Bron: Die Kerkblad, 1986. 2 bladsye.

Arm of Ryk - en God se Genade

veldblomme

Hiér pryk 'n duur vaas vol eksotiese blommeprag in die luukse sitkamer. Dáár staan 'n plastiese botteltjie met 'n klompie vaal veldblommetjies in die slaapkamer-kombuis-leefplek. Oorvloed by die een — gebrek by die ander. Ryk en arm — moet dit, mag dit so?

Arm in Sandton🔗

Maar wat is "arm wees"? En wat is "ryk wees"? Hier in Sandton is jy arm en jou kinders skaam hulle omdat jy net een Mercedes het, en daar nie eens 'n tennisbaan langs jou swembad pryk nie…

Dáár in Ikageng is jy skatryk en die buurkindertjies kyk jaloers toe as jy jou 1968-kombi uit die sink garage uittrek, en jou kinders met wit sokkies en blink skoene inklim.

Wanneer is jy arm? En wanneer is jy ryk?

Dit is tog maar, ag so betreklik.

Maar nou is daar onder die rykes, ryk én ryk. En daar is onder die armes, arm én arm.

Loon Weg🔗

Daar is onder die rykes die een wat ryk is en al ryker word deur skelm­streke en uitbuitery van die armes, deur weddery en dobbelary – hy het, sê die Skrif "sy loon weg."

Maar daar is ook die een wat ryk geword het deur harde werk, toe­wyding, ware ondernemerskap – hy geniet, sê die Skrif, soos 'n Salomo die seën van die Here (kyk ook Psalm 127).

So is daar onder die armes daar­die man wat arm is en arm bly on­danks harde werk. Of, so tragies in ons tyd vir sovele, wat ondanks sy bereidwilligheid en verlange om hard te werk en sy brood te verdien, arm is en al armer word omdat hy geen werk kan kry nie! Hulle tel onder diegene van wie ons Here Jesus sê: "Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie" (Matteus 18:10); tot wie Hy sê dat Hy gestuur is "om die evangelie aan die armes te bring" (Lukas 4:18).

Luiheid🔗

Maar daar is ook die een wat arm is en al armer word omdat hy 'n verkwister is en alles wat hy ontvang het uitmors, soos die verlore seun in die gelykenis van Lukas 15. Of, wat arm en ellendig is omdat hy te lui is om te werk. Aan hom sê God:

Gaan na die mier luiaard, kyk na sy weë en word wys … Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog hande-vou om uit te rus! So kom dan jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Spreuke 6, 10 en 11

En die apostel het met hóm geen medelye nie: "As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie"! (2 Tessalonisense 3:10).

beursie

Waarlik Ryk🔗

Wanneer is sowel die ryk as die arm mens waarlik ryk?

Die ryk mens is eers waarlik skatryk:

 • Wanneer hy ook waarlik arm van gees is (Matteus 5:3). Dit beteken wanneer hy besef hoe klein hy voor en hoe afhanklik hy van God is.
   
 • Wanneer hy daarom ook geleer het om nie selfvertrouend te roem in sy welvaart nie, maar eerder te roem in sy geringheid, wetende dat hy 'n kosbare vaas vol vars spogblomme elke dag in sy ruim sitkamer mag hê – maar dat hyself nog vannag soos 'n blommetjie van die veld kan afval en vergaan. Lees Lukas 12:13-21 en Jakobus 1:9-11.
  As hy nie sy goueraam donkerbril opsit wanneer hy by die arme en el­lendige verbystap nie (vergelyk die gelykenis van die Ryk Man en Lasa­rus), maar met dankbare liefde en 'n bewoë hart ook werklik wil deel.
  Dit met Christelike koinonia (ge­meenskap) met die wat minder het aan middele, lewensruimte, werkgeleentheid en vermoëns wil deel.
  En wanneer is 'n brandarm man skatryk?
   
 • Wanneer jy óók waarlik arm van gees geword het (Matteus 5:3). Want dan wéét hy, hy mag ryk wees in die genade en sorg van sy hemelse Vader wat hom verse­ker het:

Moenie julle kwel oor julle lewe — wat julle sal eet en wat julle sal aantrek nie. Let op die lelies van die veld hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie — ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in 'n oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir julle, kleingelowiges?

 • Wanneer hy daarom ook geleer het om uit te leef wat Jakobus 1:9 sê: "Laat die broeder wat gering is, roem in sy hoogheid". Watter hoogheid?, sou hy kon vra. Luis­ter: God noem jou die broeder. Jy is een van sy kinders, voluit een van sy huisgesin. Die ryke in die gemeente en jy is broers! En jy is ook ryk:

Luister my geliefde broeders het God nie die armes van hierdie wê­reld uitverkies as rykes in die geloof, en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat Hom lief het nie?

Laat ons dan almal, ryk en arm, arm van gees word voor ons Salig­maker:

Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word! 2 Korintiërs 8:9