Bron: Kompas, 2006. 3 bladsye.

Wraak en Vergewing in die Ou en Nuwe Testament

weerlig

Vir baie mense is dít wat in Deuteronomium 32:43 genoem word, net te erg – God se wraak is die aanleiding en tegelyk ook die inhoud van die lofsang van die volke rondom Israel. Selfs die heidense volke keur God se wraak nie af nie. Dit is nie vir hulle iets afstootliks en afkeurenswaardigs nie. Inteendeel! Hulle jubel daaroor. ʼn Volk wat só ʼn God het, ag hulle ʼn gelukkige volk. Só sing die heidennasies oor die gelukkige Israel. Dit klink heel vreemd in ʼn samelewing en kultuur waarin ons vandag leef. Wraak, en sekerlik wraak van God, het nie werklik ʼn plek in mense se gedagtes en wêreld nie.

Alles word Heel Gemaak🔗

God se wraak is geen blinde en wrede woede soos wat mense dit dikwels wil voorstel nie. Hierdie wraak van die God van Israel beteken dat reg geskied. Dinge word reg gemaak en reg gestel. God se wraak is ook nie die einde van die verhaal nie. Dit is juis ʼn nuwe begin. Die wraak van God beteken juis ʼn redding uit die chaos waarin die volk van die Here geleef het. Dit maak ʼn venster oop na die toekoms. Só eindig dan ook die loflied in Deuteronomium 32:

…Hy sal wraak oefen op sy teëstanders en versoening doen vir sy land en sy volk.Deuteronomium 32:43

Die Here se land en volk het baie gely onder die onregverdige bloedvergieting van die volke teen Israel. Ook deur die sondige lewenstyl van die volk Israel self. Die Here open dan op ʼn besondere manier ʼn lewendige hoop op die toekoms. Hy straf die skuldiges. Versoening deur wraak! Die wraak wat die Here beloof deur die lied van Moses baan ʼn weg na ʼn tyd waarin die Here se volk en land weer in oorvloedige seën sal kan lewe.

Redding deur Reg te Laat Geskied🔗

Dit lyk vir ons alles so onregverdig en in stryd met die blye boodskap van die evangelie – God dreig mense wat vasgevang is in hulle sonde. Die Here laat sien en hoor dat Hy volmaakte gehoorsaamheid vra. Waarom vra die Here dit? Miskien pla hierdie vraag u nie eers nie. Ons kan maklik dink dat ons gehoorsaamheid aan die Here uiteindelik ’n saak is van “Ek doen tog my bes”. Dan sal die Here my tog nie straf nie. Wanneer dan in so ’n klimaat oor die erns van ons sonde en God se wraak en toorn gepraat word, vind die meeste mense dit maar ’n heel “negatiewe” benadering. Iets wat dalk nog ʼn plek in die Ou Testament kon hê, maar nie pas by God se goedheid en genade nie.

Ons moet nie as verklaring aanbied dat die Here nie meer volmaakte gehoorsaamheid van ons verwag nie. Asof die Here tevrede is met ons beste nie. Die Here is NIE tevrede met ons beste nie. Ons beste is nie goed genoeg nie!

Bevrydende Wraak🔗

Gelukkig nie! En dit is geen neerdrukkende saak vir ’n gelowige nie. Dit is juis ’n bevryding! Die Here se eis vir wat reg is, het nie sedert die sondeval verminder nie. God kom stel nie laer eise aan ons as wat Hy voor die sondeval aan Adam gestel het nie. Hy is nie ewe skielik met die beste wat ons aan te bied het, tevrede nie. God kom vra steeds van ons ʼn lewe waarin Hy vir ons alles is en waarin ons net vir Hom dien. Dit wat ons nou nie MEER kan doen nie. Maar dit is nie God se skuld nie. Hy het ons só gemaak dat ons kon doen wat Hy van ons vra.

God is nie onregverdig nie. Dit is ons wat onsself beroof het van die moontlikhede om die Here te gehoorsaam. Dit is dan tog verregaande om nou die Here te verkwalik dat Hy van ons kom vra wat ons nie meer kan doen nie. Hy bly dieselfde. Stel u voor die Here het ná die sondeval die eis van sy volmaakte wil laat verval. Sou dit nie onregverdig wees nie? Is God dan betroubaar? Dan was Hy mos onregverdig teenoor Adam en Eva dat Hy hulle gestraf het toe hulle maar van die vrug geëet het!?

rots

Juis die feit dat die Here ná die sondeval sy eise nie laer gaan stel het nie, is vir ons ’n ryke vertroosting. Wanneer Moses sy bekende lied voordra, dan sing hy oor die Here wat ’n Rots is. Hy is ’n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy (Deuteronomium 32:4). Terwyl sy volk ontrou teenoor Hom opgetree het, het Hy altyd dieselfde gebly. Hy is onveranderlik. Dit beteken nie die Here is ’n onbeweeglike blok ys nie. Wanneer die Here die grense van die volke vasstel, hou Hy in die besonder rekening met sy geliefde volk Israel (32:8). Hy hou daarmee rekening dat Jakob sy erfvolk is! Die Here het Jakob in die woestyn gekry (32:10). Verlate in ʼn woeste woestynwêreld. Aan Jakob het die Here al sy aandag gegee en hom soos sy oogappel behandel. Soos ʼn arend sy vlerke uitsprei en oor sy kleintjies sweef, hulle op sy vlerke dra – so het die Here met sy kinders gedoen. Hierdie Here is gister en vandag en môre dieselfde. Ons kan op Hom reken. Hy tree op volgens wat reg is. Die Here laat nie die een norm vir die een en ’n volgende norm vir die ander geld nie. Die Here is nie onvoorspelbaar en willekeurig nie.

