Bekering sal nie maak dat jy Christus sien nie, maar om Christus te sien sal jou bekeer. C. H. Spurgeon
Christus was nie half God en half mens nie – Hy was volledig God en volledig mens. C. H. Spurgeon
Judas het sy Meester verraai met ‘n kus. Dit is altyd hoe afgedwaaldes hul Meester verraai: dit is altyd met ‘n kus. C. H. Spurgeon
’n Mens kan nie die pragtige blom van liefde hê sonder die blombol van geloof nie. C. H. Spurgeon
Opinies verander, maar die waarheid wat deur God gespreek is, kan net so min verander as wat hierdie sprekende God kan verander. C. H. Spurgeon
Ons sal die hoogte van Christus se liefde moet meet (as dit ooit gemeet kan word) aan die diepte van sy lyding (as dit ooit geken kan word). C. H. Spurgeon
As daar in ons hemelse kleed slegs een steek van onsself moet wees, het ons geen moontlikheid van verlossing nie. C. H. Spurgeon