1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Ewige Generering van Christus

Die belydenis van die volmaakte goddelikheid van Christus — dat Hy na sy Godheid aan die Vader gelyk is — hou ook die belydenis in van sy ewige generering.

“Generering” verwys na die verwekking van ʼn seun deur ʼn vader. ʼn Moeder ontvang, word swanger, maar ʼn vader verwek. Dat Christus gegenereer is, beteken dus dat Hy, as die Tweede Persoon van die Drie-eenheid, die Seun van God is, en die Eerste Persoon sy Vader. ʼn Ander woord vir “gegenereer” is dus die woord “verwek”. In die verhouding met die Vader is Christus die enigste verwekte Seun.

In die menslike lewe beteken verwekking dat ʼn seun volg nadat die vader ʼn begin gehad het. Ewige generering beteken dat Christus, as die Tweede Persoon in die Drie-eenheid, deur die Eerste Persoon verwek — gegenereer — is, maar in die ewigheid, sonder begin. Omdat dié generering ewig is, is die Tweede Persoon van die Drie-eenheid nie na die Eerste Persoon, of aan sy Vader ondergeskik nie.

Ons praat nie hier van die geboorte van Christus in die vlees nie. Hy is ook in daardie opsig die Seun van God, deur die oorskaduwende krag van die Heilige Gees met ons menslike natuur gebore. As die Seun in ons vlees gebore, het Hy wel ʼn begin en is Hy aan die Vader ondergeskik. Dit is as die Tweede Persoon in die Drie-eenheid dat Hy ewig gegenereer is.

Die geloofsbelydenis van Athanasius stel dit só: “So is die regte geloof dan: Ons glo en bely dat ons Here Jesus Christus, die Seun van God, tegelyk God én mens is. Hy is God uit die Wese van die Vader, voor alle tye gegenereer, en mens uit die wese van sy moeder, in die tyd gebore;... na die Godheid aan die Vader gelyk, na die mensheid minder as die Vader”.1

Die ewige generering van Christus moet teenswoordig weer beklemtoon word. Daar is  ʼn mode onder sommige om dit te ontken. Wat hulle rede ook mag wees, hulle ontken in werklikheid die Drie-eenheid. As Christus nie van ewigheid as die Seun gegenereer is nie, het Hy ʼn begin. As Hy ʼn begin het, is Hy nie ewig nie. As Hy nie ewig is nie, is Hy nie werklik volkome God nie. As Hy nie volkome God is nie, is Hy nie vir ons die Verlosser nie.

Ontkenning van die ewige generering van Christus is deel van die eeue oue kettery van Arianisme. Soos die kultusse vandag leer, het ook die Arianisme aan die begin van die geskiedenis van die kerk geleer dat Christus ʼn god was, maar nie aan die Vader gelyk nie. Die Ariane het volgehou dat die naam eniggebore Seun van God beteken dat Christus ʼn begin gehad het en nie, soos die Vader, ewig is nie; dat Hy daarom nie aan die Vader gelyk is nie.

Ewige generering word duidelik in Spreuke 8:22-30 geleer waar die spreker die Wysheid, dit is Christus die Seun van God, is. Daar sê Hy, “Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af ... toe was ek ʼn kunstenaar naas Hom ...  voor sy aangesig altyd” (vs. 22,30). In Miga 5:2, 1 Kor. 1:24 en Kolossense 1:15 word soortgelyke gedagtes gevind. Laat ons dan vashou aan die Skrif en nie toelaat dat die vyande van die waarheid ons belydenis dat Christus ons Here en ons God is, wegneem nie.

Endnotes🔗

  1. ^ Geloofsbelydenis van Athanasius, 30, 31 en 33.