Bron: Kompas, 2002. 2 bladsye.

Saam op Vakansie?

verliefde paartjie

Jy is jonk en verlief. Jou vriend is ook jonk en verlief. Die vakansie kom nader. Wat is lekkerder as om saam vakansie te gaan hou?

Of: Julle hou van mekaar. Wat is dan nou lekkerder as om in die naweke bymekaar te wees? Oordag by mekaar. En ook snags. Is dit verstandig?

Oor hierdie vrae wil ons in hierdie artikel nadink. Na my mening raak bostaande situasies al hoe meer normaal vir ons. Dit is mos ons eie saak wat ons in ons verhouding doen? Bepaal die jongmense nie sommer self wat mag en wat nie mag nie? Hoe moet ons as ouers hierop reageer? En as kerkraad?

Hoe Reageer Ons?🔗

In ons tyd is dit normaal om seksualiteit te beleef ook as daar nie ’n vaste verhouding is nie. Indien jy maar veilige seks het, met ’n kondoom. Seks is in ons samelewing vry, solank jy ‘veilig vry’. Seks voor die huwelik is dan logies. Almal aanvaar dat “dit” gebeur as jy ’n vaste verhouding het. “Ons het mos ’n vaste verhouding; dus wat daarvan!”

Die Bybel leer ons dat die belewing van seksualiteit slegs in die “totaalrelasie”, binne die huwelik, toegestaan word. Ons verwys hier na Hooglied en op die voorbeeld van Josef en Maria. Ons kan ook Deuteronomium 22:20, 21 noem. As dit bekend geword het dat ’n meisie nie as ’n maagd in die huwelik getree het nie, moes sy gestenig word, omdat sy ontug gepleeg het. Ontug is die onbedoelde gebruik van seksualiteit. Uit 1 Korinthiërs 7 blyk ook dat slegs in die totaalrelasie van die huwelik die intieme kontak tussen man en vrou toegelaat word. Dit is beter om te trou as om van begeerte te brand (1 Korintiërs.7:8). Wie na die liggaamlike eenheid met ’n man of ’n vrou verlang, moet eers trou. Ook en veral kan daar gewys word op Genesis 2:24: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees”. Eers vader en moeder verlaat, dan julle aan mekaar heg en ten slotte die liggaamlike oorgawe. Die oorgawe is ’n eindpunt van ’n bepaalde ontwikkeling, nie ’n beginpunt of ’n halte êrens op pad nie. Eindpunt en hoogtepunt. En tegelykertyd ’n nuwe begin: saam verder as man en vrou.

Daar sou nog meer hieroor gesê kon word. Oor hierdie onderwerp is daar heelwat goeie en gereformeerde voorligting beskikbaar.

Sorg dat Uitgaan Uitgaan Bly🔗

Dink jouself in dat julle in die uitgaanstyd al die diepste intimiteit beleef het. Julle het gemeenskap gehad. Dink jouself vervolgens in dat julle verhouding verbreek, omdat julle tog nie regtig met mekaar oor die weg kan kom nie. Dan was julle immers in God se oë ontrou?

Uitgaan is “net nog maar” uitgaan. ’n Proeftyd. ’n Tyd van kennismaking. Julle kyk of julle bymekaar pas. Is ons vir mekaar bedoel?

Solank as wat jy uitgaan, kan jy die verhouding nog verbreek. As dit gebeur is dit natuurlik baie hartseer, maar dit kan nodig wees. Beter ten halwe gekeer as ten volle gedwaal…

Moenie in die uitgaanstyd maak asof julle al getroud is nie. Julle is besig om ’n verhouding op te bou. Julle verken mekaar. Julle praat met mekaar. Julle gaan kuier by vriende. Julle bid met mekaar en lees saam uit die Bybel. Dit is tog so? Julle leer mekaar steeds beter ken. Mekaar se goeie en swak punte.

Laat uitgaan uitgaan bly! Julle is bymekaar, maar deel nog nie alles nie! Jy wil self ook nog nie alles deel nie: jy wil byvoorbeeld tog nie daaraan dink dat daar in die uitgaanstyd al kinders kom nie.

tent en voete

Wanneer jy verlief is, verlang jy na die ander. Ook na die liggaam van die ander. Julle raak mekaar aan, streel mekaar en soen mekaar. Julle groei liggaamlik steeds meer na mekaar toe. Julle wil julleself aan God se leefreëls hou. Ook wat betref belewing van seksualiteit. Dit is beslis nie maklik in ons kultuur met sy baie seksuele prikkels nie.

Dit is belangrik dat julle saam oor hierdie dinge praat. En saam keuses maak. Praat ook met goeie vriende en vriendinne. Dit is ook belangrik dat ouers hulle kinders hierin die regte leiding te gee! Wil ons bly by die Bybelse ABC vir seksuele omgang tussen man en vrou? As julle hierdie vrae nie saam bespreek nie, is die kans groot dat hartstog julle gaan beheers. Om te vry is altyd makliker as om te praat. En in die naweek wil jy darem ’n bietjie ontspanning hê… Maar wil jy ook met jou seksuele omgang die Here dien?

As julle saamstem oor die beginsel om nie voor die huwelik saam te slaap nie, kan julle saam konkrete afsprake maak. Julle besluit byvoorbeeld om:

  • geen voorbehoedmiddels aan te skaf nie;

  • snags nie by mekaar te bly nie, tensy ander persone by is;

  • nie mekaar se klere uit te trek nie;

  • mekaar nie te bevredig nie.

Dit klink miskien nogal negatief: nie..., nie..., nie...  Maar hierdie negatiewe formulerings kan ’n baie positiewe uitwerking hê: om mekaar voor God se aangesig steeds beter te leer ken. En dit met ’n goeie gewete!

’n Mens staan voor ’n groot taak as jy jouself vandag aan God se leefreël wil hou. Met val en met opstaan mag jy baie van God se Gees verwag. En van God se vergewing in sy Seun, Jesus Christus. Wie hierin sonder sonde is, laat hy die eerste klip gooi…

Saam Gedurende die Naweek🔗

As julle gedurende die naweek bymekaar oorslaap, sorg dat daar ander by is. Maak goeie afsprake: die seuns in een kamer en die meisies in ’n ander kamer.

Gaan julle saam op vakansie, doen dit liewer met ’n groep: ouens in een tent en die meisies in ’n ander tent. Maak as groep afsprake. Kerkrade sou hierin advies kon gee.

Sou dit nie moontlik wees om as groep saam te wees (met goeie afsprake) nie, maar alleen saam, dan kan die volgende ’n goeie reël wees: laat een van beide êrens anders oornag, by ’n goeie vriend of vriendin. Hierdeur gaan daar ook ’n positiewe boodskap uit na die res van die jeug.

Soms kry ek die idee dat daar binne Christus se gemeente oor hierdie dinge baie verskillende lewenspraktyke bestaan. Dit behoort nie so te wees nie. Kerkrade het die taak om ook op hierdie gebied geestelike leiding te gee.