Bron: Die Kerkblad, 1988. 2 bladsye.

Openbaring 12:13-17 - Satan Veg teen Christus en Sy kerk

Lees Openbaring 12:13-17

satan

(Verkorte weergawe van prof. V.E d'Assonville se preek by die 60-jarige fees van die Gereformeerde kerk Potgietersrus op 6 Maart 1988).

In Openbaring 12 is daar drie hoof­figure:

  • die vrou, wat die kerk verteen­woordig

  • die kind dui op Jesus Christus

  • die draak, teken van die Satan.

Die Vrou🔗

In die Ou Testament was Satan se groot doel om die vrou van haar kind te beroof. Hy wou die geboorte van Christus verhinder, en toe Hy gebore is, probeer om Hom te ver­nietig. Satan het egter misluk, Christus het oorwin en is met sy hemelvaart weggeruk na God se troon.

Na die hemelvaart van Christus is die duiwel op die aarde neergewerp en rig hy hom nou in 'n laaste krag­poging teen die vrou, die kerk. Dit is die eintlike strydpunt in die geskiedenis: as die Satan nie meer die vrou van haar Kind kan beroof nie ... dan gaan hy nou die Kind be­roof van sy moeder, die kerk.

Die Vlug🔗

Die kerk wat in vers 1 so pragtig beskryf word in haar oorwinnaars­gestalte, moet vlug voor die verloor­der wat uit die hemel neergewerp is! Vlug na die woestyn – die kerk in haar afsondering, in eensaamheid en verlatenheid.

Dit is die plek van die kerk in die wêreld – 'n woestynlewe. Uitge­stoot uit die rykdomme van die wêreld ... uitgejaag uit die wêreldkultuur ... geen plek in die wêreldekonomie en die wêreldpolitiek nie ... ook nie 'n tuiste in die wêreldorganisasies nie.

As die kerk waarlik kerk wil wees, moet dit vroeër of later vlug na die woestyn.

Die Vloed🔗

Maar ook in die woestyn laat die Satan die kerk nie met rus nie. Water soos 'n rivier word agter die vrou aangegooi om haar te laat wegvoer.

'n Vloed, so moet ons die wêreldgees en die tydsgees sien. Soos 'n magtige stroom kom die valse ideo­logie op die kerk af. Ou waardes word eenvoudig radikaal omverge­werp.  Die gereformeerde sede en gereformeerde lewensstyl word deur die wêreldstroom van moder­nisme en die tydsgees meegesleur. Satan wil die kerk losruk van sy fondamente. Ja, ook die stroom van Marxisme is besig om baie kerke, ook in Suid-Afrika, binne te dring.

woestyn en water

Die Redding🔗

Die stroom van die wêreld en sy magtige vloed sal die kerk wegvoer, ook hierdie gemeente ... as God dit nie verhoed nie. Dit is ons troos – die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier ingesluk. God gryp telkens in. Soms bring Hy rampe en katastrofes om 'n hele samelewing tot besinning te ruk. Ja, Hy gebruik selfs die aarde om die vrou te help. Maar dan moet die kerk waarlik kerk wees en vashou aan die Woord.

Gereformeerde Kerk Potgieters­rus, u kan alleen leef van die manna van die Evangelie van Jesus Chris­tus. U plek is nog op hierdie aarde in die woestyn. Weldra word dit verwissel met die plek in die Vader­woning wat deur Christus na sy hemelvaart toeberei is.

Hou maar net vas wat jy het!