1 bladsye.

Die Duidelikheid van die Skrif

kind Bybel lees

Die duidelikheid van die Skrif beteken dat die Skrif helder en maklik verstaanbaar is.

Duidelikheid is deel van die wonder van die Skrif, veral as ons daaraan dink dat die Skrif God self openbaar. Dit is inderdaad  ʼn groot wonder dat Hy, die  onmeetlike, ewige God, nie alleen gewillig is om Hom aan ons te openbaar nie, maar dat Hy dit so helder en verstaanbaar doen.

Natuurlik ontken ons nie dat daar moeilike Skrifgedeeltes en selfs moeilike boeke in die Bybel is nie. Dit leer die Bybel self (Ps. 78:2; 2 Pet. 3:16). Nietemin glo ons dat elke leerstelling van die geloof en alles wat vir God se eer en ons saligheid nodig is, duidelik daarin geleer word.

Psalm 119:105 leer die duidelikheid van die Skrif met dié woorde: “U woord is  ʼn lamp vir my voet en  ʼn lig vir my pad.” Die Skrif sou nie  ʼn lig genoem word as dit nie helder  en duidelik was nie. In dié vers word dit boonop  ʼn lig vir ons pad, naamlik vir ons hele lewe, genoem. Dit is  ʼn veilige en betroubare wegwyser om ons langs ons hele lewenspad tot saligheid te lei.

Omdat die Skrif duidelik is, kan dit selfs deur nie-geleerdes en kinders verstaan word. Hulle mag daarom nie daarvan weerhou word nie. Dit behoort vertaal te word in die taal van elke volk na wie die evangelie kom sodat hulle dit kan lees, en die lig daarvan altyd by hulle kan hê.

Om te verhoed dat ons in dwaling verval, is daar egter  ʼn paar dinge wat ons in verband met die duidelikheid van die Skrif moet begryp.

Eerstens moet ons, omdat daar moeilike Skrifgedeeltes is, altyd sulke gedeeltes verklaar in die lig van Skrifgedeeltes wat duideliker is.  ʼn Verklaring van  ʼn moeilike Skrifgedeelte mag, byvoorbeeld, nie  ʼn belangrike Skrifleer of  ʼn reël vir ons dankbaarheidslewe, wat elders duidelik geleer word, weerspreek nie.

Tweedens is die Skrif net vir gelowiges duidelik. Ongeloof kan die Skrifte nie verstaan nie, omdat die dinge in die Skrif die dinge van God is, wat geestelik beoordeel word (1 Kor. 2:14). Ons moet dit onthou wanneer ons met iemand praat wat  ʼn belangrike Skrifwaarheid, soos die Goddelike natuur van ons Here Jesus Christus, ontken. As so  ʼn mens nie uit die Skrif kan sien dat Jesus God is nie, moet ons nie begin twyfel of die Skrif hierdie belangrike waarheid duidelik leer nie. Die probleem is nie in die Skrif nie. Die probleem is in daardie mens se hart en verstand. Voordat iemand enigiets van wat die Skrif leer, kan verstaan, moet sy hart geopen en sy verstand verlig word deur die Heilige Gees. Daarsonder is teksbewyse, logika en argumente nutteloos.

Die Skrif is die helder lig van God se eie openbaring, daarom moet ons daardie lig volg. Die waarskuwing en belofte van 1 Johannes 1:6,7 is vir ons: “As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.”