1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler.

Die Naam Eniggebore Seun van God

Eniggebore Seun van God! Watter rykdom aan heerlike waarheid is daar in hierdie naam van ons Saligmaker! Alles wat ons oor Hom glo, staan op die waarheid van hierdie naam. As Hy nie die eniggebore Seun van God was nie, sou Hy vir ons niks wees nie.

Hierdie naam is ʼn deel van die Bybelse waarheid dat Jesus Christus God is, heeltemal aan die Vader gelyk. Al word dit vandag deur baie mense ontken, het selfs die ongelowige Jode in die tyd van Jesus verstaan wat Hy beweer het. Toe Hy Homself die Seun van God genoem het, het hulle klippe opgetel om Hom weens godslastering dood te maak (Joh. 8:59; Joh. 10:30-42). Hulle het baie beter verstaan as sommige mense vandag. Die kultusse, die eenheidsleer en ander anti-trinitariese lering lees die naam eniggebore Seun van God, sonder om die betekenis daarvan te besef. Dit behoort vir hulle óf die waarheid óf die vreeslikste godslastering te wees, want die naam eniggebore Seun van God leer sy Godheid selfs kragtiger as die naam Seun van God. Dié naam laat sien dat, van al God se kinders, Jesus uniek is; die ewige en eie Seun van God.

Die waarheid van die naam eniggebore Seun van God word dikwels in moderne vertalings van die Bybel gekompromitteer. Nie alleen word belangrike verse soos 1 Timótheüs 3:16 hervertaal sodat daar geen verwysing na die Godheid van Christus is nie, maar die naam word ook hervertaal, gewoonlik as “enigste Seun” (Revised Version, Revised Standard Version, English Standard Version, New International Version1). Dit is nie waar nie, want Jesus is nie die enigste seun van God nie; Hy is die “eniggebore Seun” (Joh. 3:16,18). Ons is ook seuns van God, nie “gebore” nie, maar uit genade aangeneem, om Christus ontwil.

Ons moet besef dat die naam nie alleen ʼn presiese en letterlike vertaling uit Grieks is nie, maar ook die naam waarmee die kerk van Christus sy Godheid teen alle teenstand verdedig het. Daar moet dus nie mee geknoei word deur diegene wat daarop aanspraak maak dat hulle die Woord van God hervertaal nie, al sou hulle pogings wettig wees — wat ons nie glo dit is nie.

Nog ʼn aspek van die groot waarheid dat Jesus God se eniggebore Seun is, is dat sy seunskap die grondslag en rede vir ons eie kindskap is. Daarom word Hy ook die “Eersgeborene” genoem (Heb. 1:6; Heb. 12:23). In die Skrif is die eersgeborene die een wat die moederskoot open (Eks. 13:2). As eersgeborene in die huisgesin van God, is Jesus die een wat die weg uit die “skoot” van die dood en die graf vir al sy broers open wanneer hulle as seuns en dogters tot die huisgesin van God weergebore word. Sonder Hom sou ons wees soos kinders voor die geboorte, maar wat nie gebaar kan word nie. In die Ou Testament is elke eersgeborene, met die oog reeds op die werk van Jesus as eersgeborene, spesiaal aan God toegewy.

Hierdie naam kan, net soos die ander name van Christus, nie afgetrokke bely word nie. Die enigste manier waarop ek of jy hierdie naam kan bely is deur te sê die eniggebore Seun van God is my God. Deur te sê dat Hy my God is, vind ek in sy Godheid, wat op so ʼn unieke wyse in hierdie naam weergegee word, ʼn vaste fondament om in Hom te glo en op sy genade te hoop.

Endnotes🔗

  1. ^ Ook die Die Bybel Nuwe Vertaling 1983 in Johannes 1:18; 3:16, 18; 1 Johannes 4:9. – NG.