Hy Wil Doen wat Reg Is🔗

Ons Here is regverdig. Hy wil ons ongehoorsaamheid straf. U het heeltemal reg gelees. God wil geen sonde ongestraf laat bly nie. Nie omdat God verblind is in woede soos wat ons as mense soms kan wees nie. God wil die sonde straf, want Hy verlang daarna om te doen wat reg is. Dit is genade!! God se toorn kom voort uit sy liefde vir wat reg is. Maak dit u bly? Dit is die begin van die herstel van ons verhouding met God – God se verlange om te doen wat reg is. God se toorn is die begin van die wending na die goeie vir sy kinders. Dit is tot u voordeel dat God wil doen wat reg is. Dit is die enigste manier waarop die verhouding tussen u en God herstel kan word.

Wraak oor Ontrou🔗

Hy rus nie voordat Hy nie dinge reg gestel het tussen Hom en mense nie. Dank God!! Hy kom nie tot rus voordat die onreg weggeneem is nie. Op ʼn aangrypende manier word dit in die lied van Moses besing. Die Here word toornig oor die onbetroubaarheid van sy volk (Deuteronomium 32:20–25). Hulle het die Here getart met nietige afgode wat geen gode is nie. Dit het ʼn vuur van toorn in die Here aangesteek. Eers wou die Here hulle met die asem van sy mond vernietig, maar dan doen Hy dit nie. Wat Hy met húlle sou doen, doen Hy eerder met die ander volke. Die Here oefen wraak uit oor die vyande van Israel.

In hierdie lied sing Moses oor die heidene wat hulle regverdige straf sal ondergaan (vers 35).

My kom die wraak toe en die vergelding, sê die Here.

Dit is geen bloeddorstige lied van haat van Moses teen die vyande van die Here nie. Die straf oor die heidene is deel van God se manier om REG te verskaf aan sy volk. As die Here nie sy regverdige straf oor die heidene gee nie, sal die volk van die Here daaronder ly. Wanneer die Here sy reg handhaaf, is Hy besig om sy genade aan sy kinders te bewys. Die keersy van die wraak van die Here is die verlossing van sy kinders. Wanneer die Here sy wraak uitoefen, is Hy tegelyk besig om uitdrukking te gee aan sy medelye met sy kinders. Dit is uiterste genade van die Here dat Hy sy REG op aarde handhaaf.

Jesus en God se Wraak🔗

Dit is onmoontlik om oor God se wraak te praat sonder om oor Jesus Christus te praat! Die Here bewerk versoening deur sy wraak en toorn. Daaroor sing die nasies in die lied van Moses. Deur die Here se wraak wil Hy die land reinig wat deur die bloedvergieting van die heidene verontreinig is. Volgens die woorde van hierdie lied moes die volk leer lewe in die land Kanaän. Die lewe met die Here is alleen moontlik daar waar Hy sy wraak uitoefen.

kruis

Jesus Christus se hele lewe, wat gefokus was op sy dood in Jerusalem, wil ons laat sien dat God vergewing, lewe en hoop gee, daar waar Hy sy wraak uitoefen. Die Here kom herstel die verhouding met Hom deur sy wraak uit te oefen. Dit is waarvoor Jesus die toorn van God vir ons aan die kruis gedra het. Sodat ons saam met die nasies kan sing oor die versoening van mense met God. Gelukkig is elkeen wat ʼn wrekende God het as Verlosser. By Hom is daar toekoms.

Ons kan daarom nie God se vergifnis uitspeel teen sy wraak nie. Dit is nie of die een of die ander nie. Eerder: nooit die een sonder die ander nie. God se wraak kan nooit van sy genade losgemaak word nie. God se wraak dompel ons nie in onsekerheid nie. Dit laat reeds in die tyd van Moses ʼn loflied sing! Dit het vir sondige mense lewensruimte geskep in die land Kanaän.

Die Here hou en handhaaf sy reg deur sy wraak. Dit is genade en liefde en goedheid van die Here. Hy kan op sy Woord geneem word. Die grootste wonder is dat Hy wat so getrou sy reg handhaaf, dit vir ons gedoen het deur Jesus Christus. As ons enigsins wil weet wat dit beteken dat God wraak uitoefen, dan moet ons na Jesus kyk. In Hom het die Vader ons sondes gestraf, sonder om sy reg tot niet te maak. God het ons sondes op Hom gelaai om ons te vergewe.