1 bladsye. Vertaal deur Nic Grobler .

Die Naam God

naam God

God is die naam wat in die Skrif mees algemeen vir die Almagtige gebruik word. Dit is  ʼn naam wat spreek van sy soewereiniteit, sy Drie-eenheid en sy volkome volmaaktheid.

 ʼn Verkorting van die naam God (Elohim in Hebreeus) is eweneens deel van baie Ou Testamentiese name, soos EL-ia, EL-isa, Dani-EL, Natani-EL, EL-i. Dit is deel van dié name, omdat baie van die mense wat deel van die naam van God gedra het, gebruik is om iets van die heerlikheid van God bekend te maak.

Die Hebreeus Elohim is in werklikheid  ʼn meervoudsvorm (letterlik “Gode”). Dit beteken nie dat daar meer as een God is, of dat die Godsdiens van God se volk aanvanklik veelgodediens was nie. Dit verwys eerder daarna dat God meer as een persoon is (sien Gen. 1:26, waar God self na Hom verwys as “ons”) en dit verwys na sy veelvuldige en oneindige volmaaktheid en heerlikheid (Hy is veelvuldig in heerlikheid en krag en majesteit, maar net één in wese).

Die naam God is dus wat in die teologie “die meervoud van voortreflikheid” of “die meervoud van majesteit” genoem word. Dit leer ons dat Hy God is, dat daar niemand soos Hy is nie, dat daar niemand naas Hom is nie, en dat Hy alleen aanbidding, lof en gehoorsaamheid waardig is. Dit is geen wonder dat dié naam die meeste in die Skrif gebruik word nie.

Dit is ook dié naam wat Hom van die afgode van die heidene onderskei. Hy is God téénoor die heidene en hulle afgode. Die feit dat die afgode “gode” genoem word, dien uiteindelik om aan te toon dat hulle niks is nie en dat Hy waarlik God is, want hulle kan nie sien, hoor, praat, handel of red nie en dié wat hulle gemaak het, is net soos hulle (Ps. 115:4-8).

God is ook God in sy verhouding met sy volk. Aan hulle in die besonder openbaar Hy die uitnemendheid van sy soewereine genade en barmhartigheid en die majesteit van sy krag en liefde. Die meervoudsvorm van die Hebreeuse naam behoort elke gelowige te herinner aan eindelose redes om hierdie grote God te dien. Ons behoort die naam God te gebruik so dikwels as wat ons hierdie dinge wil beklemtoon wanneer ons met Hom en oor Hom praat Wanneer ons deur die Goddelose getreiter word of ontmoedig word deur vervolging, moet ons onthou dat Hy God is. Wanneer ons Hom aanbid, is hierdie naam mees van pas. Wanneer ons ons wil herinner aan die drie persone van die Godheid, gebruik ons hierdie naam. By daardie geleenthede waarop ons sy majesteit, krag en oneindige heerlikheid wil erken, moet hierdie naam op ons lippe en in ons verstand wees.

Laat ons dan sy grote Naam nie smaad nie, maar reg gebruik.