼn sterk magneet wat dreig om die kompas te beïnvloed; sonder dat jy dit weet. Jy sien eers agterna dat jy van koers af is. Daar is maar één manier om dinge te beredder: pas jou kompas op en bly oop vir die Gees van God. Vra gedurig na die regte pad; dit wil sê, bid gedurig.

Reisgeselskap🔗

Jy reis nooit alleen nie. Die lewe van die Christen is weliswaar nie ʼn georganiseerde toer nie, maar jy ontmoet langs die pad baie mense wat ook met die kompas van die Gees van God reis. Dit is goed om na mekaar se reiservarings te luister en roetes te vergelyk. Dit spaar jou onnodige verdwaal. En julle kan mekaar help as daar vir iemand wat alleen is, onoorkomelike hindernisse opduik.