Bron: Die Kerkblad. 1 bladsye.

Calvyn se huisdokter

dokterstas

Wanneer na 'n begrafnis die bedankings gedoen word, dan word die predikant en sy pastorale bystand genoem en soms dink hulle ook aan die dokters en die verplegende personeel. Dit is altyd 'n mooi gebaar wanneer by 'n begrafnis die mediese diens wat gelewer is nie vergeet word nie.

In hierdie maand word die groot gebeurtenis van die Hervorming herdenk. Daarom sal dit van pas wees om te verneem hoe die groot reformator Calvyn ook in die gewone dinge van die lewe as 'n Christen opgetree het. 'n Sprekende voorbeeld is die wyse waarop hy sy dokter bedank het.

Calvyn was maar kort getroud gewees. Slegs nege jaar het sy verbintenis met Idelette van Bure, die weduwee van die bekeerde wederdoper Jean Stordeur geduur. Eers is hulle seuntjie Jacob twee weke na sy geboorte oorlede en nie lank daarna nie, die moeder. In 'n brief aan Farel het Calvyn die afsterwe van sy geliefde vrou uitvoerig beskryf.

Daar was in Genève 'n dokter wat Calvyn se vrou medies behandel het. Die naam van die dokter was Benedictus Textor. Calvyn noem hom 'n voortreflike man en medikus. Dr. Textor het Calvyn se vrou in vroeëre siektes ook medies behandel. Calvyn het nie 'n mediese fonds gehad nie. Maar dr. Textor het nooit 'n rekening uitgeskryf nie.

Na die afsterwe van Idelette het Calvyn gevoel dat hy sy dokter moet bedank. Nou het Calvyn juis in daardie tyd sy kommentaar op die tweede brief van Paulus aan die Tessalonisense voltooi. Hy besluit toe om die kommentaar aan sy huisdokter op te dra. Hy beskryf sy huisdokter daarin as 'n man wat nie alleen die belang van een mens in gedagte hou nie, maar ook die algemene heil van die kerk op die hart dra. Calvyn noem sy dokter 'n vriend wat ook besorgd is oor die bediening waartoe God hom as predikant geroep het. Dr. Textor was 'n Christen wat die saak van die Reformasie op die hart gedra het.

Daarom skryf Calvyn aan die begin van sy kommentaar 'n opdrag om sy dokter te eer en te bedank. Die opdrag is redelik uitvoerig, en daarom volg hier net die laatste gedeelte:

JOHANNES CALVYN AAN BENEDICTUS TEXTOR
'n voortreflike man en medikus

Die gedagtenis aan my ontslape vrou herinner my daagliks aan hoeveel ek aan u verskuldig is, nie alleen omdat sy dikwels deur u hulp versterk is en eenmaal uit 'n ernstige en gevaarlike siekte herstel is nie, maar ook in die laaste siekte wat haar van ons weggeneem het, het u niks in ywer, werksaamheid en inspanning nagelaat om haar behulpsaam te wees nie.

Verder, aangesien u my nie toegelaat het om aan u enige ander vergoeding te betaal nie, wou ek u naam inskrywe in hierdie kommentaar, sodat daar omgekeerd 'n getuienis mag wees van my goedgesindheid teenoor u.

Genève, 1 Julie 1550
(Die vertaling uit Latyn is van prof. S. Postma)

Calvyn se bedagsaamheid is tot vandag toe vir ons tot 'n voorbeeld. By sy verdriet en by sy veelvuldige arbeid as hervormer het hy nie vergeet om sy dokter te eer nie.